Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

DT: Detailtilsyn

Kvalitetsprocedurer for detailtilsyn

DT-1: Detailtilsyn generelt (revideret oktober 2018) 

DT-2: Detailtilsyn kontrolbesøg (senest revideret juni 2017) 

DT-3: Undersøgelse af kvoterede arbejdsulykker (senest revideret 1. oktober 2014)
Bilag 1 - Guide til læring af ulykker - Sådan bruger du analyseværktøjet - Dialogværktøj  
Bilag 2 - Huskeliste vedrørende faktuelle oplysninger 
Diagram over aktiviteterne ved undersøgelse af kvoterede ulykker

DT-5: Tilsyn med udenlandske virksomheder (senest revideret oktober 2018)
Bilag 1 - Procedure for telefonisk tolkebistand  
Bilag 2 - Sagsbehandling i forbindelse med straffesager (senest revideret juni 2017)   
Bilag 3 - Kontrol af AMO, arbejdsmiljøuddannelser og APV 
Bilag 4 - Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer 
Bilag 5 - Særlig vejledning af udenlandske enkeltmands-virksomheder i bygge- og anlægsbranchen om selvstændigt arbejde 
Illustration af, hvilke enheder, der sammenlignes
Tjekskema ved RUT-overtrædelser 
Besøgsstatus og tidsregistrering 
Visuel oversigt

DT-6: Bygge- og anlægsaktioner (senest revideret 1. april 2016)
Bilag 1 - Fokuspunkter ved aktioner og tilsyn på byggepladser 2016  

DT-10: Udvælgelse af ulykker til undersøgelse 
Procesdiagram - Udvælgelse af ulykker 

DT-11: Akutundersøgelse af alvorlige arbejdsulykker  
Bilag 1 - Modtagelse af oplysninger om "akutulykke" - spørgeguide  
Bilag 2 - Udvælgelse af akutulykker til undersøgelse 
Bilag 3 -Huskeliste vedrørende faktuelle oplysninger 
Bilag 4 - Guide til læring af ulykker - Sådan bruger du analyseværktøjetDialogværktøj
Diagram over aktiviteter ved akut tilsyn med alvorlige ulykker 

DT-12: Kvalitetsprocedure for skærpet tilsyn med større offentlige infrastrukturprojekter og byggerier  

DT-14: Skærpet tilsyn (senest revideret 1. januar 2017)  

DT-15: Generelt om arbejdsmiljøcertifikater (senest revideret 1. januar 2017)

DT-16: intensiveret detailtilsyn på virksomheder, der udgør en særlig fare for eksplosion m.v
Bilag 1 - Procesdiagram intensiveret detailtilsyn

DT-17: Kvalitetsprocedure for forsøg med helhedsorienteret bygge- og anlægstilsyn 

DT-18: sagsbehandling af ansøgninger om dispensation fra sprøjteforbuddet 
Bilag 1 - Oversigt over TRIN 1 i sagsbehandling af ansøgning om dispensation fra sprøjteforbuddet  
Bilag 2 - Oversigt over TRIN 2 i sagsbehandling af ansøgning om dispensation fra sprøjteforbuddet 
FAQ om dispensation fra sprøjteforbuddet

DT-19: Kvalitetsprocedure om kontrol af arbejde med giftige stoffer og materialer
Bilag 1 til Kvalitetsprocedure om kontrol af arbejde med giftige stoffer og materialer