Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Interne instrukser og kvalitetsprocedurer mv.

At-interne instrukser

At-interne instrukser er skriftlige tjenestebefalinger fra Arbejdstilsynets ledelse til medarbejderne om, hvordan Arbejdstilsynet håndhæver arbejdsmiljøreglerne. Instrukserne vil derfor typisk angive, hvornår og under hvilke betingelser tilsynsførende skal reagere på overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen og skal afgive reaktioner.

Instrukser vil som hovedregel blive udarbejdet og struktureret med fokus på bestemte arbejdsmiljøemner. Men instrukser kan også i visse tilfælde være af mere tværgående eller generel karakter. 

Kvalitetsprocedurer 

Kvalitetsprocedurer er skriftlige tjenestebefalinger fra Arbejdstilsynets ledelse til medarbejderne om fremgangsmåden (processen), der skal anvendes ved løsningen af bestemte opgaver i Arbejdstilsynet.

Kvalitetsprocedurer udarbejdes typisk i forhold til tilsyn, men kan også omhandle andre områder, hvor Arbejdstilsynet har behov for at sikre ensartede processer.

Brancheundervisningsnotater

Brancheundervisningsnotater (BUN) sammenfatter i kort, overskuelig og konkret form væsentlig information til tilsynsførende om udvalgte brancher.

BUN’er er ikke tjenestebefalinger, men fungerer som en introduktion for de tilsynsførende, der skal i gang med at føre tilsyn med branchen, og som derfor har brug for at kende det særlige ved branchen, herunder typiske arbejdsmiljøproblemstillinger.