Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Formål, mål og resultater

Læs om Arbejdstilsynets formål og opgaver, vores strategi, resultatkontrakt og årsrapport

Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet. Arbejdsmiljøloven sætter den overordnede ramme for Arbejdstilsynets virke. Heraf følger, at det er virksomhedernes ansvar at sørge for, at arbejdsforholdene på virksomhederne er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige.

Arbejdstilsynet skal som én blandt flere aktører på arbejdsmiljøområdet bidrage til, at ansvaret varetages af virksomhederne. For Arbejdstilsynets vedkommende sker det ved, at Arbejdstilsynet fører tilsyn med virksomheder, udarbejder regler samt vejleder om arbejdsmiljø.

Arbejdstilsynet skal ifølge strategien for arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020 bidrage til at opnå de langsigtede samfundsmæssige effektmål for arbejdsmiljøet:

  • Antallet af alvorlige arbejdsulykker set i forhold til antallet af beskæftigede er reduceret med 25 procent
  • Andelen af beskæftigede, der er psykisk overbelastede, er reduceret med 20 procent
  • Andelen af beskæftigede, der har muskel-skeletoverbelastninger, er reduceret med 20 procent.

Arbejdstilsynets mission

Arbejdstilsynet fremmer et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø og forebygger arbejdsskader og nedslidning samt modvirker sygefravær og udstødelse fra arbejdsmarkedet.

Arbejdstilsynets vision

Arbejdstilsynet vil være kendt som en effektiv offentlig virksomhed, hvor viden om effekt og viden fra bruger-inddragelse, forskning, egne analyser mv. omsættes til en målrettet, forebyggende indsats.

Læs mere om Arbejdstilsynet rammer, mål og indsatser i Arbejdstilsynets strategi 2018.

Arbejdstilsynets aktiviteter afrapporteres i årsrapporten 2017.

Arbejdstilsynets værdier

I 2018 lancerede Arbejdstilsynet nye værdier. På baggrund af input fra medarbejdere og chefer i Arbejdstilsynet er resultatet blevet de fire værdier:  Effekt, Faglighed, Samarbejde og Respekt. 

Værdierne er et fælles grundlag at stå på i det daglige arbejde. De sætter rammen om, hvordan vi ønsker at møde vores omverden, virksomheder og interessenter. Men også hvad omverdenen kan forvente af os, og hvordan vi kan samarbejde om at sikre og udvikle arbejdsmiljøet på danske virksomheder. Værdierne er en del af den fælles vej hen imod at lykkes med vores mission: At fremme et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø.

EFFEKT - Vi gør en forskel for arbejdsmiljøet

FAGLIGHED - Vi bringer vores faglighed i spil

SAMARBEJDE - Vi bliver bedre sammen

RESPEKT - Vi møder hinanden og vores omverden med tillid og respekt