Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Formål, mål og resultater

Læs om Arbejdstilsynets formål og opgaver, vores strategi, resultatkontrakt og årsrapport

Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet. Arbejdsmiljøloven sætter den overordnede ramme for Arbejdstilsynets virke. Heraf følger, at det er virksomhedernes ansvar at sørge for, at arbejdsforholdene på virksomhederne er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige.

Arbejdstilsynet skal som én blandt flere aktører på arbejdsmiljøområdet bidrage til, at ansvaret varetages af virksomhederne. For Arbejdstilsynets vedkommende sker det ved, at Arbejdstilsynet fører tilsyn med virksomheder, udarbejder regler samt vejleder om arbejdsmiljø.

Arbejdstilsynet skal ifølge strategien for arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020 bidrage til at opnå de langsigtede samfundsmæssige effektmål for arbejdsmiljøet:

  • Antallet af alvorlige arbejdsulykker set i forhold til antallet af beskæftigede er reduceret med 25 procent
  • Andelen af beskæftigede, der er psykisk overbelastede, er reduceret med 20 procent
  • Andelen af beskæftigede, der har muskel-skeletoverbelastninger, er reduceret med 20 procent.

Mission: Arbejdstilsynet fremmer et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø samt forebygger nedslidning, sygefravær og udstødelse fra arbejdsmarkedet.

Vision: Arbejdstilsynet vil være kendt som en effektiv offentlig virksomhed, hvor viden omsættes til en målrettet forebyggende arbejdsmiljøindsats.

Læs mere om Arbejdstilsynet rammer, mål og indsatser i Arbejdstilsynets strategi 2017.

Arbejdstilsynets aktiviteter afrapporteres i årsrapporten 2016.