Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Udvalget for Udvikling og Udredning (UUU)

UUU består af 5 medlemmer. Udvalgets medlemmer er anerkendte forskere eller forskningskyndige med indsigt i arbejdsmiljøforskning. Beskæftigelsesministeren har udpeget medlemmerne i deres personlige egenskab.

Udvalget vurderer ansøgninger om tilskud til udvikling og udredning efter en række faglige kvalitetskriterier, se afsnit 7 i ansøgningsvejledningen. Udvalget rådgiver endvidere Det Strategiske Arbejdsmiljøforskningsudvalg om forskningsfaglige spørgsmål.

Udvalgets sammensætning:
  • Formand: Arbejdsmiljørådgiver, arbejdslivsforsker, ph.d., cand.techn.soc. Hans Jørgen Limborg, TeamArbejdsliv ApS 
  • Specialkonsulent, ph.d. i idræt Marie Birk Jørgensen, Københavns Universitet, Retsmedicinsk Institut 
  • Psykolog, ph.d., souschef Kent Nielsen, Arbejdsmedicinsk klinik, Regionshospitalet, Herning
  • Overlæge, dr. med. Nanna Hurwitz Eller, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital
  • Lektor MSK, Ph.d. Klaus T. Nielsen, Center for Arbejdslivsforskning, Roskilde Universitet

Al henvendelse til udvalget skal ske gennem henvendelse til Arbejdsmiljøforskningsfondens sekretariat.