Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Projekter om stoffer og materialer

Konsekvenser af erhvervsmæssig eksponering for organisk støv – CODUST. Et opfølgningsstudie blandt danske landmænd og træindustriarbejdere med astma og KOL

Ansøger: Institut for Folkesundhed, AU, 1 ph.d.
Bevilling: 3, 0 mio.

Studiet fokuserer på risikofaktorer og prognostiske faktorer for astma og KOL i målgruppen. Hypotesen er, at organisk støv på en do-sisafhængig måde er associeret til både udvikling, sværhedsgrad og prognose af astma og KOL. Studiet kobler på unik vis styrkerne ved traditionelle erhvervskohorter med forcerne i nationale registerbaserede kohorter, hvilket netop er muligt i Danmark pga. vores enestående registre. Studiet øger i væsentlig grad vores viden om organisk støvs betydning for både udvikling, sværhedsgrad og prognose for astma og KOL, hvilket er helt afgørende for en evidensbaseret forebyggelse af disse folkesygdomme.   


Styreneksponering og risiko for kræft og fosterskader: En 40-års opfølgningsundersøgelse af ansatte i den danske glasfiberplast-industri, STRIKT-projektet

Ansøger: AMK Aarhus, 2 ph.d.
Bevilling: 3,0 mio.

Formålet er at undersøge om eksponering for styren medfører forøget risiko for non-Hodgkin’s lymfom (lymfeknudekræft), kronisk lym-fatisk leukæmi, kræft i spiserør og bugspytkirtel og andre kræftsygdomme samt spontan abort, misdannelse og påvirket fostervækst. Projektet tager udgangspunkt i en etableret kohorte af 36.610 mænd og 6.500 kvinder ansat i den danske plastfiberindustri 1964-1988, som har været eksponeret for høje styrenniveauer sat overfor en ikke-udsat kontrolgruppe.