Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Arbejdsmedicinske udredninger

Udredning: Sammenhængen mellem vold og trusler på arbejdet og udvikling af psykisk sygdom (fraset PTSD)

Ansøger: AMK Bispebjerg
Bevilling: 0,4 mio. (2017)

Formålet med denne udredning er at sammenfatte og vurdere den epidemiologiske og medicinske dokumentation af sammenhængen mellem vold og trusler på arbejdet og udvikling af psykisk sygdom fraset post-traumatisk belastningsreaktion (PTSD).

Der foreligger en omfattende dansk og international videnskabelig litteratur, som dokumenterer at udsættelse for fysisk vold og verbale trusler i arbejdsmæssig sammenhæng er hyppigt forekommende i en række faggrupper og en dansk opgørelse tyder på at problemet er i stigning.

Der er imidlertid hverken internationalt eller nationalt nogen systematisk vurdering af mulig risiko for at udvikle psykisk sygdom analogt med at svære psykiske traumer kan udløse PTSD, selvom det er en problemstilling, der jævnligt ses ved de arbejdsmedicinske afdelinger og ofte rejses i arbejdsskadesammenhæng.  En orienterende litteratursøgning viser, at der indenfor de seneste år er offentliggjort en del undersøgelser om emnet, hvorfor en systematisk litteraturgennemgang er relevant. 


Review of occupational exposures potentially able to cause allergic asthma

Ansøger: AU
Bevilling: 0,7 mio. (2016)


Det overordnede formål med denne undersøgelse er at præsentere og vurdere den videnskabelige dokumentation for en årsagssammenhæng mellem erhvervsmæssig udsættelse allergener (både højmolekylære og lavmolekylære allergener) og udvikling af allergisk astma. Udredningen er til brug for Erhvervssygdomsudvalget.