Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Arbejdsmedicinske udredninger

Udredning: Sammenhængen mellem vold og trusler på arbejdet og udvikling af psykisk sygdom (fraset PTSD)

Ansøger: AMK Bispebjerg
Bevilling: 0,4 mio. (2017)

Formålet med denne udredning er at sammenfatte og vurdere den epidemiologiske og medicinske dokumentation af sammenhængen mellem vold og trusler på arbejdet og udvikling af psykisk sygdom fraset post-traumatisk belastningsreaktion (PTSD).

Der foreligger en omfattende dansk og international videnskabelig litteratur, som dokumenterer at udsættelse for fysisk vold og verbale trusler i arbejdsmæssig sammenhæng er hyppigt forekommende i en række faggrupper og en dansk opgørelse tyder på at problemet er i stigning.

Der er imidlertid hverken internationalt eller nationalt nogen systematisk vurdering af mulig risiko for at udvikle psykisk sygdom analogt med at svære psykiske traumer kan udløse PTSD, selvom det er en problemstilling, der jævnligt ses ved de arbejdsmedicinske afdelinger og ofte rejses i arbejdsskadesammenhæng.  En orienterende litteratursøgning viser, at der indenfor de seneste år er offentliggjort en del undersøgelser om emnet, hvorfor en systematisk litteraturgennemgang er relevant. 


Review of occupational exposures potentially able to cause allergic asthma

Ansøger: AU
Bevilling: 0,7 mio. (2016)


Det overordnede formål med denne undersøgelse er at præsentere og vurdere den videnskabelige dokumentation for en årsagssammenhæng mellem erhvervsmæssig udsættelse allergener (både højmolekylære og lavmolekylære allergener) og udvikling af allergisk astma. Udredningen er til brug for Erhvervssygdomsudvalget.Udredning af hvilke erhvervsmæssige belastninger, der kan medføre udvikling af skuldersygdomme

Ansøger: AMK Aarhus
Bevilling: 0,4 mio.

Det overordnede formål med dette projekt er at belyse, sammenfatte og vurdere den nuværende viden om sammenhængen mellem skulderlidelser og arbejdsrelaterede belastninger med fokus på nyere epidemiologiske forskningsresultater.

Udredningen vil blive samlet i et referencedokument i henhold til retningslinjer udarbejdet af Arbejdstilsynet. Referencedokumentet afsluttes med en konklusion i henhold til Arbejdstilsynets kriterier.


Udredning af årsager til irritativt (toksisk) kontakteksem efter erhvervsmæssig udsættelse for irritative påvirkninger af huden 

Ansøger: AMK Herning 
Bevilling: 0,3 mio.

Formålet med udredningen er at indsamle og sammenfatte al tilgængelig epidemiologisk evidens relateret til erhvervsmæssig udsættelse for irritative påvirkninger af huden og heraf følgende irritativt (toksisk) kontakteksem. Udredningen er til brug for Erhvervssygdomsudvalget.


Review of exposure to knee loading in the working environment and diseases of the knee

Ansøger: Finnish Institute of Occupational Health
Bevilling: 0,3 mio.


Formålet med udredningen er at indsamle og sammenfatte al tilgængelig epidemiologisk evidens relateret til erhvervsmæssig udsættelse for knæbelastninger i arbejdsmiljøet. Udredningen er til brug for Erhvervssygdomsudvalget.