Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Det Videnskabelige Arbejdsmiljøforskningsudvalg (DVU)

DVU består af 7 medlemmer. DVU’s medlemmer er anerkendte forskere med indsigt i arbejdsmiljøforskning. Beskæftigelsesministeren har på baggrund af Det Strategiske Forskningsråds indstilling udpeget medlemmerne i deres personlige egenskab..

DVU fungerer som rådgivende underudvalg til Danmarks Innovationsfond, som ligger under Uddannelses- og Forskningsministeriet, jf. lov om forskningsrådgivning. DVU foretager i denne forbindelse en forskningsfaglig vurdering af indkomne forskningsansøgninger efter en række faglige kvalitetskriterier, se ansøgningsvejledningens afsnit 7. Udvalget rådgiver endvidere Det Strategiske Arbejdsmiljøforskningsudvalg om forskningsfaglige spørgsmål. 

Udvalgets sammensætning

  • Formand: Professor, Jørn Olsen, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Science Center Skejby
  • Ledende overlæge og klinisk lektor, Ane Marie Tulstrup, Arbejdsmedicinsk klinik i Århus. Institut for Folkesundhed, Århus Universitet
  • Professor, dr.med., forskningschef Stein Knardahl, Sektion for arbejdsfysiologi, Statens arbejdsmiljøinstitut. Psykologisk Institut, Universitetet i Oslo
  • Forskningsdirektør, professor Hege Eriksen, Research Centre for Health Promotion, Bergens Universitet
  • Professor Finn Diderichsen, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
  • Forskningschef, professor Marianne Törner, Institut for Arbejds- og Miljømedicin, Göteborgs Universitet
  • Professor Ulla B. Vogel, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 

Al henvendelse til udvalget skal ske gennem henvendelse til Arbejdsmiljøforskningsfondens sekretariat.