Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Det Strategiske Arbejdsmiljøforskningsudvalg (DSU)

DSU består af ni medlemmer. Formanden udpeges af beskæftigelsesministeren. De øvrige otte medlemmer udpeges af Arbejdsmiljørådet.

DSU skal sikre, at fonden uddeler midler til forskning, der ud fra en strategisk vurdering er relevant.

DSU giver indstilling til beskæftigelsesministeren om:   

  • En rullende strategi for forskning og udvikling i arbejdsmiljø
  • De overordnede, prioriterede forskningsemner i strategien
  • Uddeling af midler til forsknings- og udviklingsprojekter.

Udvalgets sammensætning

Formand: Nanna Møller, Vicedirektør i Arbejdstilsynet.

Stedfortræder: Anette Søberg Roed, Analyse og Data, kontorchef i Arbejdstilsynet.

Medlemsliste, Det Strategiske Arbejdsmiljøforskningsudvalg for perioden 1. januar 2017 – 31. december 2018.

Indstillende organisation  Medlemmer  Stedfortrædere 
Landsorganisationen i Danmark (LO) Konsulent Charlotte Bredal
Forbundet af Offentligt Ansatte
Staunings Plads 1-3
1790 København V
Telefon: 33 43 46 00
Mail: chbr001@foa.dk

 
LO-konsulent Signe KofoedLandsorganisationen i Danmark
Islands Brygge 32 D
Postboks 340
2300 København S
Telefon: 35 24 60 00
Mail: sko@lo.dk

Konsulent Nanna Sars Schewitsch
Fagligt Fælles Forbund 3F 
Kampmannsgade 4
1790 København V
Telefon: -
Mail: nanna.sars@3f.dk  


Miljøkonsulent Ulrik Spannow
BAT Kartellet
Kampmannsgade 4
Postboks 392
1790 København V
Tlf.: 33 14 21 40
Mail: ulrik.spannow@batkartellet.dk  

Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) Konsulent Lars Granhøj
Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd
Niels Hemmingsens Gade 12
Postboks 1169
1010 København K
Telefon: 33 36 88 00
Mail: lagr@ftf.dk  
Konsulent Nina Hedegaard 
Funktionærernes og Tjenestemændenes Fælles-råd
Niels Hemmingsens Gade 12
Postboks 1169
1010 København K
Telefon:
Mail: nihe@ftf.dk  

Akademikernes Centralorganisation (AC) Forhandlingskonsulent Minna Meldgaard
Dansk Magisterforening
Nimbusparken 16
2000 Frederiksberg
Telefon: 38 15 66 16
Mail: mim@dm.dk  
Politisk konsulent Christian Damholt
Dansk Magisterforening
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
Telefon: 3815 6672
Mail: cda@dm.dk  
Dansk Arbejdsgiverforening (DA) Chefkonsulent Jens Skovgaard Lauritsen
Dansk Arbejdsgiverforening
Vester Voldgade 113
1790 København V
Telefon: 33 38 90 00
Mail: jsl@da.dk

Chefkonsulent Lena Søby
Dansk Arbejdsgiverforening
Vester Voldgade 113
1790 København V
Telefon: 33 38 90 00
Mail: lsb@da.dk

Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Landbrug & Fødevarer Arbejdsmiljøchef Hans Jørgen Steffensen
Finanssektorens Arbejdsgiverforening
Amaliegade 7
1256 København K
Telefon: 33 91 47 00
Mail: hjs@fanet.dk  
Arbejdsmiljøchef Helle Birk Domino
Videncentret for Landbrug P/S
Agro Food Park 15
8200 Aarhus N
Telefon: 21 33 77 30
Mail: hbd@vfl.dk    
Kommunernes Landsforening (KL), Danske regioner: og Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen Konsulent Nina Roth
Kommunernes Landsforening
Weidekampsgade 10
2300 København S 
Mail: Niro@kl.dk  
Konsulent Christian Hallenberg
Danske Regioner
Dampfærgevej 22, Postboks 2593
2100 København Ø
Mail: chr@regioner.dk  
 Lederne (LH) Chefkonsulent Signe Tønnesen Bergmann 
Lederne 
Vermlandsgade 65
2300 København S
Telefon: 32 83 32 83
Mail: smt@lederne.dk   
Arbejdsmiljøchef Lars Andersen
Lederne
Vermlandsgade 65
2300 København S
Telefon: 32 83 32 83
Mail: la@lederne.dk