Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Arbejdsmiljøforskningsfonden

Fondens opgave, er, gennem en forskningsstrategi og uddeling af midler, at styrke arbejdsmiljøforskningen i Danmark. Målet er at forebygge og begrænse udstødelse af personer fra arbejdsmarkedet som følge af nedslidning, arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser. 

Uddeling af midler sker i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108 (generel gruppefritagelsesforordning). 

Fondens tre udvalg

Fonden er bygget op omkring tre udvalg:  

Har du spørgsmål til Arbejdsmiljøforskningsfonden, kan du kontakte Arbejdstilsynet på tlf. 70 12 12 88. Tast 4 for omstilling og bed om Kristian Molbo. Har du konkrete spørgsmål til budget, regnskab eller fremdriftsrapport, skal du bede om Zane Evkovska. Du kan også sende en e-post tilforskningsfonden@at.dk

Hvis du fremover automatisk vil have tilsendt Fondens opslag, kan du sende en e-post til forskningsfonden@at.dk. Skriv "Opslag" i emnefeltet.