Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Arbejdsmiljøforskningsfonden

Fondens opgave, er, gennem en forskningsstrategi og uddeling af midler, at styrke arbejdsmiljøforskningen i Danmark. Målet er at forebygge og begrænse udstødelse af personer fra arbejdsmarkedet som følge af nedslidning, arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser. 

Uddeling af midler sker i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108 (generel gruppefritagelsesforordning). 

Fondens tre udvalg

Fonden er bygget op omkring tre udvalg:  

Har du spørgsmål til Arbejdsmiljøforskningsfonden, kan du kontakte Arbejdstilsynet på tlf. 70 12 12 88. Tast 4 for omstilling og bed om Kristian Molbo. Har du konkrete spørgsmål til budget, regnskab eller fremdriftsrapport, skal du bede om Zane Evkovska. Du kan også sende en e-post tilforskningsfonden@at.dk

Hvis du fremover automatisk vil have tilsendt Fondens opslag, kan du sende en e-post til forskningsfonden@at.dk. Skriv "Opslag" i emnefeltet.

Behandling af personoplysninger

Du kan læse om AT’s behandling af personoplysninger her: https://arbejdstilsynet.dk/da/om%20arbejdstilsynet/organisation/databeskyttelse.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os via brev til Arbejdstilsynet, Landskronagade 33, 2100 København Ø, på telefon 70 12 12 88 eller pr. mail at@at.dk .
Du har også mulighed for at henvende dig direkte til Beskæftigelsesministeriets databeskyttelsesrådgiver (Data Protection Officer – DPO). Du kan fx have brug for yderligere vejledning end den, vi kan give, eller måske oplever du forhold vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, som du mener, at DPO'en bør kende til. Du kan kontakte vores DPO på følgende måder:

• På e-mail: dpo@bm.dk

• På telefon: 50 91 77 68 i tidsrummet tirsdage kl. 9-12 og onsdage kl. 13-16

• Ved brev: Beskæftigelsesministeriet, Ved Stranden 8, 1061 København K, Att.: Databeskyttelsesrådgiver.