Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Analyser, rapporter mv.

Læs om Arbejdstilsynets strategier, evalueringer og årsrapporter:

Forretningsstrategier

Strategi 2017 (PDF, 883 KB)
Strategi 2016 (PDF, 842 KB)
Strategi 2015 (PDF, 539 KB)
Strategi 2014 (PDF, 395 KB)
Strategi 2013 (PDF, 127 KB) 

Årsrapporter

Årsrapport 2016 (PDF, 714 KB)) Bilag (PDF, 69 KB)
Årsrapport 2015 (PDF, 955 KB) Bilag (PDF, 34 KB) 
Årsrapport 2014 (PDF, 806 KB) Bilag (PDF, 374 KB)
Årsrapport 2013 (PDF, 890 KB) Bilag (PDF, 252 KB)
Årsrapport 2012 (PDF, 838 KB) Bilag (PDF, 17 KB)

Fremtidens arbejdsmiljø

Fremtidens arbejdsmiljø 2020 (PDF, 1 MB)

Handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen

Handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen - Faktaark

Brugerundersøgelser

Brugerundersøgelse 2016 (PDF, 1,5 MB) Bilag 8.1 (PDF, 0,5 MB) Bilag 8.2 (PDF, 0,5 MB)
Brugerundersøgelse 2015 (PDF, 4 MB) Bilag (PDF, 1 MB)
Brugerundersøgelse 2014 (PDF, 1 MB)
Brugerundersøgelse 2013 (PDF, 2 MB)
Brugerundersøgelse 2012 (PDF, 2 MB)

Evaluering af branchearbejdsmiljørådenes formidlingsaktiviteter 2007-2012

Evaluering af BAR Slutrapport (PDF, 1MB)
Evaluering af BAR Bilagsrapport A (PDF, 2MB)
Evaluering af BAR Bilagsrapport B (PDF, 3MB)

Evalueringer

Undersøgelse af arbejdsmiljøaktørernes samarbejdeBilag 1a, Bilag 1b, Bilag 1cBilag 2Bilag 3
Evaluering af tilsyn med midlertidige og skiftende arbejdssteder (PDF, 257 MB)
Evaluering af effekten af det risikobaserede tilsyn på mellemlangt sigt - 2016 (PDF, 2 MB)
Evaluering af en forstærket dialog- og kontrolindsats over for bygherrer - 2014 (PDF, 1MB)
Evaluering af Dialog i det risikobaserede tilsyn - 2014 (PDF, 1MB) 
Evaluering af samarbejdet om arbejdsmiljø i virksomheder (AMO) - 2013
Evalueringsrapport - Arbejdsmiljøuddannelserne - 2016 (PDF, 691 KB) - Bilag (PDF, 339 KB)
Evalueringsrapport - Arbejdsmiljøuddannelserne - 2015 (PDF, 496 KB) - Bilag (PDF, 283 KB)
Evalueringsrapport - Arbejdsmiljøuddannelserne - 2013 (PDF, 588 KB) - Bilag (PDF, 339 KB)
Evalueringsrapport - Arbejdsmiljøuddannelserne - 2012 (PDF, 950 KB) 
Undersøgelse af virksomheders inddragelse af sygefravær i APV (PDF, 1 MB) - Bilag: Tabelrapport (PDF, 810 KB)

Andre analyser

Arbejdsmiljøregnskaber

Arbejdsmiljøredegørelse 2016 (PDF, 549 KB)
Arbejdsmiljøredegørelse 2015 (PDF, 733 KB) 
Arbejdsmiljøredegørelse 2014 (PDF, 760 KB) 
Arbejdsmiljøredegørelse 2013 (PDF, 1,1 MB)
Arbejdsmiljøregnskab 2012 (PDF, 2 MB)

Redegørelser

Vestas - redegørelse juni 2016 (PDF 969 KB)
Siemens Wind Power - redegørelse maj 2016 (PDF, 619 KB)

Andet

Analyse af udenlandske tjenesteyderes karakteristika og behov (2MB)Hvidbog om arbejdsmiljørådgivning (PDF 2 MB)  
Evaluering af arbejdsmiljøreformen 
Kortlægning af "Barrierer og motivation hos virksomhederne for at anmelde arbejdsulykker"  
Rapport: Bedre arbejdsmiljø gennem digitalisering - Bilag: Brugerrejser 
Teknik og ulykker - dataanalyse og kortlægning af viden