Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Analyser, rapporter mv

Læs om Arbejdstilsynets strategier, evalueringer og årsrapporter:

Forretningsstrategier

Strategi 2017 (PDF, 883 KB)
Strategi 2016 (PDF, 842 KB)
Strategi 2015 (PDF, 539 KB)
Strategi 2014 (PDF, 395 KB)
Strategi 2013 (PDF, 127 KB)

Forretningsstrategi 2012 (PDF, 60 KB)
Forretningsstrategi 2011 (PDF, 60 KB)

Årsrapporter

Årsrapport 2016 (PDF, 714 KB)
Årsrapport 2015 (PDF, 955 KB) Bilag (PDF, 34 KB) 
Årsrapport 2014 (PDF, 806 KB) Bilag (PDF, 374 KB)
Årsrapport 2013 (PDF, 890 KB) Bilag (PDF, 252 KB)
Årsrapport 2012 (PDF, 838 KB) Bilag (PDF, 17 KB)
Årsrapport 2011 (PDF, 860 KB) Bilag (PDF, 14 KB)
Årsrapport 2010 (PDF, 371 KB) Bilag (PDF, 23 KB)

Resultatkontrakter

Resultatkontrakt 2009 (PDF, 826 KB) Bilag (PDF, 20 KB)
Resultatkontrakt 2008 (PDF, 635 KB) Bilag (PDF, 20 KB)
Resultatkontrakt 2007 (PDF, 45 KB)
Resultatkontrakt 2006
Resultatkontrakt 2005

Fremtidens arbejdsmiljø

Fremtidens arbejdsmiljø 2020 (PDF, 1 MB)
Fremtidens arbejdsmiljø 2010 (PDF, 1 MB) Bilag (PDF, 1 MB)

Handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen

Handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen - Faktaark

Brugerundersøgelser

Brugerundersøgelse 2016 (PDF, 1,5 MB) Bilag 8.1 (PDF, 0,5 MB) Bilag 8.2 (PDF, 0,5 MB)
Brugerundersøgelse 2015 (PDF, 4 MB) Bilag (PDF, 1 MB)
Brugerundersøgelse 2014 (PDF, 1 MB)
Brugerundersøgelse 2013 (PDF, 2 MB)
Brugerundersøgelse 2012 (PDF, 2 MB)
Brugerundersøgelse 2011 (PDF, 1 MB)

Evaluering af branchearbejdsmiljørådenes formidlingsaktiviteter 2007-2012

Evaluering af BAR Slutrapport (PDF, 1MB)
Evaluering af BAR Bilagsrapport A (PDF, 2MB)
Evaluering af BAR Bilagsrapport B (PDF, 3MB)

Evalueringer

Undersøgelse af arbejdsmiljøaktørernes samarbejdeBilag 1a, Bilag 1b, Bilag 1cBilag 2Bilag 3
Evaluering af tilsyn med midlertidige og skiftende arbejdssteder (PDF, 257 MB)
Evaluering af effekten af det risikobaserede tilsyn på mellemlangt sigt - 2016 (PDF, 2 MB)
Evaluering af en forstærket dialog- og kontrolindsats over for bygherrer - 2014 (PDF, 1MB)
Evaluering af Dialog i det risikobaserede tilsyn - 2014 (PDF, 1MB) 
Evaluering af samarbejdet om arbejdsmiljø i virksomheder (AMO) - 2013
Evalueringsrapport - Arbejdsmiljøuddannelserne - 2013 (PDF, 588 KB)
Evalueringsrapport - Arbejdsmiljøuddannelserne - 2012 (PDF, 950 KB) 
Evaluering af Arbejdstilsynets dialogmøder med virksomheder om arbejdsulykker 2011 (PDF, 1 MB) 
Evaluering af refusionsordning for arbejdsmiljørådgivning - 2011 (PDF, 1 MB)
Undersøgelse af kendskab til refusionsordning for arbejdsmiljørådgivning - notat (PDF, 1 MB) 
Evaluering af Arbejdstilsynets dialogmøder med bygherrer 2010 (PDF, 1 MB) 
Effektevaluering af Arbejdstilsynets kerneaktiviteter 2009 (PDF, 572 KB), Bilag 1 (PDF, 98 KB), Bilag 2 (PDF, 65 KB) 
Effektevaluering af Arbejdstilsynets kerneaktiviteter 2003 og 2004 (PDF, 286 KB) 
Undersøgelse af virksomheders inddragelse af sygefravær i APV (PDF, 1 MB) - Bilag: Tabelrapport (PDF, 810 KB)

Andre analyser

Arbejdsmiljøregnskaber

Arbejdsmiljøredegørelse 2016 (PDF, 549 KB)
Arbejdsmiljøredegørelse 2015 (PDF, 733 KB) 
Arbejdsmiljøredegørelse 2014 (PDF, 760 KB)
Arbejdsmiljøredegørelse 2013 (PDF, 1,1 MB)
Arbejdsmiljøregnskab 2012 (PDF, 2 MB)
Arbejdsmiljøregnskab 2011 (PDF, 331 KB)
Arbejdsmiljøregnskab 2010 (PDF, 313 KB)
Arbejdsmiljøregnskab 2009 (PDF, 301 KB)
Arbejdsmiljøregnskab 2008 (PDF, 271 KB)
Arbejdsmiljøregnskab 2007 (PDF, 208 KB)

Redegørelser

Vestas - redegørelse juni 2016 (PDF 969 KB)
Siemens Wind Power - redegørelse maj 2016 (PDF, 619 KB)  
Klagesager - Redegørelse for klagesager på arbejdsmiljøområdet i 2010 (PDF, 170 KB)

Andet

Analyse af udenlandske tjenesteyderes karakteristika og behov (2MB)
Hvidbog om arbejdsmiljørådgivning (PDF 2 MB)  
Evaluering af arbejdsmiljøreformen
Arbejdsmiljøaspektet i det rummelige arbejdsmarked (PDF, 528 KB)
Arbejdstilsynet kommer på besøg - folder - april 2007 (PDF, 204 KB) 
Strukturudvalget
Måling af omfanget af ensidigt, gentaget arbejde - rapport - maj 2005 (PDF, 1 MB)
2. måling af omfanget af ensidigt, gentaget arbejde - rapport - august 2006 (PDF, 245 KB)
EU SLIC evaluation of the Danish Working Environment Authority - 2008 (PDF, 132 KB)
Kortlægning af "Barrierer og motivation hos virksomhederne for at anmelde arbejdsulykker"
Teknik og ulykker - dataanalyse og kortlægning af viden