Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Analyser, rapporter mv.

Læs om Arbejdstilsynets strategier, evalueringer og årsrapporter:

Forretningsstrategier

Strategi 2018 (PDF, 299 KB)

Strategi 2017 (PDF, 883 KB)

Strategi 2016 (PDF, 842 KB)

Strategi 2015 (PDF, 539 KB)

Strategi 2014 (PDF, 395 KB)

Strategi 2013 (PDF, 127 KB) 

Årsrapporter

Årsrapport 2017 (PDF, 1 MB) Bilag (PDF, 78 KB)

Årsrapport 2016 (PDF, 714 KB) Bilag (PDF, 69 KB)

Årsrapport 2015 (PDF, 955 KB) Bilag (PDF, 34 KB) 

Årsrapport 2014 (PDF, 806 KB) Bilag (PDF, 374 KB)

Årsrapport 2013 (PDF, 890 KB) Bilag (PDF, 252 KB)

Årsrapport 2012 (PDF, 838 KB) Bilag (PDF, 17 KB)

Fremtidens arbejdsmiljø

Fremtidens arbejdsmiljø 2020 (PDF, 1 MB)

Handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen

Handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen - Faktaark

Brugerundersøgelser

Brugerundersøgelse 2017 (PDF, 1 MB  ) Bilag 8.1 (PDF, 0,7 MB ) Bilag 8.2 (PDF 0,4 MB)

Brugerundersøgelse 2016 (PDF, 1,5 MB) Bilag 8.1 (PDF, 0,5 MB) Bilag 8.2 (PDF, 0,5 MB)

Brugerundersøgelse 2015 (PDF, 4 MB) Bilag (PDF, 1 MB)

Brugerundersøgelse 2014 (PDF, 1 MB)

Brugerundersøgelse 2013 (PDF, 2 MB)

Brugerundersøgelse 2012 (PDF, 2 MB)

Evaluering af branchearbejdsmiljørådenes formidlingsaktiviteter 2007-2012

Evaluering af BAR Slutrapport (PDF, 1MB)

Evaluering af BAR Bilagsrapport A (PDF, 2MB)

Evaluering af BAR Bilagsrapport B (PDF, 3MB)

Evalueringer

Evaluering af Dialog i det risikobaserede tilsyn - 2014 (PDF, 1MB) 

Evaluering af effekten af det risikobaserede tilsyn på mellemlangt sigt - 2016 (PDF, 2 MB)

Evaluering af en forstærket dialog- og kontrolindsats over for bygherrer - 2014 (PDF, 1MB)

Evaluering af nytteværdien af baggrundsviden om arbejdsbelastninger i den konkrete virksomhed, Arbejdstilsynet fører tilsyn med - 2017 (PDF, 1MB)

Evaluering af samarbejdet om arbejdsmiljø i virksomheder (AMO) - 2013

Evaluering af tilsyn med midlertidige og skiftende arbejdssteder (PDF, 257 MB)

Evalueringsrapport - Arbejdsmiljøuddannelserne - 2017 (PDF, 888 KB)

Evalueringsrapport - Arbejdsmiljøuddannelserne - 2016 (PDF, 691 KB) - Bilag (PDF, 339 KB)

Evalueringsrapport - Arbejdsmiljøuddannelserne - 2015 (PDF, 496 KB) - Bilag (PDF, 283 KB)

Evalueringsrapport - Arbejdsmiljøuddannelserne - 2013 (PDF, 588 KB) - Bilag (PDF, 339 KB)

Evalueringsrapport - Arbejdsmiljøuddannelserne - 2012 (PDF, 950 KB) 

Undersøgelse af arbejdsmiljøaktørernes samarbejdeBilag 1a, Bilag 1b, Bilag 1cBilag 2Bilag 3

Undersøgelse af virksomheders inddragelse af sygefravær i APV (PDF, 1 MB) - Bilag: Tabelrapport (PDF, 810 KB)

Andre analyser

Analyse af risikoparameteren "materielle afgørelser"

Brugerundersøgelse af Arbejdstilsynets kommunikationsindsats - 2016

Arbejdsmiljøcertificeringsordning litteraturstudie initiativ 6

DANAK initiativ 6

Effekt af tilsynsformer og reaktioner på forekomsten af arbejdsulykker - 2016

Effektanalyse af Arbejdstilsynets incidenstilsyn 2013

Litteraturoversigt over virksomheders indsats for fastholdelse af personer med arbejdsskader - 2018 (PDF, 3,6 MB)

Resultaterne af det risikobaserede tilsyn (RT) og det udvidede risikobaserede tilsyn (URT) i 2017

Resultaterne af det risikobaserede tilsyn (RT) og det udvidede risikobaserede tilsyn (URT) i 2016

Resultaterne af målretningen af det risikobaserede tilsyn, første halvår 2016

Systematisk review om effekter af virkemidler på arbejdsmiljøområdet

Undersøgelse af, hvordan anmeldte og anerkendte arbejdsskader kan indgår i indeksmodellen  Bilag: indeksmodel 

Undersøgelse af, hvordan oplysninger om arbejdsbelastninger kan indgå i forberedelse af tilsyn  Bilag 1  Bilag 2  Bilag 3 Bilag 4

Arbejdsmiljøregnskaber

Arbejdsmiljøredegørelse 2016 (PDF, 549 KB)

Arbejdsmiljøredegørelse 2015 (PDF, 733 KB) 

Arbejdsmiljøredegørelse 2014 (PDF, 760 KB) 

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 (PDF, 1,1 MB)

Arbejdsmiljøregnskab 2012 (PDF, 2 MB)

Redegørelser

Siemens Wind Power - redegørelse maj 2016 (PDF, 619 KB)

Vestas - redegørelse juni 2016 (PDF 969 KB)

Informationsmateriale

Pjece om helbredskontrol af natarbejdere (PDF 236 KB)

Andet

Analyse af udenlandske tjenesteyderes karakteristika og behov (2MB)

Evaluering af arbejdsmiljøreformen 

Evaluering af puljen Støtte til arbejdsmiljørådgivning for perioden 2013

Hvidbog om arbejdsmiljørådgivning (PDF 2 MB)

Kortlægning af "Barrierer og motivation hos virksomhederne for at anmelde arbejdsulykker"  

Rapport: Bedre arbejdsmiljø gennem digitalisering - Bilag: Brugerrejser 

Teknik og ulykker - dataanalyse og kortlægning af viden