Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Om Arbejdstilsynet

Om Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet, og arbejdsmiljøloven sætter den overordnede ramme for Arbejdstilsynets virke.

Vores mission er at fremme et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø samt forebygge nedslidning, sygefravær og udstødelse fra arbejdsmarkedet. Det er virksomhedernes ansvar at sørge for, at arbejdsforholdene på virksomhederne er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige.

Arbejdstilsynet skal som én blandt flere aktører på arbejdsmiljøområdet bidrage til, at ansvaret varetages af virksomhederne. For Arbejdstilsynets vedkommende sker det ved, at Arbejdstilsynet fører tilsyn med virksomheder, udarbejder regler samt vejleder om arbejdsmiljø.

Læs mere om Arbejdstilsynet rammer, mål og indsatser i Arbejdstilsynets strategi 2018.

Arbejdstilsynets 2020 mål

Arbejdstilsynet skal ifølge strategien for arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020 bidrage til at opnå de langsigtede samfundsmæssige effektmål for arbejdsmiljøet:

  • Antallet af alvorlige arbejdsulykker set i forhold til antallet af beskæftigede er reduceret med 25 pct.
  • Andelen af beskæftigede, der er psykisk overbelastede, er reduceret med 20 pct. 
  • Andelen af beskæftigede, der har muskel-skeletoverbelastninger, er reduceret med 20 pct.

 

Video om Arbejdstilsynet