Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Viden om arbejdsmiljø

På denne side kan du finde materiale om arbejdsmiljø, som du kan bruge til baggrund for dit pressearbejde. 

Prioritering af arbejdsmiljøindsatsen

Her kan du læse om prioriteringen af arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020. 

På nedenstående sider kan du læse om de vigtigste regler, vejledninger og arbejdsmiljøemner samt nyttigt materiale i forhold til de tre prioriterede områder:

Temaer

Under temaer får du overblik over forskellige udvalgte emner inden for arbejdsmiljø. Hvis der er tale om arbejdsmiljøproblemer, vil der desuden også være vejledning om løsninger.

Du kan også læse om social dumping samt aktiviteter og resultater i den styrkede indsats, Arbejdstilsynet gennemfører sammen med SKAT og politi. 

Arbejdsmiljøvejvisere

Arbejdstilsynet har i 36 arbejdsmiljøvejvisere målrettet information til de forskellige brancher om de vigtigste arbejdsmiljøproblemer og de arbejdsprocesser, hvor problemerne typisk forekommer. Vejviserne indeholder også generelle råd om, hvordan man kan løse problemerne.