Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Ny bekendtgørelse på vej om indretning af tovbaneanlæg

Ny bekendtgørelse om indretning mv. af tovbaneanlæg stiller supplerende krav til Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/424 om tovbaneanlæg og om ophævelse af direktiv 2000/9/EF.

Bekendtgørelsen retter sig mod erhvervsdrivende som markedsfører, opfører og afprøver tovbaneanlæg som fx skilifte. Det vil sige fabrikanter, deres repræsentanter, importører, distributører, bygherrer og bemyndigede organer.

Bekendtgørelsen fastlægger sprogkrav til EU-overensstemmelseserklæringen, brugsanvisningen og sikkerhedsinformation samt krav om akkreditering af bemyndigede organer.

Endvidere fastlægger bekendtgørelsen, at den ansvarlige person for tovbaneanlægget er bygherren, og der stilles krav om, at bygherren skal indhente godkendelse til ibrugtagning af anlægget, inden det tages i brug. Bygherren skal senest ved påbegyndelsen af opførelsen af anlægget fremsende dokumentation omanlæggets egenskaber til Arbejdstilsynet.

Endelig fastlægges strafbestemmelser for overtrædelse af bekendtgørelsen og forordning 2016/424. Bekendtgørelsen træder i kraft den 21. marts 2018. 

Forordningen er direkte gældende for borgere og virksomheder og finder anvendelse fra den 21. april 2018. Forordningen erstatter direktiv 2000/9/EF om tovbaneanlæg til personbefordring.

Læs mere om bekendtgørelsen på høringsportalen.

Læs mere om forordning 2016/424.