Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Ny bekendtgørelse på vej om indretning af personlige værnemidler

Ny bekendtgørelse om indretning mv. af personlige værnemidler vil stille supplerende krav til Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/425 af 9. marts 2016 om personlige værnemidler og om ophævelse af Rådets direktiv 89/686/EØF.

Bekendtgørelsen retter sig mod erhvervsdrivende, som markedsfører og afprøver personlige værnemidler. Det vil sige fabrikanter, deres repræsentanter, importører, distributører og bemyndigede organer.

Bekendtgørelsen fastlægger sprogkrav til EU-overensstemmelseserklæringen og brugsanvisningen samt krav om akkreditering af bemyndigede organer. Endvidere fastlægges strafbestemmelser for overtrædelse af bekendtgørelsen og forordning 2016/425. Bekendtgørelsen vil træde i kraft den 21. marts 2018.

Forordningen er direkte gældende for borgere og virksomheder og finder anvendelse fra den 21. april 2018, Forordningen erstatter direktiv 89/686/EØF af 21. december 1989 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om personlige værnemidler.

Læs mere om bekendtgørelsen på høringsportalen.

Læs mere om forordning 2016/425.