Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Nyhedsbrev

E-nyt nr. 3 - 30. marts 2017

Øget risikobasering fanger flere virksomheder med arbejdsmiljøproblemer

TILSYN: Arbejdstilsynet har siden den 1. januar 2016 øget andelen af virksomheder, der får tilsyn på baggrund af en risikovurdering. Nye tal viser, at det virker: Arbejdstilsynet finder flere virksomheder, der overtræder arbejdsmiljøloven, når virksomhederne udtages på baggrund af en risikovurdering, end når de udtages stikprøvevis.

Ekspertudvalg skal gentænke arbejdsmiljøindsatsen

PRESSEMEDDELELSE: Det går den forkerte vej med danskernes arbejdsmiljø. Regeringen nedsætter derfor et ekspertudvalg, der skal gentænke arbejdsmiljøindsatsen.

Nanomaterialer skal registreres i Produktregisteret

KEMI: Den 1. april bliver Produktregisteret en fuldt digital, webbaseret selvbetjeningsløsning, hvor virksomhederne selv indtaster alle oplysninger til en produktanmeldelse direkte i systemet. Samtidig bliver det obligatorisk at oplyse, om de anmeldte produktet indeholder stoffer, som er på nanoform.

 

Forbedret EASY går i luften den 17. juni

ANMELDELSE: Den 17. juni lancerer Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Arbejdstilsynet en ny og forbedret udgave af EASY. EASY er det system, som virksomhederne benytter til at anmelde arbejdsulykker.

Ansatte skal beskyttes bedre mod farlig kemi

KEMI: Ansatte skal beskyttes bedre mod farlig kemi, så de ikke bliver syge af at gå på arbejde. Det fastslår beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, som vil have gennemført en række forslag fra Arbejdsmiljørådet om epoxy og isocyanater.

Virtuel ledelse udfordrer arbejdsmiljøet

LEDELSE: At være leder for medarbejdere, der er geografisk, tidsmæssigt og organisatorisk spredt giver fordele, men også udfordringer, der kan gå ud over trivslen for ledere og medarbejdere. Det viser et nyt forskningsprojekt, som COWI, CBS og SDU har gennemført med støtte fra Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Folk med aftenarbejde lider mere af migræne

UNDERSØGELSE: I følge Den Nationale Sundhedsprofil lider hver femte kvinde og hver tiende mand af migræne eller hyppig hovedpine. Samtidig viser en undersøgelse, som bl.a. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø står bag, at personer med fast aftenarbejde har mere end 50 pct. højere forekomst af migræne, som de har søgt behandling for, end personer med fast dagarbejde. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at aftenarbejdet er årsag til migrænen.

Konditræning i arbejdstiden er godt for hjerterytmen

UNDERSØGELSE: Konditionstræning på arbejdspladsen forbedrer hjertets evne til at variere hjerterytmen. Det ses særligt under arbejdet, hvor pulsbelastningen er størst, men også i fritiden. Konditionstræningen bidrager dermed til at forebygge risikoen for hjerte-kar-sygdomme. Det viser en undersøgelse, som bl.a. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har bidraget til. 

Søg voldsforebyggelsespakker fra den 18. april

FOREBYGGELSE: Hospitaler, døgninstitutioner og hjemmepleje, lærere, politi og fængsler kan fra den 18. april søge om tilskud til at gennemføre en af de voldsforebyggelsespakker, som Arbejdstilsynet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har udviklet i regi af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Der er afsat fem mio. kr. i både 2017 og 2018 til arbejdspladser, der vil bruge en forebyggelsespakke til at forebygge og lære at håndtere episoder med vold og trusler.

BrancheFællesskab for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration

BAR/BFA: BAR Social & Sundhed, BAR Finans/Offentlig Kontor & Administration og BAR Undervisning & Forskning (3BAR) er med undtagelse af finansområdet blevet forenet i BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration. Baggrunden er den nye struktur for partssamarbejdet, der betyder, at de hidtidige 11 BAR nedlægges og at fem BrancheFællesskaber for Arbejdsmiljø (BFA) tager deres plads.

Min side - din genvej

Få din egen side på Arbejdstilsynets hjemmeside og en nem genvej til de At-vejledninger, bekendtgørelser og informationsmaterialer, du bruger mest i dit daglige arbejde.

Min side - din genvej

KONFERENCER OG ANDRE ARRANGEMENTER

Arbejdstid

GÅ-HJEM-MØDE: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø sætter fokus på arbejdstid på et gå-hjem-møde den 25. april i København. Her kan man både blive opdateret med den nyeste viden om arbejdstid og høre om, hvorfor det er så svært at komme med entydige anbefalinger om antallet af nattevagter i træk.

Negative sociale relationer og mobning på arbejdspladsen

GÅ-HJEM-MØDE: Hvad er de nyeste forskningsresultater om negative sociale relationer og mobning på arbejdspladsen? Hvad er mekanismerne og de langsigtede konsekvenser? Og hvilke erfaringer er der med udredning af samarbejdsvanskeligheder og mobning? Hør svarerne på et gå-hjem-møde den 8. maj i Aarhus. Mødet er arrangeret af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Arbejdsmedicinsk Klinik i Aarhus.

Fokus på robusthed og trivsel

TEMADAGE: TekSam og Industriens BAR afholder tre temadage om robusthed. Formålet er at sætte fokus på begrebet robusthed og på, hvordan man kan understøtte organisatorisk robusthed i et samspil mellem virksomhedsudvikling og et godt psykisk arbejdsmiljø. Temadagene afholdes den 9. maj i Roskilde, den 16. maj i Aalborg og den 17. maj i Fredericia.

Sundhed i muskler og led gennem hele arbejdslivet

KONFERENCE: Hvilken betydning har sundhed i muskler og led i løbet af et helt arbejdsliv? Og hvad kan der gøres for at sikre bedst mulig sundhed i muskler og led hele arbejdslivet igennem? Det vil forskere og praktikere fortælle om på en endagskonference den 8. juni 2017 på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Det koster 300 kr. at deltage, og der er stadig få ledige pladser.

NYE BRANCHEVEJLEDNINGER

Sikkerhed i og omkring stinkskabe

VEJLEDNING: Indretning af laboratorier og placering af stinkskabe er afgørende både for funktionen af rummet og for sikkerheden i og omkring stinkskabe. Et stinkskabs evne til at beskytte brugeren mod farlige stoffer og materialer afhænger af flere forhold. En ny branchevejledning fra Industriens BAR beskriver de forhold, der kan spille ind, nemlig indretning, brug, konstruktion/valg og kontrol af stinkskabe. 

Sikker brug af transportable stiger  

VEJLEDNING: Forkert brug af stiger er hvert år skyld i et stort antal faldulykker, mange med alvorlige konsekvenser. Der skal ikke så meget til, før risikoen er til stede, fx et løst trin, forkert fodtøj eller et ustabilt underlag. Industriens BAR har udarbejdet en ny branchevejledning om, hvordan ulykkerne kan forebygges. Den indeholder også vejledning om indkøb og vedligeholdelse.

VÆRKTØJ, PJECER OG ANDRE NYE MATERIALER OM ARBEJDSMILJØ

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø og trivsel

VÆRKTØJ: Nyt spørgeskema fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø kan bruges af virksomheder, der ønsker at tage temperaturen på psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet indeholder 87 spørgsmål, der fordeler sig på seks overordnede aspekter af det psykiske arbejdsmiljø som fx håndtering af forandringer og arbejdets indhold og organisering.

Digital chikane: Vold og trusler på nettet

TEMA: Hver tiende sygeplejerske har oplevet digital chikane efter arbejdstid, mens syv pct. af socialrådgivere og sagsbehandlere har oplevet at blive hængt ud digitalt. BFA for Velfærd og Offentlig administration har samlet en række informationer og gode råd, man kan bruge, når arbejdspladsen rammes af digital chikane.

Ergonomi på kontoret

FILM: BAR Kontor står bag fem små film om ergonomi på kontorarbejdspladser i den private sektor. Men de er også relevante for offentlige kontorer. Filmene handler bl.a. om variation i arbejdsstillinger, god kontorindretning samt udstræknings- og elastikøvelser, der kan forebygge smerter og skader. Videncenter for Arbejdsmiljø har desuden lavet en quiz om indretning af kontoret.

Rim og tegninger til forebyggelse af ulykker

POSTKORT: Postkort med tegninger og små rim er BAR Service og Tjenesteydelsers bud på nyt kampagnemateriale til forebyggelse af ulykker. Postkortene fortæller, hvad der sker, når man ikke forebygger ulykker. De kan frit bruges af alle, der vil lave en kampagne på deres arbejdsplads om forebyggelse af ulykker. Kortene er sammen med bl.a. værktøj og film en del af BAR Service og Tjenesteydelsers kampagnematerialer til arbejdspladser inden for service og turisme.

---

Send en e-post til E-nyt redaktionen, hvis du har forslag til forbedringer og ændringer eller andre kommentarer til Arbejdstilsynets e-nyhedsbrev.