Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Nyhedsbrev

E-nyt nr. 2 - 28. februar 2017

100 påbud fra Arbejdstilsynet på landsdækkende byggepladsaktion

TILSYN: En landsdækkende aktion i begyndelsen af februar, hvor Arbejdstilsynet besøgte 57 byggepladser, førte til 100 strakspåbud og forbud. I otte sager var forsømmelserne af så grov karakter, at Arbejdstilsynet nu skal vurdere et eventuelt retsligt efterspil. Men aktionen viste også, at en del virksomheder har styr på arbejdsmiljøet.

Is og sne er skyld i 3.000 arbejdsulykker

ULYKKER: Vi ved godt, at veje og fortove bliver glatte, når kulden sætter ind. Alligevel fortsætter mange deres arbejde som hidtil. Resultatet er, at der i vintre med megen sne og frost sker op til 3.000 arbejdsulykker på grund af glat føre. Det er i høj grad hjemmehjælpere, postbude, chauffører og ansatte på byggepladser, der kommer galt afsted.

Vinterinddækning sikrer medarbejderne mod kulde og blæst

ULYKKER: Når vinden rusker og temperaturen falder til frysepunktet, er der større risiko for arbejdsulykker. Derfor siger arbejdsmiljøloven, at der skal træffes foranstaltninger, der sikrer de ansatte mod kulde og blæst på byggepladserne. Det betyder, at det ved kolde temperaturer kan være nødvendigt at varme de dele af byggepladsen op, hvor der arbejdes.

Pas på motorbøren

ULYKKER: I efteråret mistede to personer livet, mens de arbejdede med en motorbør. Arbejdstilsynet har derfor udarbejdet en række gode råd til arbejdet med motorbøre. Det vigtigste er, at virksomhederne skal montere det sikkerhedskit, der er lavet til at forhindre ulykker ved bakning. Arbejdstilsynets Markedsovervågning har samtidig rettet henvendelse til fabrikanten bag de to motorbøre for at drøfte, hvordan sikkerheden kan forbedres.

Forenkling af reglerne om førercertifikater

REGLER: Arbejdstilsynet lægger i en ny bekendtgørelse op til en forenkling af reglerne om førercertifikater til kraner, gaffeltruck og teleskoplæssere. Hensigten er at reducere antallet af uddannelser fra de nuværende ti til fem. De nye regler forventes at træde i kraft den 1. januar 2018.

Tilsyn med vandkraft- og råstofaktiviteter i Grønland 

REGLER: Nyt lovforslag lægger op til, at der fremover skal betales for Arbejdstilsynets tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter i Grønland. Andre ændringer i forhold til de gældende regler er bl.a., at de ansatte skal kunne forlade arbejdet i tilfælde af fare, samt en tydeliggørelse af ministerens adgang til at fastsætte regler om anvendelse af stoffer og materialer. De nye regler forventes at træde i kraft den 1. juli 2017.

Udvalg skal se på arbejdsmiljøcertificering

KOMMISSOTIUM: Et nyt arbejdsmiljøcertificeringsudvalg under Arbejdsmiljørådet skal overvåge og bidrage til udviklingen af arbejdsmiljøcertificeringsordningen generelt. Derudover skal udvalget have særligt fokus på, hvordan psykisk arbejdsmiljø håndteres af certificeringsorganer og understøtte arbejdsmiljøorganisationen i forbindelse med dens opgaver på certificerede virksomheder. Det fremgår af udvalgets kommissorium.

Arbejdsmiljørådets handlingsplan for 2017

HANDLINGSPLAN: Arbejdsmiljørådet vil i 2017 sætte fokus på implementering af det nye partssystem, på at gøre status over de tre nationalt prioriterede reduktionsmål og på at se frem mod den næste nationale strategi for arbejdsmiljø. Der fremgår af rådets strategi og kommissorium for 2017.  

Mere skimmelsvamp i luften, når vi er aktive 

UNDERSØGELSE: Der er mange flere skimmelsvampe i luften, når vi reder seng eller gør rent, end når vi er i ro. Det viser en undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, der har undersøgt, hvor udsatte vi er for luftbårne svampe under almindelige dagligdags gøremål. Det kan have betydning for sosu’er og andre, der har mange praktiske opgaver.

God social støtte beskytter mænd med hårdt fysisk arbejde mod hjertekarsygdom

FORSKNING: Mænd med hårdt fysisk arbejde har øget risiko for at få hjertekarsygdom. Men oplever de samtidigt god social støtte fra ledere og kolleger på jobbet, bliver den skadelige effekt af arbejdet betydeligt mindre. Det viser resultaterne af ny forskning, som Det Nationale Forskningscenter har gennemført sammen med tre belgiske universiteter.

Jo flere nattevagter, jo mere ubalance i døgnrytmerne

UNDERSØGELSE: Med flere nattevagter i træk kommer tre af kroppens hormonelle døgnrytmer ud af takt, men efterfølgende restitutionsdage får igen balancen på ret køl. Det viser undersøgelser af politimænd i arbejde, som Københavns Universitet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har gennemført. Resultaterne giver ikke anledning til at ændre de gældende anbefalinger.

Stor tilfredshed med Arbejdstilsynets hjemmeside

BRUGERUNDERSØGELSE: 82,5 pct. af brugerne er enten meget tilfredse eller tilfredse med Arbejdstilsynets hjemmeside, 82,5 pct. mener, at hjemmesiden har det indhold, de har brug for, og 83,7 pct. mener, at kvaliteten af indholdet er højt. Det viser den nyligt afsluttede brugerundersøgelse, der omfatter svar fra 1.001 brugere.

Min side - din genvej

Få din egen side på Arbejdstilsynets hjemmeside og en nem genvej til de At-vejledninger, bekendtgørelser og informationsmaterialer, du bruger mest i dit daglige arbejde.

Min side - din genvej

KONFERENCER OG ANDRE ARRANGEMENTER

Nyt digitalt Produktregister

INFORMATIONSMØDER: Arbejdstilsynet inviterer til to informationsmøder, hvor vi vil præsentere det nye Produktregister og demonstrere, hvordan systemet virker. Der vil naturligvis også være tid til at stille spørgsmål om systemet. Informationsmøderne afholdes den 21. marts i Kolding og den 22. marts i København - begge dage fra kl. 12.30 til kl. 16.

Værnemidler og sikkert arbejde med nanomaterialer

TEMAMØDE: Det er en forudsætning for, at virksomhederne kan skabe sikre arbejdspladser, at de har adgang til viden om tekniske og personlige værnemidlers evne til at beskytte de ansatte mod udsættelse for nanomaterialer. Hør mere om dette på Dansk Center for Nanosikkerheds temamøde den 28. marts.

Sygefraværet skal ned

KONFERENCE: Sygefraværet stiger og det har både store menneskelige og økonomiske omkostninger. Men hvordan knækker vi sygefraværskurven? Det er temaet for en konference, som virksomhedsnetværket Cabi arrangerer sammen med IDA, Ingeniørforeningen. Konferencen afholdes den 29. marts i Billund. Det koster 800 kr. at deltage.

Sundhed i muskler og led gennem hele arbejdslivet 

KONFERENCE: Hvilken betydning har sundhed i muskler og led i løbet af et helt arbejdsliv, fra vi begynder i det første job til vi går på pension? Og hvad kan der gøres for at sikre bedst mulig sundhed i muskler og led hele arbejdslivet igennem? Det vil forskere og praktikere fortælle om på en konference den 8. juni på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Der er åben for tilmelding nu. 

NYE BRANCHEVEJLEDNINGER

Sikkerhed ved service og reparation af maskiner

VEJLEDNING: Når maskiner skal repareres og vedligeholdes, skal det kunne ske uden risiko for medarbejderne. Industriens Branchearbejdsmiljøråd har derfor udarbejdet en branchevejledning med information om, hvordan maskiners energiforsyning skal være indrettet og kunne aflåses, så reparation og vedligehold kan foregå sikkert. 

Forebyggelse af nedslidning ved opstilling af telte 

VEJLEDNING: Opstilling og nedtagning af rammetelte er et arbejde med stor risiko for nedslidning af medarbejderne. Det skyldes bl.a. mange tunge løft, ensformige arbejdsprocesser og arbejdsfunktioner over hovedhøjde. BAR Service og Tjenesteydelser giver med denne branchevejledning virksomhederne en værktøjskasse med mulige løsninger, som kan medvirke til at minimere risiko for nedslidning og ulykker.

VÆRKTØJ, PJECER OG ANDRE NYE MATERIALER OM ARBEJDSMILJØ

Find kemikalierne på nettet

VIDEN: Internettet rummer et væld af hjemmesider med information om kemikalier, men det kan være svært at overskue dem alle. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har nu samlet et udpluk af de bedste databaser på området på siden Toksikologidatabaser for arbejdsmiljø. Her er også råd om, hvordan man kommer i gang, og hvad man skal være opmærksom på, når man søger efter viden.

Fotos af det gode arbejdsmiljø i vaskerier

FOLDER: Mange af os skal se det, for rigtigt at forstå det. I hæftet “10 gode råd til vaskerier” har BAR Service og Tjenesteydelser taget konsekvensen og brugt billeder i stedet for lange beskrivelser. Folderen, der kommer med gode råd om bl.a. ergonomi, pladsforhold, kemi og værnemidler, kan både bruges af ledere og medarbejdere i forbindelse med oplæring og instruktion på vaskerier.

Spil til unge om psykisk arbejdsmiljø

SPIL: Arbejdsmedicin Herning står bag er nyt internetspil, der skal ruste unge til arbejdslivet. Spillet handler om at stille de unge over for hverdagens dilemmaer, og på den måde give dem ny viden om psykisk arbejdsmiljø. Spillet er et af tilbuddene på siden ditarbejdsliv.nu, hvor unge kan afprøve sig selv i forskellige dilemmaer på arbejdspladsen og læse om andres oplevelser på jobbet.

Fokus på at passe på vores fødder

TEMASIDE: Vores fødder bærer rundt på os hele dagen, året rundt. Så efter en dag med gående og stående arbejde, kan man få ømme og trætte fødder. BAR Handel har udarbejdet gode råd om, hvordan man passer bedst muligt på sine fødder, og hvad man kan gøre for at behandle og pleje dem godt. De gode råd handler bl.a. om øvelser, der kan holde fødderne i god stand, og om valg af fodtøj, som beskytter fødderne.

---

Send en e-post til E-nyt redaktionen, hvis du har forslag til forbedringer og ændringer eller andre kommentarer til Arbejdstilsynets e-nyhedsbrev.