Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Nyhedsbrev

E-nyt nr. 9 - 27. oktober 2016

Mange påbud på aktion på landets byggepladser

TILSYN: Der blev givet 144 strakspåbud og forbud, da Arbejdstilsynet i går besøgte et bredt udsnit af byggepladser i hele landet. Ved aktionen var der særligt fokus på risikoen for faldulykker, der er en af de hyppigste årsager til alvorlige arbejdsulykker i byggeriet. Hvert år modtager Arbejdstilsynet ca. 580 anmeldelser om faldulykker. Ulykkerne sker fx i forbindelse med arbejde på stiger, mangelfulde stilladser og tagarbejde.

11 bud på, hvordan man kan bekæmpe smerter i muskler og skelet

INSPIRATION: Hvad skal der til for at forebygge smerter i muskler og skelet? Det giver Arbejdstilsynet og repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter deres bud på i et nyt papir, hvor de peger på 11 centrale budskaber og principper. Formålet med papiret er at inspirere arbejdsmiljøaktørerne til aktiviteter, som kan bidrage til at indfri målsætningen om, at andelen af beskæftigede, der har muskel- og skeletbesvær, skal reduceres med 20 pct. inden 2020.

En farverig palet af flersprogede projekter

PULJE: Tegnefilm til rumænske avisbude i Danmark. Kurser for polske, portugisiske, italienske og spanske ansatte på større byggeprojekter. Ny viden om rumænske, bulgarske og makedonske lastbilchauffører i Danmark. Det er tre eksempler på de mange projekter, som arbejdsmarkedets parter har gennemført med støtte fra en pulje til information af udenlandsk arbejdskraft.

Kommunikation og organisering af arbejdet kan bidrage til at forebygge ondt i ryggen

STUDIE: Der skal mere end ergonomi til at forebygge ondt i ryggen. Det viser et nyt studie, hvor knap 600 ansatte i ældreplejen blev bedt om at pege på løsninger og risikofaktorer. Studiet er gennemført af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Syddansk Universitet.

Mikroorganismer i førerhuset på skraldebiler

UNDERSØGELSE: Renovationsarbejdere udsættes for forhøjede koncentrationer af svampesporer og bakterier i luften, når de håndterer husholdningsaffald, og når de sidder i førerhuset på skraldebilen. Det viser en undersøgelse, som Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har gennemført i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse.

Bedre metode til at måle PCB i bygninger

FORSKNING: Statens Byggeforskningsinstitut har udviklet et nyt apparat, der kan måle frigivelsen af miljøgiften PCB direkte fra plane overflader i bygninger. Hvis apparatet sættes i produktion, vil det blive lettere at vurdere, om en væg eller et gulv indeholder så meget PCB, at det skal udskiftes.

Min side - din genvej

Få din egen side på Arbejdstilsynets hjemmeside og en nem genvej til de At-vejledninger, bekendtgørelser og informationsmaterialer, du bruger mest i dit daglige arbejde.

Min side - din genvej

KONFERENCER OG ANDRE ARRANGEMENTER

Korrekte stilladser

MØDER: Byggeriets Arbejdsmiljøbus og Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere arrangerer sammen med organisationerne fire møder om valg af korrekte stilladser. Fokus er på rollefordeling og samarbejde. Møderne afholdes den 2. november i Glostrup, den 10. november i Aalborg, den 16. november i Aarhus og den 2. december i Kolding.

Psykisk arbejdsmiljø, social kapital og forandringer på arbejdspladsen

GÅ-HJEM-MØDE: Hør mere om de nyeste forskningsresultater om psykisk arbejdsmiljø, social kapital og forandringer på arbejdspladsen samt erfaringer fra en virksomhed på et gå-hjem-møde på Aarhus Universitet den 9. november. Mødet gennemføres i samarbejde med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Ny arbejdsmetode til forebyggelse af muskel-og skeletbesvær

MØDER: BAR Social & Sundhed har udviklet en ny metode, som fx medlemmer af MED og interne arbejdsmiljøkonsulenter kan bruge til at arbejde strategisk og systematisk med at forebygge muskel- og skeletbesvær i kommuner og på hospitaler. Metoden bliver præsenteret på en række møder den 14. november i Aalborg, den 15. november i Odense og den 21. november i København.

Redskaber til at håndtere mentale helbredsproblemer på arbejdspladsen

GÅ-HJEM-MØDE: Bliv præsenteret for den nyeste forskningsbaserede viden om mentale helbredsproblemer og redskaber til at forebygge og håndtere disse på et gå-hjem-møde den 16. november på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

ArbejdsmiljøPrisen 2016

PRISUDDELING: Kom og vær med, når ArbejdsmiljøPrisen uddeles den 24. november i København.

Måling af udsættelse for nanomaterialer i arbejdsmiljøet - status og udfordringer

TEMAMØDE: Udsættelse for nanomaterialer på jobbet kan skade helbredet. Så hvordan sikrer vi, at det ikke sker? Det kan man høre mere om på dette temamøde, som afholdes den 2. december i København.

NYE BRANCHEVEJLEDNINGER

Hjælp til indkøb af støjsvage maskiner

VEJLEDNING: Virksomhedernes støjarbejde retter sig traditionelt mod at dæmpe støjen fra de eksisterende maskiner for at undgå høreskader og i øvrigt forbedre arbejdsforholdene for de ansatte. Den mest effektive måde at støjdæmpe på er dog at købe støjdæmpede maskiner. Ny branchevejledning fra Industriens BAR sætter fokus på bl.a. metoder til indkøb af støjsvage maskiner. 

Konflikter med kunder udenfor arbejdstiden

VEJLEDNING: Konflikter med utilfredse kunder er et problem i bl.a. transportbranchen. I nogle tilfælde kan konflikter føre til voldsepisoder eller trusler om vold - både i og udenfor arbejdstiden. BAR transport og engros har derfor udgivet et suppleringsark til værktøjskassen om konflikthåndtering, der handler om arbejdsgiverens pligter til at forebygge risikoen for arbejdsrelateret vold uden for arbejdstiden.

Guide til kommende forflytningsvejledere

VEJLEDNING: Hvad vil det sige at være forflytningsvejleder på social- og sundhedsområdet? Det giver BAR Social & Sundhed svar på i en ny branchevejledning, som henvender sig til nye vejledere og medarbejdere, der overvejer at blive det. Vejledningen fokuserer på de overordnede forhold, som gælder på alle arbejdspladser, så selv om arbejdspladserne på området er meget forskellige, er det hjælp til alle.

MRSA 398 kan smitte gennem minkfoder

VEJLEDNING: Der er risiko for, at der kan være MRSA 398 i minkfoder. Herfra spredes MRSA 398 til minkene med risiko for, at medarbejdere på minkfarme kan blive smittet. BAR Jord til Bord har derfor udarbejdet branchevejledningen ”Inden du forlader farmen”. Hvis man følger anbefalingerne heri og altid bruger handsker ved håndtering af foder og dyr samt ved rengøring af fodersilo, kan man minimere risikoen for at blive forurenet med MRSA og for, at man bærer MRSA 398 ud i områder uden for farmen.

VÆRKTØJ, PJECER OG ANDRE NYE MATERIALER OM ARBEJDSMILJØ 

Ny værktøjskasse skal styrke mental sundhed på arbejdspladsen

VÆRKTØJ: Ny digital værktøjskasse skal bidrage til bedre mental sundhed ved at give medarbejdere, ledere og kolleger viden om og værktøj til at forebygge og håndtere mentale helbredsproblemer på arbejdspladsen. Værktøjskassen er blevet til i partnerskabet ”Sammen om mental sundhed”, som består af Sundheds- og Ældreministeriet, Arbejdstilsynet og en lang række organisationer på sundheds- og arbejdsmarkedsområdet.

Sikkerhedskasse til arbejde i industrien

FOLDER: Industriens BAR står bag "Sikkerhedskassen", som er en række praktiske redskaber, der kan bruges til at skabe bedre sikkerhed i virksomheder. Kassen består af to dele, aktiviteter og værktøj. Aktiviteterne kan bruges til at arbejde med virksomhedens sikkerhedskultur. Værktøjet kan bruges, når der skal findes og løses arbejdsmiljøproblemer.

Konfliktpyramidens hemmeligheder

FOLDER: En arbejdsplads uden uenigheder hører til sjældenhederne, men uenigheder behøver ikke at føre til konflikter og dårligt psykisk arbejdsmiljø. Som hjælp til at forebygge konflikter har BAR Service og Tjenesteydelser lavet en værktøjskasse til ledere og medarbejdere, som de kan bruge til at håndtere deres uenigheder på en god måde. Værktøjskassen indeholder inspiration og gode råd.

Værktøj til at forebygge stress

FOLDERE: ”Vi forebygger stress sammen” er titlen på en serie på ti værktøjsfoldere til organisationsudvikling og forebyggelse af stress. BAR Social & Sundhed står bag materialet. Værktøjer retter sig mod arbejdspladser, som ønsker at arbejde med stressforebyggelse i fællesskab. De handler om alt fra prioritering af arbejdsopgaver, over personlige og kollektive strategier mod stress, til arbejdet med stressforebyggelse under forandringer.

Forebyg smerter: Skab variation i din undervisning

TEMASIDE: Mange undervisere i grundskoler, ungdomsuddannelser, voksenuddannelser og videregående uddannelser døjer med smerter i nakke, skuldre og ryg. Det kan der gøres noget ved! Det er udgangspunktet for en ny temahjemmeside fra BAR U&F, der både rummer generel viden og inspiration om udfordringer, risici og løsninger. Materialet er bygget op om grundskolen, men der er også viden og inspiration til andre dele af undervisningsområdet.

Hvordan kan man som chef og kollega skabe et godt samarbejde?

TEMASIDE: At have gode kolleger og en god chef, det nævner de fleste som noget af det vigtigste på deres arbejdsplads. Og det er ikke så mærkeligt, for vi tilbringer en stor del af vores voksne liv sammen med vores kolleger og chefer. Men hvad er en god kollega, og hvad er en god chef? Det handler en ny temaside om fra BAR Service og Tjenesteydelser. Temasiden findes i forskellige udgaver alt efter, hvilken branche man vælger.

Tidspres kan gå ud over sundhed og trivsel

FILM: Tidspres kan være en væsentlig faktor at kigge på, hvis muskel- og skeletbesvær skal forebygges effektivt. Gode intentioner bliver nemlig ofte sat over styr under tidspres. BAR Service og Tjenesteydelser har lavet en lille animationsfilm om forhold, der fører til nedslidning på jobbet. Filmen kan bruges som inspiration på arbejdspladsen til at tage en snak om, hvad man kan gøre for at forebygge nedslidning.

Forflytningskultur skal supplere teknik og hjælpemidler

VÆRKTØJ: Den gode forflytningspraksis handler ikke kun om forflytningsteknik, hjælpemidler og instruktion. Den handler også om forflytningskultur, som består af det, man gør, ting man siger og mener, samt de miljøer som man gør, tænker og siger noget i. BAR Social & Sundhed giver i en ny pjece inspiration og konkrete ideer til, hvordan arbejdspladserne kan udvikle deres forflytningskultur.

Sikre arbejdspladser for alle aldre

ARBEJDSMILJØUGE: I en ny kortfilm fra Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur rejser figuren Napo frem i tiden for at vise, hvordan problemer på arbejdet som dårlige arbejdsstillinger, kraftig støj og for lidt fysisk aktivitet påvirker os, når vi bliver ældre. Filmen er udgivet i forbindelse med årets arbejdsmiljøuge, der har temaet "sikre arbejdspladser for alle aldre".

---

Send en e-post til E-nyt redaktionen, hvis du har forslag til forbedringer og ændringer eller andre kommentarer til Arbejdstilsynets e-nyhedsbrev.