Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Nyhedsbrev

E-nyt nr. 8 - 29. september 2016

 

 

Hver anden dødsulykke sker i landbruget

STATISTIK: Arbejde i landbruget er farligt, men 2016 tegner til at blive et særligt tragisk år. I årets første otte måneder er der sket over dobbelt så mange dødsulykker i landbruget som i 2015. Særligt fire typer af arbejdsulykker går igen.

Kontrol af spraydåser i autobranchen

TILSYN: Spraydåser med maling, rustbeskyttelse og bremserens skal være faremærket efter den europæiske CLP-forordning. Arbejdstilsynet og Miljøstyrelsen har derfor i fællesskab kontrolleret spraydåser i autobranchen for at sikre, at spraydåserne lever op til de gældende krav.

Mange ufaglærte job går til udenlandsk arbejdskraft

 

UNDERSØGELSE: Mens næsten halvdelen af lønmodtagerne fra de central- og østeuropæiske EU-lande har manuelt arbejde i Danmark, så gælder det kun for knap hver tiende dansker. Det viser den første opgørelse af, hvilke arbejdsfunktioner udenlandsk arbejdskraft varetager i Danmark. Undersøgelsen er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Ny standard for arbejdsmiljøledelse på vej

ISO-STANDARD: En ny ISO-standard for arbejdsmiljøledelse - ISO 45001 - kommer bl.a. til at forpligte den øverste ledelse til at sætte fokus på arbejdsmiljø. Standarden forventes færdig i juni 2017. Den nye ISO-standard skal erstatte den gamle standard OHSAS 18001, som bl.a. mange kommuner, entreprenørvirksomheder og store danske virksomheder har forpligtet sig til at følge.

Aktive pauser i det stillesiddende arbejde er godt for vægten

STUDIER: Hyppige aktive pauser i det stillesiddende arbejde har en positiv indvirkning på vægt, fedtprocent og taljemål. Det viser to forskningsstudier, som bl.a. Det National Forskningscenter for Arbejdsmiljø har gennemført.

 

Evaluering af maskindirektivet

UNDERSØGELSE: Europa-Kommissionen er i gang med at evaluere, om maskindirektivet fungerer effektivt og om der eventuelt er behov for ændringer, og har derfor lanceret en offentlig høring i form af en spørgeskemaundersøgelse. Målgruppen er virksomheder og personer som har interesse i maskindirektivet, fx fabrikanter, bemyndigede organer, brugervirksomheder, arbejdstagere, forbrugere og interesseorganisationer. Spørgeskemaet er tilgængeligt på bl.a. engelsk og tysk.

Min side - din genvej

Få din egen side på Arbejdstilsynets hjemmeside og en nem genvej til de At-vejledninger, bekendtgørelser og informationsmaterialer, du bruger mest i dit daglige arbejde.

Min side - din genvej

KONFERENCER OG ANDRE ARRANGEMENTER

Psykosocial arbejdsmiljøintervention med fokus på kerneopgaven

FORSVAR: Har fokus på kerneopgaven forbedret trivslen og nedbragt sygefraværet hos det pædagogiske personale i de daginstitutioner, som deltog i pionerprojektet? Det har post doc Elisabeth Framke undersøgt i sit ph.d.-studie, som hun forsvarer den 30. september i København.

Arbejdspladsintervention mod kroniske muskelsmerter og stress

FORSVAR: Kan fysisk træning og mindfulness på arbejdspladsen reducere oplevelsen af smerter og stress blandt kvindelige laboranter? Det har ph.d.-studerende Kenneth Jay undersøgt i sit ph.d.-studie, som han forsvarer på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø den 30. september.

Vurdering af risikoen for udsættelse for nanomaterialer

FORSVAR: Hvor anvendelige er forskellige typer af control-banding værktøj til at vurdere og håndtere udsættelse for nanomaterialer i arbejdsmiljøet og i en regulatorisk sammenhæng? Det har ph.d.-studerende Biase Liguori undersøgt i sit ph.d.-studie, som han forsvarer den 4. oktober i København.

Arbejdsmiljø, psykisk helbred og arbejdsmarkedstilknytning

 

FORMIDLINGSMØDE: Hvilke sammenhænge er der mellem psykosocialt arbejdsmiljø, psykisk helbred og tilknytningen til arbejdsmarkedet for udsatte grupper? Det er emnet for et formidlingsmøde den 6. oktober på Det nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, hvor bl.a. den finske professor Mika Kivimäki holder foredrag om sammenhængen mellem et belastet psykosocialt arbejdsmiljø og sygdom.

Forebyggelse af mobning på arbejdspladsen

MINI-KONFERENCE: Hvad er mobning, og hvordan håndterer og forebygger vi det? Det er temaet for fire mini-konferencer, som BAR Service og Tjenesteydelser afholder den 11. oktober kl. 9 og kl. 12.30 i København samt den 13. oktober kl. 9 og 12.30 i Middelfart. Der er tilmeldingsfrist den 1. oktober.

 

Mobning og chikane i handel og kontor

TEMADAG: Det kan få alvorlige følger, når tonen på arbejdspladsen udvikler sig til mobning og chikane. Derfor er forebyggelse sat på dagsordenen på en temadag, som bl.a. BAR Handel og BAR Kontor har arrangeret. Temadagen afholdes den 24. oktober i København.

Regulering af nanomaterialer i EU

SEMINAR: Regulering af nanomaterialer i EU er emnet for et heldagsmøde i København den 25. oktober. Formålet med mødet er at præsentere og diskutere de forslag til værktøj til at identificere og vurdere mulige risici ved nanomaterialer, som NANoREG-projektet er kommet frem til.

 

Håndtering af konflikter på kontoret

 

ARBEJDSMILJØUGE: BAR Kontor inviterer til eftermiddagsmøde om håndtering af konflikter i kontormiljøer den 25. oktober i København. Få mere viden om, hvordan man håndtere konflikter gennem målrettede og konstruktive indsatser. Deltagerne bliver også præsenteret for BAR Kontors værktøj, som man kan bruges på arbejdspladsen til at håndtere konflikter.

 

Arbejdsmiljøets betydning for ældre arbejdstageres tilknytning til arbejdsmarkedet

 

ARBEJDSMILJØUGE: Den nyeste viden om ældre arbejdstagere og deres tilknytning til arbejdet set i et nordisk perspektiv er emnet for et gå-hjem-møde, som afholdes på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø den 25. oktober. Mødet sætter bl.a. fokus på arbejdsmiljøets betydning for at fastholde ældre arbejdstagere på arbejdsmarkedet.

 

Unge, sikkerhed og arbejdsmiljø

ARBEJDSMILJØUGE: Få opdateret din viden om unges arbejdsmiljø og hør om to konkrete forskningsprojekter, som handler om unge, nyansattes læring og introduktion samt om unges arbejdsmiljø i detailhandlen. Det sker på et gå-hjem-møde på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø den 26. oktober.

Forebyggelse af stress på kontoret

 

ARBEJDSMILJØUGE: BAR Kontor inviterer til eftermiddagsmøde om forebyggelse af stress i kontormiljøer den 26. oktober i København. Få mere viden om, hvordan man forebygger stress gennem målrettede og konstruktive indsatser. Deltagerne bliver også præsenteret for BAR Kontors værktøj, som man kan bruges på arbejdspladsen til at forebygge stress.

 

Arbejdsmiljøtopmøde i industrien

SEMINAR: BAR Industri afholder for tredje gang arbejdsmiljøtopmøde for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen i industrivirksomheder. Formålet med seminaret er at give inspiration og lyst til den fortsatte arbejdsmiljøindsats. Der vil på seminaret være oplæg og præsentation af værktøj. Seminaret finder sted den 26. oktober i Odense.

 

 

Sikre og sunde arbejdspladser for alle aldre

ARBEJDSMILJØUGE: Arbejdstilsynet og ALECTIA inviterer i anledning af Den Europæiske Arbejdsmiljøuge til halvdagsseminar den 27. oktober kl. 12-15.30 i Kolding. Emnet for seminaret er, hvordan virksomhederne kan løfte indsatsen for sikkerhed og sundhed ind på fremtidens arbejdsmarked, så medarbejderne er klar til et langt arbejdsliv. Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig.

 

Ulykker i transportbranchen

KONFERENCE: BAR transport og engros inviterer til årskonference om ulykker den 27. oktober i Kolding. Konferencen sætter fokus på de særlige udfordringer, der er i de forskellige brancher, på hvad Arbejdstilsynet særligt ser efter og på, hvordan man kan arbejde med at forebygge arbejdsulykker.

 

Kemiens Dag har fokus på arbejdsmiljø

SEMINAR: Kemi og arbejdsmiljø er temaet for Kemiens Dag 2016, som foregår den 23. november i København. Det er første gang, at arbejdsmiljø er en del af det overordnede tema for dagen, der bl.a. handler om, hvor kemikalierne giver de største problemer for arbejdsmiljøet, hvor forskerne forventer, at vi vil få udfordringer de kommende år samt hvilke nye initiativer, der er på vej i Danmark og EU.

 

 

 

 

 

NYE BRANCHEVEJLEDNINGER 

Håndtering af døre

VEJLEDNING: Manuel håndtering af døre kan både medføre risiko for ulykker og sundhedsskadelige belastninger. BAR Bygge & Anlægs nye branchevejledning gennemgår kort den nødvendige planlægning og brug af løftegrej i forbindelse med transport og montage af døre. Vejledningen viser endvidere nogle af de tekniske hjælpemidler, der kan afhjælpe tunge løft og belastende arbejdsstillinger.

VÆRKTØJ, PJECER OG ANDRE NYE MATERIALER OM ARBEJDSMILJØ 

Luk op for de gode historier om arbejdsmiljø

TEMASIDE: På en ny hjemmeside, som BAR Handel står bag, kan man læse 65 historier om, hvordan forskellige detailbutikker og -kæder har grebet deres arbejdsmiljøarbejde an. Historierne giver på hver deres måde et indblik i og inspiration til, hvordan man i detailhandlen kan tænke arbejdsmiljøet ind i den daglige drift af butikken, så det giver mening for alle.

Opgaver og pligter i arbejdsmiljøarbejdet

 

FOLDERE: BAR Handel har i tillæg til den nye hjemmeside Luk op! udgivet to foldere om opgaver og ansvar i arbejdsmiljøarbejdet. Folderen om Arbejdsmiljørepræsentantens rolle og opgaver giver indblik i funktionen som arbejdsmiljørepræsentant, mens folderen om Pligter og ansvar for arbejdsmiljøet - guide til dig, der er arbejdsgiver eller leder giver hjælp til at leve op til kravet om, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige.

 

Fokus på korrekte stilladser

 

KAMPAGNE: Byggeriets Arbejdsmiljøbus og branchens organisationer står bag en ny kampagne, der i de næste tre måneder skal skabe øget opmærksomhed om opstilling og brug af stilladser. Kampagnen omfatter bl.a. en folder og en ny hjemmeside, hvor der bl.a. er gode råd og korte svar på basale spørgsmål om opstilling og brug af stilladser. Hjemmesiden omfatter endvidere henvisninger til links, pjecer og anden ekstra information om opstilling, håndtering og korrekt brug af stilladser.

Få gang i kampagnen

VIDEO: "Kampagner, der rykker" er titlen på en lille video fra Industriens BAR, der viser, hvordan man med relativt simple midler kan nå ud til kollegerne på en måde, så man bedre trænger igennem med budskaberne. Kampagnevideoen indeholder en lang række gode råd til jer, der vil i gang med at kommunikere på en ny måde.

Genvej til trivsel på arbejdspladsen

TEMASIDE: Hvad er en god kollega - og en god chef? Og hvad kan man som kollega eller chef gøre for at få en arbejdsplads, hvor samarbejdet er godt? Det har BAR Service og Tjenesteydelser spurgt en række medarbejdere og ledere om, og det er der kommet en temaside med film og gode råd ud af.

 

Forebyggelse af vold og trusler ved udearbejde

FOLDER: Arbejdspladsen skal sikre, at medarbejdere, der arbejder i udgående funktioner, trygt kan tage afsted. BAR SoSu og BAR FOKA præsenterer i en ny folder en enkel model for, hvilke spørgsmål det kan være vigtigt at tænke over og snakke med medarbejderne om for at forebygge vold og trusler. I hæftet findes et nøglekort og et ark med klistermærker, som medarbejdere kan bruge til at huske, hvad de skal tænke over før, under og efter en udgående opgave.

 

 

Film om ulykker i køkkener

INSTRUKTIONSFILM: Gamle tegninger har fået nyt liv i fire korte instruktionsfilm, som BAR Service og Tjenesteydelser har lavet til undervisning i arbejdsmiljø og instruktion af medarbejdere. Filmene handler om ulykker i køkkener, og emnerne er arbejde i køkkenet, fald på glatte gulve, faldskader og skæreskader. Filmene varer ca. et halvt minut hver.

 

Social kapital - værdien af samarbejdsrelationer

 

GUIDE: BAR Industri tilbyder i ny guide viden, målemetoder og konkrete værktøjer og øvelser, der kan understøtte arbejdet med at udvikle virksomhedens sociale kapital. Virksomhedens sociale kapital er den værdi og de ressourcer, der findes i samarbejdsrelationerne på en arbejdsplads. Alt sammen forhold, der styrker kvaliteten, produktiviteten, innovationen og trivslen.

 

Forebyggelse af vold og trusler for praktikanter

 

GUIDE: I en ny guide til praktikanter på social- og sundhedsområdet er der gode råd og informationer om at undgå vold og trusler. Guiden er lavet af BAR Social & Sundhed og beskriver, hvordan man sammen på arbejdspladsen kan skabe gode og trygge rammer ved at arbejde med faglig udvikling, samarbejde og risikovurdering.

Arbejdsmiljø i byggebranchen på flere sprog

 

HÅNDBOG: Den nyeste udgave af Håndbogen - arbejdsmiljø i bygge og anlæg kan nu også fås på tysk, engelsk og polsk. Håndbogen vejleder om god praksis i håndtering af sikkerhed og sundhed og henvender sig især til arbejdsmiljøorganisationen. Det er BAR Bygge & Anlæg, der udgiver håndbogen.

 

---

Send en e-post til E-nyt redaktionen, hvis du har forslag til forbedringer og ændringer eller andre kommentarer til Arbejdstilsynets e-nyhedsbrev.