Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Nyhedsbrev

E-nyt nr. 5 - 31. maj 2016

Arbejdstilsynet vurderet af virksomheder

BRUGERUNDERSØGELSE: Arbejdstilsynets brugerundersøgelse for 2015 viser bl.a., at 80 pct. af de virksomheder, der er blevet besøgt, i høj eller meget høj grad har haft en god dialog med Arbejdstilsynet, samt at 83 pct. af virksomhederne mener, om de har fået en fair og professionel behandling i kontakten med Arbejdstilsynet. Knap 2.400 virksomheder har deltaget i undersøgelsen, der overordnet set viser tilfredshed med Arbejdstilsynets arbejde.

Redegørelse om Siemens Wind Power

REDEGØRELSE: Arbejdstilsynet har udarbejdet en redegørelse til beskæftigelsesministeren med henblik på at afdække myndighedernes rolle i forhold til arbejde med epoxy og isocyanater på Siemens Wind Power A/S.

Hotline om farlige stoffer

HOTLINE: Arbejdstilsynet har etableret en hotline, hvor man kan få vejledning om reglerne for arbejde med epoxy og isocyanater samt andre kræftfremkaldende og allergifremkaldende kemiske produkter. Man kan også få vejledning om forebyggelse relateret til de konkrete stoffer.

Nye bekendtgørelser om elevatorer, løfteplatforme og rulletrapper

REGLER: Tre nye bekendtgørelser om elevatorer, løfteplatforme og rulletrapper er resultatet af en modernisering af reglerne på området. De nye regler, som træder i kraft den 30. juni, er relevante for bl.a. ejere af elevatorer og rulletrapper samt for installatører, inspektionsorganer og servicefolk. 

Ny bekendtgørelse om elektromagnetiske felter

REGLER: Ny bekendtgørelse om beskyttelse mod eksponering for elektromagnetiske felter i forbindelse med arbejdet fastsætter grænseværdier, som ved overholdelse beskytter mod alle kendte gener og sundhedsproblemer i forbindelse med arbejdet. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli.

Oplæring i arbejdsmiljø er en mangelvare 

RAPPORT: Unge arbejdstagere i de nordiske lande har en forhøjet risiko for at blive udsat for en arbejdsulykke end deres ældre kolleger. Derudover har de flere tunge løft og arbejder oftere med kemiske produkter. Samtidig er mange unge arbejdstagere i ufaglært og midlertidigt arbejde, hvor de ofte mangler oplæring om arbejdsmiljø og sikkert arbejde. Det viser en ny rapport fra Nordisk Ministerråd. 

Træningsforløb om arbejdsmiljø i hverdagen

TRÆNING: Et ny efteruddannelse for formænd i byggebranchen skal gøre det nemmere for dem at tænke arbejdsmiljø, samarbejde og planlægning ind i hverdagen. Træningsforløbet er bygget op omkring otte emner som fx konflikthåndtering og kommunikation samt forebyggelse af ulykker, nedslidning og sygdomme. Toolbox-træningsforløbet er udviklet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Gråt guld bliver på arbejdspladser med et godt psykisk arbejdsmiljø

UNDERSØGELSE: Seniorer, som har gode udviklingsmuligheder på jobbet, bliver anerkendt af ledelsen og ikke er udsat for aldersdiskrimination, bliver længere på arbejdsmarkedet end seniorer, som ikke oplever et godt psykosocialt arbejdsmiljø. Det viser en undersøgelse blandt 1.876 seniorer, som Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har gennemført sammen med universiteterne i København og Aalborg.

Bygge- og anlægsarbejdere får oftere KOL

UNDERSØGELSE: Bygge- og anlægsarbejdere har en større risiko for at få lungesygdommen KOL. Særligt udsatte er nedrivere og håndværkere, der har været i branchen i mere end tyve år. Det viser en undersøgelse fra Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital.

Viden om arbejdsulykker og forebyggelse

RAPPORT: Antallet af dødsulykker er faldet markant de sidste 30 år. Men der er ikke en entydig tendens, når det kommer til alvorlige ulykker og øvrige ulykker. Det er en af konklusionerne i en ny rapport fra Arbejdsmiljørådet, der gør status over viden om arbejdsulykker og forebyggelse.

Indstil din arbejdsplads til god praksis pris

KAMPAGNE: Virksomheder, der er gode til at indrette arbejdet, så det er tilpasset alle aldre, kan nu indstille deres virksomhed til en europæisk pris for god praksis. Konkurrencen er en del af Det Europæiske Arbejdsmiljøagenturs kampagne i 2016-17.

KONFERENCER OG ANDRE ARRANGEMENTER

Projekterendes og rådgiveres pligter

MØDER: BAR Bygge & Anlæg og Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere holder sammen med organisationerne en række møder i forbindelse med lancering af branchevejledningen om projekterendes og rådgiveres pligter i forhold til arbejdsmiljø. Der er stadig ledige pladser på de to møder, som finder sted den 14. juni i Aarhus og den 23. juni i Aalborg.

Åreforkalkning på grund af udsættelse for nanopartikler

FORSVAR: Hvad er årsagerne til, at kulstofbaserede nanomaterialer tilsyneladende fremmer åreforkalkning? Det har ph.d.-studerende Daniel Vest Christophersen undersøgt i sit ph.d.-studie, som han forsvarer den 16. juni i København.

NYE BRANCHEVEJLEDNINGER

Valg af tekniske hjælpemidler til arbejde i højden

FAKTAARK FRA BAR BYGGE & ANLÆG: Når der skal udføres arbejdsopgaver i højden, skal man vurdere, hvilke tekniske hjælpemidler der er mest hensigtsmæssige at bruge, så arbejdet kan udføres fuldt forsvarligt. Branchen anbefaler, at man bruger faste stilladser. Er det ikke muligt eller hensigtsmæssigt, anbefales det at bruge platformstiger. I små og snævre rum anbefales det at bruge mindre platformsstiger, ministilladser, trinskamler e.l.

VÆRKTØJ, PJECER OG ANDRE NYE MATERIALER OM ARBEJDSMILJØ

Få styr på virksomhedens arbejdsmiljøarbejde

TEMASIDE: Ny temaside fra BAR Service og Tjenesteydelser skal hjælpe virksomhederne med at få styr på deres arbejdsmiljøarbejde. Temasiden samler en række gode råd om, hvordan virksomheden hurtigt og effektivt lever op til reglerne om samarbejde og prioritering af arbejdsmiljøindsatsen, udarbejdelse af APV, oplæring og instruktion af medarbejdere, udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger for farlige stoffer og materialer samt eftersyn og vedligehold af tekniske hjælpemidler.

Stunts skal forebygge ulykker

FILM: BAR Service og Tjenesteydelser har udarbejdet tre nye film som en del af kampagnen ”Undgå ulykker på arbejdspladsen”. I filmene ser man først selve ulykken, så vendes kameraet 180 grader, hvorefter den uskadte stuntmand giver gode råd om at forebygge ulykker med sit eget job som eksempel. De tre film handler om henholdsvis APV, sikkerhedsrundering og planlægning.

Robusthed i arbejdet med konflikter og vold

FOLDER: Når man arbejder med mennesker, der kan reagere med vold eller trusler, er det vigtigt at være bedst muligt klædt på til mødet. En af måderne er at styrke arbejdspladsens og dermed medarbejdernes robusthed. Ny folder fra Vold som Udtryksform kommer rundt om en række opmærksomhedspunkter og tiltag, man kan sætte i gang for st styrke robustheden.

Risikovurdering: Forebyggelse af vold

FOLDER: Risikovurdering handler både om at sikre de ansatte et trygt og sikkert arbejdsmiljø - og om at skabe sikkerhed, tryghed og trivsel for borgerne. "Risikovurdering - en introduktion" sætter fokus på, hvordan personalet kan inddrage borgerne i det voldsforebyggende arbejde - gennem dialog og redskaber, der tager afsæt i tryghed, mestring og selvindsigt. Folderen er udgivet af Vold som Udtryksform.

Avisbud i Danmark: Pas på dit arbejdsmiljø

TEMASIDE: Ny hjemmeside med tegnefilm på dansk, engelsk og rumænsk sætter fokus på avisbudes arbejdsmiljø. Tegnefilmene handler om introduktion til arbejdet, det fysiske arbejdsmiljø samt om avisbudes rettigheder og pligter. Siden er udarbejdet af 3F med støtte fra en pulje til informationsinitiativer om forholdene på det danske arbejdsmarked, der administreres af Arbejdstilsynet.

Forsigtighed med nano i praksis

TEMASIDE: BAR Service og Tjenesteydelser har samlet informationer om, hvordan man skal forholde sig til nanomaterialer i arbejdsmiljøet. Temasiden er opdelt i seks brancher - bl.a. hotel og restauration, rengøring og vaskerier samt ejendomsservice. Baggrunden er bl.a., at nanomaterialer bliver mere og mere udbredte i servicesektoren, hvor de bl.a. findes i mikrofiberklude, filtre, vandafvisende film og coatings.

---

Send en e-post til E-nyt redaktionen, hvis du har forslag til forbedringer og ændringer eller andre kommentarer til Arbejdstilsynets e-nyhedsbrev.