Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Nyhedsbrev

E-nyt nr. 3 - 31. marts 2016

Færre arbejdsulykker efter målrettet tilsyn

EFFEKT: Antallet af alvorlige arbejdsulykker falder med op til 13 pct. i de følgende år, når Arbejdstilsynet sætter ind med særlige detailtilsyn på virksomheder, der inden for kort tid har haft en arbejdsulykke. Det viser en ny analyse, som Arbejdstilsynet har foretaget blandt godt 29.000 danske virksomheder, der i perioden 2008-13 har anmeldt mindst én arbejdsulykke.

27.000 risikobaserede tilsyn i 2015

ÅRSRAPPORT: Arbejdstilsynet gennemførte de aftalte 27.000 risikobaserede tilsyn i 2015. Det skete i et år, hvor organisationen forberedte sig på fremadrettet at tilpasse sig til et lavere bevillingsniveau. Det fremgår af Arbejdstilsynets årsrapport for 2015, der gennemgår tilsynets faglige og økonomiske resultater i det forgangne år.

Segboards tilbageholdt ved grænsen på grund af manglende dokumentation

GRÆNSEKONTROL: Arbejdstilsynet har siden begyndelsen af februar tilbageholdt ni partier segboards ved den danske grænse. Partierne kommer fra Kina og mangler den nødvendige dokumentation. Grænsekontrollen, der gennemføres i samarbejde med SKAT, er iværksat, fordi Arbejdstilsynet er blevet bekendt med, at der kan være sikkerhedsproblemer med segboards, som er et populært produkt blandt unge.

Folder til udenlandske ansatte i bygge- og anlægsbranchen

FOLDERE: ”Spil ikke hasard med din sikkerhed på byggepladsen” er titlen på en serie nye foldere fra Arbejdstilsynet, som skal understøtte en bedre sikkerhedskultur i bygge- og anlægsbranchen. Formålet med folderne er at give udenlandske ansatte større viden om de regler, der gælder for arbejdsmiljø og sikkerhed på byggepladser i Danmark. Folderne findes på otte forskellige sprog.

Ny bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet

REGLER: Nye regler om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet trådte i kraft den 1. marts 2016. De nye regler betyder bl.a. en afkortning af erhvervserfaringskravet fra to til et år inden for de sidste ti år i de tilfælde, hvor det pågældende erhverv ikke er lovreguleret i hjemlandet, samt en ændring af reglerne for selvstændige og ledende medarbejdere.

Parfume i rengøringsbranchen kan give de ansatte allergi

ALLERGI: Parfumeallergi ses som et voksende problem. En ny rapport fra Miljøstyrelsen og Arbejdstilsynet viser, at over en fjerdedel af rengøringsmidlerne til erhvervsmæssig brug indeholder parfumestoffer. De ansatte i rengøringsbranchen anses for at have øget risiko for at udvikle parfumeallergi.

Sygefravær og arbejdsmiljø

RAPPORT: Hvordan rapporterer lønmodtagere i Danmark om deres sygefravær, og hvordan rapporterer de samme medarbejdere om deres arbejdsmiljø? Svarene findes i en ny rapport, som præsenterer de nyeste register- og spørgeskemadata om sygefraværet blandt lønmodtagere i Danmark. Rapporten er udarbejdet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Markant forskel på fysisk aktivitet på jobbet og i fritiden

UNDERSØGELSE: Aktiviteterne er nærmest de samme. Vi går, står og sidder både på jobbet og i fritiden, men det påvirker vores sundhed forskelligt. Der er nemlig markant forskel på, hvordan vi bevæger os, når vi er på jobbet, og når vi holder fri, viser ny undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Universitetet i Gävle i Sverige.

Betydelige ubalancer mellem fysiske arbejdskrav, kapacitet og helbred

RAPPORT: Ansatte i rengørings-, industri- og transportbrancherne har store udfordringer med at få helbred, fysiske arbejdskrav og egen fysiske kapacitet til at gå op. Det gælder især medarbejdere over 50 år, viser ny rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Hjælp til det psykiske arbejdsmiljø i kommunerne

STØTTE: Fra den 1. maj er et hold konsulenter fra SPARK klar til at rykke ud på kommunale arbejdspladser og rådgive om psykisk arbejdsmiljø. SPARK står for "samarbejde om psykisk arbejdsmiljø i kommunerne". KL og Forhandlingsfællesskabet står bag.

KONFERENCER OG ANDRE ARRANGEMENTER

Inspiration til samarbejdet om arbejdsmiljø

INFORMATION: BAR Industri holder i foråret fire informationsmøder rundt om i landet, hvor man kan få inspiration til arbejdet med arbejdsmiljø i virksomhederne. Møderne henvender sig især til arbejdsgivere og ledere samt til tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter fra industriens brancher. Møderne afholdes den 5. april i Århus, den 11. april i Kolding, den 25. april i Esbjerg og den 2. maj i Hvidovre.

NanoSafer - et hjælpeværktøj til nanospecifik APV

KURSUS: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) afholder kursus i at anvende NanoSafer til at vurdere sikkerheden ved at arbejde med nanomaterialer i produktionen. NanoSafer er et internetbaseret control-banding-værktøj, der er udviklet af NFA og Teknologisk Institut. Værktøjet kan bl.a. bruges til at vurdere risikoen ved at anvende et specifikt nanomateriale i en given arbejdssituation. Kurset afholdes den 26. april i København.

Fysisk træning på arbejdspladsen

GÅ-HJEM-MØDE: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har gennem de sidste ti år gennemført en række forskningsprojekter om effekten af fysisk træning på arbejdspladsen. På et gå-hjem-møde den 3. maj i København kan man bl.a. høre mere om, hvilke fysiske træningsformer der er gavnlige samt om, hvordan træningen i praksis kan implementeres på arbejdspladserne.

Fokus på arbejdsulykker

TEMADAG: Arbejdsmiljørådet inviterer til temadag om arbejdsulykker den 20. maj i København. Emnerne for temadagen er bl.a. "Kan arbejdsmiljøforskning og -praksis understøtte hinanden?" og "Nul-vision for ulykker".  Anledningen til temadagen er en ny rapport om arbejdsulykker, der udkommer tidligere i maj.

NYE BRANCHEVEJLEDNINGER

Hvad dækker CE-mærket over?

VEJLEDNING: Ny branchevejledning fra BAR Industri beskriver, hvad CE-mærket dækker over. Vejledingen handler desuden om, hvad man kan forvente, når man køber en maskine eller andet med et CE-mærke. Det bliver også forklaret, hvornår man selv skal sikre, at produktionsudstyr lever op til CE-mærkning, fx ved om- eller tilbygning af maskinudstyr.

Forebyggelse af ulykker med robotter

VEJLEDNING: Mange ansatte har i de senere år fået en ny kollega i form af en robot. De fjerner meget ensidigt, gentaget arbejde og mange tunge løft. Men de er også skyld i alvorlige ulykker og mange nær-ved-ulykker. En ny branchevejledning fra BAR Industri skal hjælpe virksomheder med at reducere risikoen for ulykker. Desuden bliver begreber som fabrikantansvar og formodningsret forklaret i vejledningen.

Sikkerhed ved reparation af el- og hybridbiler

VEJLEDNING: El- og hybridbiler indeholder nye komponenter og ledningsføring, der udgør en potentiel sikkerhedsrisiko, som ikke er til stede i traditionelle biler. Det er udgangspunktet for en ny branchevejledning fra BAR Industri, der især henvender sig til mekanikere, der ikke bliver uddannet til at reparere el- og hybridbiler gennem værkstedstedskæder og mærkespecifikke kurser.

VÆRKTØJ, PJECER OG ANDRE NYE MATERIALER OM ARBEJDSMILJØ

God investering at passe på ryggen

KAMPAGNESIDE: "Bevar ryggen" er navnet på en ny kampagneside, som er udarbejdet af BAR transport og engros. Temasiden indeholder faktaark, vejledninger og øvelser, der skal hjælpe virksomheder med at sætte fokus på ryggen i brancherne godstransport, persontransport, lager og lufttransport.

God arbejds- og løfteteknik i industrien

INSTRUKTIONER: Med instruktioner, PowerPoints og plakater om grundlæggende løfte- og arbejdsteknikker sætter BAR Industri fokus på ergonomi i industrien. Materialerne skal gøre det nemmere at instruere kolleger i gode løfte- og arbejdsteknikker og skal også bruges til at fastholde opmærksomheden på den gode arbejdsstilling.

Ny hjemmeside om kemi i gartneri

TEMASIDE: Gartneri-, Land-, og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og 3F har i samarbejde udarbejdet hjemmesiden kemiigartneri.dk. Hjemmesiden, der både er på dansk og på engelsk, indeholder informationer om, hvordan man kan arbejde sikkert og sundhedsmæssigt forsvarligt med sprøjtemidler i gartnerier. Temasiden behandler fire emner: Sådan håndterer du sprøjtemidler, beskyt dig selv, det siger reglerne samt sprøjtning i drivhus og på mark.

Vær forberedt til omsorgssamtalen

LOMMEBOG: Formålet med en omsorgssamtale er, at leder og ansat i fællesskab drager omsorg for den ansattes trivsel, værdi for virksomheden og for jobbet. BAR Industri står bag en ny lommebog, som giver gode råd og konkrete tips til, hvordan man får det bedste ud af omsorgssamtalen med sin leder. Serien indeholder også en pjece til tillidsvalgte og arbejdsmiljørepræsentanter om, hvordan man kan støtte kolleger i dialogen med ledelsen. 

---

Send en e-post til E-nyt redaktionen, hvis du har forslag til forbedringer og ændringer eller andre kommentarer til Arbejdstilsynets e-nyhedsbrev.