Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Nyhedsbrev

E-nyt nr. 2 - 25. februar 2016

Rådgivning gavner arbejdsmiljøet

HVIDBOG: Arbejdsmiljørådgivning har en positiv effekt på arbejdsmiljøet, men potentialet kunne udnyttes bedre, konkluderer en ny hvidbog, der har gennemgået forskningen på området. Hvidbogen, der er blevet til på initiativ af Arbejdsmiljørådet, giver desuden et bud på, hvordan arbejdsmiljørådgivningen kan styrkes.

Slut med Arbejdstilsynets besøgsrapport på papir

DIGITALISERING: Virksomheder, der får tilsynsbesøg af Arbejdstilsynet efter den 16. marts, vil som noget nyt modtage en digital besøgsrapport i deres e-Boks efter tilsynet. Den digitale besøgsrapport afløser papirblanketten, som den tilsynsførende hidtil har afleveret som afslutning på sit besøg. 

Lettere for virksomheder at indberette gift

INDBERETNING: En ny digital selvbetjeningsløsning fra Miljøstyrelsen vil gøre det lettere for virksomhederne at indberette giftmeddelelser til både Miljøstyrelsen og Arbejdstilsynet.

Vi har brug for din hjælp

Giv os din mening om nyhedsbrevet og vind gavekort

Vi vil gerne forbedre Arbejdstilsynets nyhedsbrev. Men vi har brug for at vide, hvad du mener er godt og dårligt, og hvordan vi kan gøre nyhedsbrevet bedre. Vi håber derfor, du vil bruge 2-3 minutter på at svare på en række spørgsmål. Til gengæld deltager du i lodtrækningen om 3 gavekort á 500 kr. til gavekortet.dk.

 

Mere viden om kemikalier i Europa

DATABASE: Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) har lanceret en ny database, som giver oplysninger om de 120.000 kemikalier, der bruges i Europa. Her kan man bl.a. finde ud af, hvor ofte kemikalierne bliver brugt, om de er farlige samt om, hvilke sikkerheds-foranstaltninger man bør tage. Databasen giver også mulighed for at få mere viden om de miljø- og sundhedsmæssige risici.

Kortlægning af initiativer der skal forebygge vold

KORTLÆGNING: Ny kortlægning beskriver lovgivning og de statslige initiativer, der er sat i værk for at forebygge vold og øge sikkerheden på arbejdspladser på social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet. Initiativerne omfatter bl.a. borgerrettede indsatser, uddannelses- og kompetenceudvikling, handlingsplaner og kortlægninger samt informationsvirksomhed. I alt seks ministerier har bidraget til kortlægningen.

Forhøjet blodtryk og fysisk krævende job kan være en farlig cocktail for kvinders hjerter

UNDERSØGELSE: Kvinder, der løfter, skubber, trækker eller bærer meget på jobbet, bør kende deres blodtryk. Kvinder med forhøjet blodtryk, der samtidig har et fysisk krævende job, har nemlig næsten tre gange større risiko for at udvikle hjertesygdomme end kvinder med normalt blodtryk og mindre fysisk aktivitet på jobbet. Det viser en undersøgelse af godt 12.000 kvindelige sygeplejersker, der er blevet fulgt over 15 år. Undersøgelsen er gennemført af Syddansk Universitet, Rigshospitalet og Det National Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Mange kontoransatte klager over øjenproblemer

ANALYSE: Kløende og irriterede øjne er hverdag for mange kontoransatte. Helt op til 40 pct. af de ansatte i kontormiljøer klager over problemer med deres øjne. Luftfugtigheden i lokalet spiller en vigtig rolle, viser en stor ny analyse af indeklima- og helbredssymptomer hos ansatte på kontorer. Analysen er udarbejdet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Bagageportører bliver slidt ned

UNDERSØGELSE: Arbejdet med at læsse kufferter i lufthavnene øger risikoen for at få en række sygdomme i ryg, knæ og skuldre fra den første dag. Det viser en omfattende undersøgelse, der også kan bruges i andre brancher, hvor man håndterer tunge genstande. Undersøgelsen er gennemført af Bispebjerg Hospital, Københavns Universitet og Syddansk Universitet.

Mange fysiske belastninger øger risikoen for langvarigt sygefravær

UNDERSØGELSE: Medarbejdere, der er udsat for fire eller flere fysiske arbejdsbelastninger på én gang i mere end en fjerdedel af arbejdstiden, har 94 pct. større risiko for langvarigt sygefravær end andre. Det gælder uanset medarbejdernes alder, køn, psykisk arbejdsmiljø, livsstil, rygsmerter, skuldersmerter, mentalt helbred og socioøkonomisk status. Tallene stammer fra en ny undersøgelse blandt knapt 12.000 lønmodtagere, som Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø står bag.

Styrketræning hjælper slagteriarbejdere

RAPPORT: Færre smerter, mindre arbejdsbesvær, bedre fysisk kapacitet og fastholdelse af arbejdsevne. Det var, hvad slagteriarbejdere fik ud af at styrketræne tre gange ti minutter om ugen i ti uger på arbejdspladsen. Det viser en ny rapport fra Det Nationale Forsknings-center for Arbejdsmiljø, som samler resultater fra et forskningsprojekt om emnet.

Bedre arbejdsmiljø til lastbilchauffører og vognmænd

UNDERSØGELSE: Øget indflydelse på ruteplanlægning og aftaler med kunder, bedre adgangsforhold ved af- og pålæsning og lettere adgang til sund mad. Det er nogle af de forslag til forbedringer af arbejdsmiljøet for lastbilchauffører og selvkørende vognmænd, som indgår i en undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, der også har kortlagt chaufførernes arbejdsmiljø og arbejdsevne.

KONFERENCER OG ANDRE ARRANGEMENTER

Når håndværkere rådgiver bygherrer

WORKSHOP: BAR Bygge & Anlæg m.fl. afholder fire workshops om "Mikroprojektering - når håndværkeren er rådgiver for bygherre" på byggerimessen BYGGERI ’16. Mange mindre byggeprojekter planlægges af en håndværksmester, der så også får ansvaret for de projekterende opgaver bl.a. i forhold til arbejdsmiljøloven. BYGGERI '16 finder sted den 1.- 4. marts i Fredericia.  

Arbejdsmiljørigtig projektering

GÅ-HJEM-MØDE: BAR Bygge & Anlæg m.fl. afholder to gå-hjem-møder om et nyt koncept for arbejdsmiljørigtig projektering. Konceptet består af en vidensdel om arbejdsmiljøets risici, et procesværktøj og en beskrivelse af processen i de forskellige faser i design og projektering. Møderne finder sted den 7. marts i Vejle og den 29. marts i København.

Psykisk arbejdsmiljø, social kapital og forandringer på arbejdspladsen

GÅ-HJEM-MØDE: De nyeste forskningsresultater om psykisk arbejdsmiljø, social kapital og forandringer samt erfaringer fra en virksomhed er emnerne for tre oplæg på et gå-hjem-møde den 29. marts på Det Nationale Forskningscenter i København.

Sammenhæng mellem produktivitet og det psykiske arbejdsmiljø

TEMADAGE: BAR Industri og TekSam, der er et samarbejdsorgan mellem DI og CO-industri, afholder tre temadage, som sætter fokus på sammenhængen mellem produktivitet og det psykiske arbejdsmiljø. Temadagene skal bl.a. give deltagerne motivation og værktøj til at påvirke egen situation. Temadagene finder sted den 14. april i Roskilde, den 20. april i Kolding og den 21. april i Aalborg.

Stressfri hverdag på uddannelsesinstitutioner

KONFERENCE: BAR Undervisning & Forskning holder den 28. april i Odense en konference om trivsel for ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter samt konsulenter på uddannelses- og forskningsinstitutioner. På konferencen vil der være introduktion, inspiration og indspark til at skabe mere trivsel og få styrket fokus på kerneopgaven.

VÆRKTØJ, PJECER OG ANDRE NYE MATERIALER OM ARBEJDSMILJØ

Viden om psykisk arbejdsmiljø på video

VIDEO: Nu kan man se foredrag om psykosocialt arbejdsmiljø på sin egen computer. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har nemlig produceret ni videofilm, hvor forskere fra det psykosociale område holder oplæg om deres forskning og fortæller om centrale facetter af det psykosociale arbejdsmiljø. Hvert foredrag varer ca. 20 minutter og kan fx bruges som oplæg til en diskussion på arbejdspladsen.

Styr uden om trusler og vold

GUIDER: BAR FOKA har udgivet to nye guider til ansatte i henholdsvis banker og jobcentre om at undgå trusler og vold i deres arbejde. Guiderne skal give ny inspiration til arbejdet med at forebygge vold gennem bl.a. faglig udvikling. Desuden sættes der i guiderne fokus på samarbejde, vurdering af risiko og trygge rammer.

Guide til reglerne om afsendelse af farligt gods

QUICK-GUIDE: 1.400 sider fylder de regler, som afsenderen af farligt gods skal leve op til, før han må sende sit køretøj af sted fra læssestedet. Som en hjælp til afsenderen har BAR transport og engros derfor lavet en quick-guide til reglerne, som overskueligt og simpelt skal sikre, at afsenderne overholder alle reglerne. Her er også en kontrolliste, hvor virksomheden kan krydse ok eller fejl af ved de mange emner.

Undgå skader ved arbejde i skovbrug

VIDEO: Seks nye videofilm med tilhørende faktaark giver gode råd om, hvilke arbejdsstillinger og tekniske hjælpemidler man kan bruge i skovbruget for at undgå skader. BAR Jord til Bord står bag materialet, som handler om henholdsvis manuel og maskinel plantning af træer, håndtering af dødt hjortevildt, opsætning af hegn, manuel nedskæring til flis samt rydning af krat og græsslåning.

Humoristiske film om at undgå faldulykker

FILM: Den Europæiske Arbejdsmiljøagentur har udgivet en række humoristiske film om den uheldige men også snarrådige Napo. Filmene giver inspiration til, hvordan man kan undgå faldulykker.

Nudging til forebyggelse af ulykker

RAPPORT: BAR transport og engros og firmaet iNudgeyou har samarbejdet om en ny rapport, som giver bud på nudgingmetoder, der kan forebygge ulykker på lager- og godstransportområdet. Nudging er en metode, hvor man kan påvirke mennesker til at træffe bestemte valg. Metoderne er ofte meget visuelle, og kan fx være et piktogram, der viser, hvordan en kasse skal løftes hensigtsmæssigt. 

---

Send en e-post til E-nyt redaktionen, hvis du har forslag til forbedringer og ændringer eller andre kommentarer til Arbejdstilsynets e-nyhedsbrev.