Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Nyhedsbrev

E-nyt nr. 11 - 14. december 2016

Over 70.000 farlige gasflasker hos forbrugerne

EKSPLOSIONSFARE: Mange danskere vælger at grille juleanden. Bruger du en gasgrill, skal du tjekke din gasflaske. Primagaz har i juli 2016 tilbagekaldt en serie 5 og 10 kg kompositgasflasker efter pålæg fra Arbejdstilsynet. Men der er stadig 70.000-120.000 potentielt farlige gasflasker i omløb hos forbrugerne. Arbejdstilsynet opfordrer forbrugerne til at få ombyttet deres gasflasker hurtigst muligt, hvis de har en af de tilbagekaldte gasflasker stående.

Ingen nye regler for skorstensfejere

FALDSIKRING: En række medier har omtalt et dialogmøde mellem Skorstensfejerlauget, Blik- og rørarbejderforbundet og Arbejdstilsynet. Ifølge medierne er parterne blevet enige om et nyt sæt regler, som skorstensfejerne skal følge. Det er ikke tilfældet. 

Fælles fokus på arbejdsmiljø

INDSATS: Arbejdstilsynet har sammen med arbejdsmarkedets parter i BAR'ene udvalgt tre brancher med fokus på arbejdsmiljøproblemer, som vi ved af erfaring kan koste dyrt i længden. Inden for hver af brancherne undervisning, hospitaler og landbrug er der udpeget en række arbejdsmiljøproblemer, som der vil være ekstra fokus på i forbindelse med de risikobaserede tilsyn i 2017.

Sikkerhedspark skal forebygge ulykker i byggebranchen

SIKKERHED: En fuldskala byggeplads til træning og udvikling af arbejds­miljø i byggeriet. Det er ideen bag en ny sikkerheds­park, som en række virksomheder, organisationer og uddannelsesinstitutioner i byggebranchen er gået sammen om at udvikle efter finsk forbillede. Parken skal bruges til træning, videndeling samt proces- og produktudvikling.

Sundhed på spil i byggebranchen

STUDIE: Bygningsarbejdere sætter deres sundhed på spil i det daglige arbejde. Det konkluderer Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø efter et studie, hvor man bl.a. har undersøgt 32 bygge- og anlægsarbejdernes arbejdspraksis. De interviewede mænd fortalte, at de havde forskellige strategier for at få kroppen til at klare det daglige, hårde fysiske arbejde. Nogle af mændene tog smertestillende medicin, andre arbejdede på trods af smerten, mens andre igen styrketrænede kroppen i fritiden for at klare de fysiske krav i arbejdet.

Ledere kan have brug for hjælp til at hjælpe medarbejdere med psykisk mistrivsel

STUDIE: Ledere har en vigtig rolle med at forebygge psykisk mistrivsel som fx stress eller angst blandt medarbejderne, men ikke alle ledere oplever, at de kan løfte opgaven, og de fleste har svært ved at finde tiden. Ny interviewundersøgelse, der er gennemført af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø blandt 21 ledere i Københavns Kommune, sætter fokus på ledernes egen oplevelse af opgaven. 

Fire trin til at hjælpe en stressramt medarbejder tilbage

ARTIKEL: Forløbet fra stress til en tilbagevenden til arbejdspladsen er langt fra så snorlige, som mange ledere kunne ønske sig. Lederne er derfor nødt til at investere tid i både at forebygge stress og aktivt arbejde på at få de sygemeldte medarbejdere tilbage på jobbet. Det indebærer at lægge en plan og at folde ord, samtaler og handling ud i en firetrinsraket, anbefaler Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. 

Ubalance mellem indsats og belønning kan måske øge risiko for depression

RAPPORT: Medarbejdere, som ikke oplever at blive belønnet for den indsats, de leverer på jobbet, har en højere risiko for at få en depression. Men de bruger ikke mere antidepressiv medicin. Det viser to nye undersøgelser, som Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og det tyske Federal Institute of Occupational Safety and Health står bag.

Ansøgningsrunde i Arbejdsmiljøforskningsfonden

PULJE: Arbejdsmiljøforskningsfonden indkalder ansøgninger til en ny ansøgningsrunde inden for temaerne psykisk arbejdsmiljø, arbejdsulykker, muskel- og skeletbesvær og virkemidler i arbejdsmiljøarbejdet samt ekstraordinært et tema om luftvejs- og hudlidelser. Der er afsat 30 mio. kr. til opslagene i denne runde. Der er ansøgningsfrist den 1. marts 2017 kl. 12.

Litteraturoversigt over virksomheders indsats for fastholdelse af personer med arbejdsskader

PULJE: Arbejdstilsynet opslår opgaven ”Evidensvurderet litteraturoversigt over nationale og internationale studier om mulige virksomhedsincitamenter, virksomhedsmetoder samt effekt af virksomheders tiltag i relation til at fastholde personer med arbejdsskader”. Der er ansøgningsfrist den 25. januar 2017.

Min side - din genvej

Få din egen side på Arbejdstilsynets hjemmeside og en nem genvej til de At-vejledninger, bekendtgørelser og informationsmaterialer, du bruger mest i dit daglige arbejde.

Min side - din genvej

KONFERENCER OG ANDRE ARRANGEMENTER

REACH og relaterede aktiviteter

INFORMATIONSMØDE: Arbejdstilsynet og Miljøstyrelsen inviterer til informationsmøde om REACH og relaterede aktiviteter. De to myndigheder vil på mødet give et samlet bud på REACH's betydning for brugere, virksomheder og arbejdsmiljøet. Andre emner er myndighedernes indsats overfor spraydåser i autobranchen, REF-5 og det nye produktregister. Mødet finder sted den 31. januar kl. 9-12 i Kolding. 

Mellem forskning og praksis: Seminar om viden, der virker

SEMINAR: Hvordan overfører vi viden fra forskning til praksis? Hvordan videregiver vi en praksis, så andre får gavn af den? Og hvordan gennemfører vi gode ideer i forskellige sammenhænge? Disse og andre spørgsmål vil blive besvaret af en række fagpersoner på et seminar den 30. januar på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljø Roadshow 2017 for industrien

MØDER: Fra den 23. januar og tre uger frem gennemfører Metal- og Maskinindustriens Arbejdsmiljøudvalg møderækken Arbejdsmiljø Roadshow 2017. På møderne vil der være mulighed for at få input til arbejdsmiljøindsatsen i form af viden, redskaber og ideer. Temaerne er bl.a. status på arbejdsmiljøet i industrien, ulykkesforebyggelse, sund arbejdsmiljøkultur og støj.  

Negative sociale relationer og mobning på arbejdspladsen

SEMINAR: Negative sociale relationer og mobning på arbejdspladsen er emnet for et heldagsseminar, som vil omfatte to hovedtaler på engelsk, korte oplæg på dansk samt postere om den nyeste forskning på området. Seminaret, der er arrangeret af Institut for Psykologi og Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet samt Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, finder sted den 2. februar i København.

Hvad betyder præstationsmål for arbejdsmiljøet?

KONFERENCE: Mange arbejdspladser i den finansielle sektor og i den offentlige administration benytter forskellige former for præstationsmål. Men får man nok ud af de ressourcer, det kræver at drive målesystemet? Det vil blive belyst på konferencen "Mål med mening - hvad betyder præsentationsmål for arbejdsmiljøet", som BAR FOKA afholder den 7. marts i København. Det koster 350 kr. at deltage.

NYE BRANCHEVEJLEDNINGER

Fokus på belastninger ved kørsel af olie og benzin 

VEJLEDNING: Ny branchevejledning fra BAR transport og engros henvender sig til tankvognschauffører og virksomheder, der transporterer olie og benzin til private husstande samt til virksomheder og benzinstationer. Fokus i vejledningen er en række gode råd til, hvordan chaufførerne selv kan mindske belastninger af skuldre, hofter og knæ i dagligdagen. Desuden er der råd til virksomheden om det rette udstyr og planlægning af arbejdet.

Arbejdsmiljø i toget

VEJLEDNING: BAR transport og engros giver i branchevejledningen "Arbejdsmiljø i toget" en række gode råd til, hvordan medarbejderne bedst tackler de fysiske udfordringer, der er ved at arbejde i tog, så de undgår gener og besvær i muskler og led. Vejledningen giver samtidig et billede af de vilkår og udfordringer, som medarbejderne i togene har, og den henvender sig derfor også til ledere og arbejdsmiljøorganisationen, så de kan hjælpe og støtte medarbejderne til at få en god fysisk trivsel.

Den gode modtagelse af nye kolleger

VEJLEDNING: Ny branchevejledning giver inspiration til, hvordan man tilrettelægger modtagelsen af nye medarbejdere, så de bedst muligt bliver integreret både fagligt og socialt på arbejdspladsen. Vejledningen er især skrevet til lederen, arbejdsmiljøgruppen og andre på arbejdspladsen, der spiller en rolle i forhold til at skabe et godt arbejdsmiljø og en god modtagelse af den nyansatte. Vejledningen er udarbejdet af BAR SoSu og BAR FOKA.

VÆRKTØJ, PJECER OG ANDRE NYE MATERIALER OM ARBEJDSMILJØ

SPIN får ny, brugervenlig hjemmeside

KEMIKALIER: Nye funktioner og en mere stabil drift skal gøre det nordiske produktregister SPIN mere brugervenligt. SPIN står for ”Substances and Preparations in Nordic Countries” og blev etableret i 2000 af produktregistrene i Danmark, Sverige, Norge og Finland. Den fælles nordisk database samler information om brugen af farlige kemiske stoffer og produkter i alle de nordiske lande.

Overblik over resultater fra projekt om arbejdsmiljø, psykisk helbred og tilknytning til arbejdsmarkedet

FAKTAARK: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har samlet resultaterne fra et projektet om samspillet mellem det psykosociale arbejdsmiljø og betingelser indenfor og udenfor arbejdspladsen i et nyt faktaark. Formålet med projektet har været at undersøge sammenhænge mellem arbejdsmiljø, psykisk helbred og arbejdsmarkedstilknytning med fokus på særligt udsatte grupper.

Fælles indsatser mod stress i undervisningssektoren  

STRATEGI: BAR Undervisning og Forskning står bag en række nye materialer, der skal medvirke til at forebygge stress i undervisningssektoren. Det drejer sig dels om seks strategier - fem til arbejdspladsen og en, der sigter mod at give den enkelte medarbejder redskaber til at fastholde en god balance mellem arbejdsliv og privatliv. Dels om et videnshæfte og seks konkrete værktøjer til at forebygge stress blandt ansatte på skoler samt på uddannelses- og forskningsinstitutioner. 

Film med gode råd til lastsikring

VIDEO: Manglende lastsikring eller for lidt lastsikring giver en høj risiko for ulykker i transportbranchen. En video fra BAR transport og engros sætter fokus på den gode lastsikring og på, hvor lidt der egentlig skal til for at undgå ulykkerne. Videoen indeholder også oplysninger om lovens krav til lastsikring, som skal kunne holde til både katastrofeopbremsninger og undvigemanøvre. Lastsikringen er chaufførens ansvar, også selv om det er andre, der har pakket eller læsset lasten. 

Nyt materiale om ergonomi i mejeriindustrien

FAKTAARK/FILM: På Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference i november blev der præsenteret tre nye filmklip og faktaark om arbejdsstillingerensidigt gentaget arbejde og skærmarbejde. De nye tiltag skal give inspiration til god ergonomisk adfærd. Der er link i hvert faktaark til film om emnet. BAR Jord til Bord står bag materialet, der bliver fulgt op med nye film til januar.

Fem film om risikovurdering ved forflytninger  

VIDEO: Når man skal forflytte en borger, skal man altid vurdere, om der er dele af forflytningen, som kan udgøre en særlig risiko for, at man enten selv eller borgeren kommer til skade. I fem nye film giver BAR SoSu inspiration til, hvordan man på arbejdspladsen laver risikovurdering af forflytninger. Filmene kan fx bruges til undervisning eller på personalemøder, hvor forflytningspraksis er på dagsordenen. De hedder "Rejse sig med støtte", "Rejse sig uden støtte", "Siddende balance", "Stå uden støtte" og "Trippe rundt".

---

Send en e-post til E-nyt redaktionen, hvis du har forslag til forbedringer og ændringer eller andre kommentarer til Arbejdstilsynets e-nyhedsbrev.