Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Nyhedsbrev

E-nyt nr. 10 - 24. november 2016

Ordningen for kronesmiley bliver strammet op

SMILEY: Regeringen, Konservative, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre har indgået en aftale om otte nye tiltag for at styrke tilliden til ordningen om arbejdsmiljøcertificering. Aftalen bygger på en række forslag fra Arbejdsmiljørådet til justering af certificeringsordningen og imødekommer nogle af de problemstillinger, der blev rejst i forbindelse med Siemens-sagen. Samtidig er aftalen en opfølgning på et af initiativerne i aftalen om styrket arbejdsmiljøindsats og på en kritik fra rigsrevisionen.

Finanslovsaftale sikrer indsats for ordnede forhold på det danske arbejdsmarked 

FINANSLOV 2017: Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har i forbindelse med forhandlingerne om finansloven aftalt at prioritere indsatsen for ordnede forhold på det danske arbejdsmarked og videreføre den fælles myndighedsindsats på området. Det er derfor aftalt at afsætte 79 mio. kr. i 2017 og 70 mio. kr. i 2018 til indsatsen, som Arbejdstilsynet, SKAT og politiet gennemfører i fællesskab.

Arbejdstilsynets påbud har også effekt på længere sigt

EFFEKT: Når virksomheder får påbud fra Arbejdstilsynet, fordi de har problemer med arbejdsmiljøet, er virksomhedernes løsninger af problemerne i langt de flest tilfælde fortsat i brug efter ca. to år. Det viser en evaluering af Arbejdstilsynets tilsyn, som COWI og TeamArbejdsliv har gennemført.

Arbejdstilsynet finder flere virksomheder med arbejdsmiljøproblemer

TILSYN: En opgørelse viser, at Arbejdstilsynets indeksmodel er god til at finde de virksomheder, der har størst risiko for problemer i arbejdsmiljøet. Knap 21 pct. af de virksomheder, der i 2015 blev udtaget på baggrund af indeksmodellen, fik således afgørelser om ulykkesrisici, ergonomi eller andre materielle arbejdsmiljøproblemer, mens det kun gælder for godt 11 pct. af de virksomheder, der blev udtaget via en stikprøve.

Myndigheder i fælles aktion for fair konkurrence - juletræer og byggeri 

TILSYN: Arbejdstilsynet, SKAT og politiet var i begyndelsen af november på besøg hos godt 50 virksomheder fordelt over hele landet. Især virksomheder, der producerer juletræer og pyntegrønt, samt byggeri havde myndighedernes fokus. Besøgene skete som led i myndighedernes fælles indsats for at sikre ordnede forhold på det danske arbejdsmarked og fair konkurrencevilkår.

Vindere af Arbejdsmiljøprisen 2016

PRISUDDELING: Billund Lufthavn A/S, Sundhed og Omsorg i Ringkøbing-Skjern Kommune, B. Nygård Sørensen A/S og Broager Skole er netop blevet kåret som vindere af ArbejdsmiljøPrisen 2016 i hver sin kategori. De er alle frontløbere på arbejdsmiljøområdet og har hver især fundet inspirerende løsninger, der passer til kulturen, kerneopgaven og de konkrete udfordringer på den enkelte arbejdsplads.

Analyse af udenlandske tjenesteyderes karakteristika og behov

RAPPORT: Rambøll har for Arbejdstilsynet gennemført en analyse af udenlandske virksomheder, som udfører arbejde i Danmark. Rambøll har bl.a. undersøgt udenlandske virksomheders karakteristika og deres behov i forhold til myndighederne, herunder særligt relationen til Arbejdstilsynet.

Ny At-vejledning om arbejde i højden fra reb

REGLER: Ny At-vejledning sætter fokus på, hvornår arbejdsgiveren må lade arbejde i højden udføre fra reb samt, hvordan arbejdet skal tilrettelægges og udføres, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

8 ud af 10 arbejdsulykker skyldes, at noget er anderledes

UNDERSØGELSE: At noget er anderledes, end det plejer at være. Det er årsagen eller en medvirkende årsag til 80 pct. af alle arbejdsulykker. Det viser projektet "Forbigående risikofaktorers betydning for arbejdsulykker", som bl.a. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har deltaget i. Undersøgelsen er baseret på data fra 4.002 personer, som tog på skadestuen i Odense eller Herning efter en arbejdsulykke i 2013.

Migrantarbejdere har op til fem gange så høj risiko for ulykker

UNDERSØGELSE: Billedet er ret entydigt, når forskerne almindeligvis skal pege på, hvem der er mest udsat for arbejdsulykker. Det er nemlig de helt unge, og dem, der arbejder i høj-risikosektorer såsom bygge og anlæg, landbrug og transport. Billedet forstyrres dog, hvis man zoomer ind på migrantarbejderne – nærmere bestemt arbejdere med anden etnisk baggrund end dansk, som er kommet til Danmark inden for de seneste tre år. Det viser en ny undersøgelse fra Arbejdsmedicin Klinik i Herning.

Øget fokus på kerneopgaven gav lavere sygefravær

STUDIE: Medarbejdere i vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner i Københavns Kommune deltog i en arbejdsmiljøindsats, som havde fokus på kerneopgaven. Det medførte en lavere risiko for både kort- og langvarigt sygefravær i forhold til medarbejdere, der arbejdede, som de plejede.

ILO’s Internationale Arbejdskonference 2016

RAPPORT: ”At bygge en fremtid med anstændigt arbejde” var overskriften på den 105. internationale arbejdskonference, som FN’s Internationale Arbejdsorganisation (ILO) holdt i Genève i juni. Nu har Beskæftigelsesministeriet udarbejdet en beretning om konferencen.

Min side - din genvej

Få din egen side på Arbejdstilsynets hjemmeside og en nem genvej til de At-vejledninger, bekendtgørelser og informationsmaterialer, du bruger mest i dit daglige arbejde.

Min side - din genvej

NYE BRANCHEVEJLEDNINGER

Trivsel ved distancearbejde 

VEJLEDNING: Flere og flere medarbejdere udfører deres arbejde på andre arbejdspladser end dér, hvor de er ansat. Det giver mange nye udfordringer, og derfor har Industriens BAR udarbejdet en ny vejledning om emnet. Den indeholder konkrete råd om, hvad distanceledere og deres medarbejdere kan gøre for at sikre, at det aftalte arbejde hos kunden udføres tilfredsstillende, og at medarbejderen trives. 

VÆRKTØJ, PJECER OG ANDRE NYE MATERIALER OM ARBEJDSMILJØ 

Få inspiration til at forbedre arbejdsmiljøet med en forebyggelsespakke

VÆRKTØJ: Siden årsskiftet har det ikke været muligt at få økonomisk støtte til de mange forebyggelsespakker, som har været udbudt gennem Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Pakkerne indeholder imidlertid masser af inspiration i form af både metoder, processer, værktøjer og forløb, som er oplagt for arbejdspladserne til at bruge til at forbedre arbejdsmiljøet. Derfor er pakkerne netop blevet revideret - blot uden mulighed for økonomisk støtte til at gennemføre de indsatser, der anbefales i pakkerne.

Præstationsmåls betydning for arbejdsmiljøet

VÆRKTØJ: Mange arbejdspladser benytter forskellige former for præstationsmål, som den enkelte afdeling, leder eller medarbejder skal opfylde. Men har disse målinger utilsigtede, negative konsekvenser for samarbejde, motivation og trivsel? BAR Finans/Offentlig Kontor & Administration står bag en publikation, der skal inspirere den enkelte arbejdsplads til at drøfte og tage stilling til sammenhængen mellem præstationsmål og arbejdsmiljø.

Værktøjskasse til at forebygge muskel- og skeletbesvær 

VÆRKTØJSKASSE: I en værktøjskasse fra BAR Social & Sundhed kan man finde syv konkrete værktøjer til at forebygge muskel- og skeletbesvær i kommuner, hospitaler og regioner. Værktøjskassen er et supplement til Metodehæfte: Forbyg muskel- og skeletbesvær, som beskriver en strategisk tilgang til forebyggelse af muskel- og skeletbesvær. Værktøjerne består bl.a. af videoklip, fotosafari og medarbejderbytte.

App om arbejdsmiljø til elever 

APP: Mobiltelefonen fylder meget i de unges liv. BAR Service – Tjenesteydelser har udnyttet dette og udarbejdet en undervisnings-app om arbejdsmiljø til elever. Appen hedder SikkerJobstart og byder på missioner om arbejdsmiljø, sociale kompetencer og faglig udvikling. Den henvender sig bl.a. til frisører, gastronomer og tjenere. Der findes guider til både undervisere og administratorer.

Fem guider om den gode modtagelse  

PJECER: En god og systematisk modtagelse af nye medarbejdere er vigtig for både arbejdspladsen og den nye medarbejder. BAR Undervisning & Forskning har udarbejdet fem guider med inspiration til, hvordan man kan tilrettelægge en god modtagelse. Guiderne er henvendt til henholdsvis grundskolen, de gymnasiale uddannelser, voksenuddannelser, erhvervs- og produktionsskoler samt de videregående uddannelser.

Kampagnelastbil skal lære elever at forebygge nedslidning

KAMPAGNE: En stor lastbil fyldt med grej og værktøj, der kan forebygge skader og nedslidning. Det er en del af en kørende kampagne, som skal få elever på landets erhvervsskoler til at have fokus på at forebygge skader og nedslidning. Der er også en fysioterapeut med rundt, som skal give eleverne input til, hvordan de kan passe på deres krop. Der er grej med, som dækker mure-, tømrer-, vvs-, elektriker-, maler- og struktørområdet. Kampagnen kan følges på Facebook og er arrangeret af Byggeriets Arbejdsmiljøbus og Pension Danmark.

En fusioneret forflytningspyramide 

PLAKAT: BAR Social & Sundhed har designet en plakat, som fusionerer tre tidligere forflytningspyramider på henholdsvis ældreområdet, sygehusområdet og botilbud til én. Pyramiden kan bruges til at skabe opmærksomhed omkring forflytningsteknik i hverdagen fx på personalemøder og i undervisningen. Essensen er, at man skal bruge mest fra nederste felt i pyramiden, men alle felter skal anvendes i en god forflytningsteknik.

Film om forebyggelse af ulykker i køkkener 

FILM: Fire film er tænkt til undervisning i arbejdsmiljø og til instruktion af nye medarbejdere på hotel- og restaurationsområdet. BAR Service har produceret filmene, som handler om henholdsvis arbejde i køkkenet, fald på glatte gulve, faldskader og skæreskader. Filmene varer ca. et halvt minut hver og er genbrug af illustrationer og gode råd fra tidligere.

---

Send en e-post til E-nyt redaktionen, hvis du har forslag til forbedringer og ændringer eller andre kommentarer til Arbejdstilsynets e-nyhedsbrev.