Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Nyhedsbrev

E-nyt nr. 1 - 28. januar 2016

14 pct. færre arbejdsulykker på ti år

STATISTIK: Der er sket et fald på 14 pct. i antallet af anmeldte arbejdsulykker fra 2005-14. Det viser Arbejdstilsynets årsopgørelse over anmeldte arbejdsulykker 2014. Brancher som transport af gods og slagterier har bidraget væsentligt til faldet i de seneste år. Men der er også brancher som fx politi, beredskab og fængsler samt brancheområdet kultur og sport, hvor det er gået den forkerte vej.

Skærpet tilsyn med virksomheder, der groft overtræder reglerne

TILSYN: Virksomheder, der får et forbud, bliver fremover udtaget til et skærpet tilsyn. Det skærpede tilsyn gennemføres på det arbejdssted, hvor forbuddet blev givet. Virksomheder, der er under skærpet tilsyn, offentliggøres på Arbejdstilsynets hjemmeside. Forbud, der er givet på et risikobaseret tilsyn eller til en arbejdsmiljøcertificeret virksomhed, udløser ikke skærpet tilsyn.

Tilpasning af reglerne om kemiske stoffer og materialer i arbejdsmiljøet

REGLER: Med virkning fra den 1. januar er der sket en tilpasning af reglerne om stoffer og materialer i arbejdsmiljøet. Hensigten med de justerede regler er dels at tilpasse reglerne til EU's kemikalieforordning (REACH), dels at tydeliggøre implementeringen af allerede implementerede EU-direktiver om kemiske stoffer og materialer i arbejdsmiljøet.

Hvad mener du om nyhedsbrevet?

Deltag og vind gavekort

Vi vil gerne forbedre Arbejdstilsynets nyhedsbrev. Men vi har brug for din hjælp.
Vi håber derfor, du vil bruge 2-3 minutter på at svare på en række spørgsmål.
Til gengæld deltager du i lodtrækningen om 3 gavekort á 500 kr. til gavekortet.dk.

 

Anmeldelser af psykiske erhvervssygdomme er steget med 80 pct.

STATISTIK: Der er sket en markant stigning i antallet af anmeldelser af psykiske erhvervssygdomme i de seneste fem år. Stigningen er størst inden for politi, beredskab og fængsler. Stigningen kan give indtryk af, at det står meget slemt til med det psykiske arbejdsmiljø på danske arbejdspladser. Men det er ikke nødvendigvis tilfældet, fremgår det af Arbejdstilsynets årsopgørelse over anmeldte erhvervssygdomme 2014.

Arbejdstilsynet ændrer praksis ved henlæggelse af straffesager med nærtstående

PRAKSIS: Beskæftigelsesministeren har bedt Arbejdstilsynet om at ændre sin praksis om at henlægge straffesager, hvor en arbejdsgiver er ansvarlig for en nærtståendes død eller alvorlige tilskadekomst. Den slags sager skal fremover afgøres af politiet. 

Status for målet om færre alvorlige arbejdsulykker

OPGØRELSE: Målet i den nationale arbejdsmiljøstrategi er at reducere forekomsten af alvorlige arbejdsulykker med 25 pct. frem til 2020. En ny status viser, at udviklingen går i den rigtige retning. Ifølge en prognose falder forekomsten af alvorlige arbejdsulykker med 16 pct. fra 2011 til 2013. Der er tale om en prognose, da tallene bag opgørelsen endnu ikke er endelige.

Fra traditionelt sikkerhedsarbejde til nul-ulykkesvision

RAPPORT: Hvor man i traditionelt sikkerhedsarbejde har fokus på at forebygge ulykker, handler det i nul-ulykkes-visionen om at skabe sikkerhed. "Zero Accident Vision" er beskrevet i en ny europæisk rapport, der sammenfatter erfaringerne fra 27 europæiske virksomheder, der alle har dette fokus.

Opslag om støtte til forskning og udvikling

PULJE: Arbejdsmiljøforskningsfonden indkalder ansøgninger til forskning og udvikling inden for temaerne virkemidler i arbejdsmiljøarbejdet, arbejdsulykker, psykisk arbejdsmiljø samt muskel- og skeletbesvær. Der er afsat 30 mio. kr. til denne ansøgningsrunde. Der er ansøgningsfrist den 1. marts 2016 kl. 12.

Arbejdsmiljøforskningsfonden har fornyet sin strategi for 2016-17

STRATEGI: Arbejdsmiljøforskningsfonden har en rullende strategi for forskning og udvikling i arbejdsmiljø, som fornys hvert andet år. Beskæftigelsesministeren har netop godkendt strategien for 2016-17. Strategien viderefører fokus på hovedtemaerne virkemidler, psykisk arbejdsmiljø, arbejdsulykker samt muskel- og skeletbesvær. 

Støtte til 15 forsknings- og udviklingsprojekter

PULJE: Arbejdsmiljøforskningsfonden har i december uddelt 32,7 mio. kr. til 15 forsknings- og udviklingsprojekter, herunder tre ph.d.-studier. Hovedtemaerne for ansøgningsrunden var arbejdsulykker, psykisk arbejdsmiljø, muskel- og skeletbesvær samt virkemidler i arbejdsmiljøarbejdet. Der var desuden et særskilt opslag om en arbejdsmedicinsk udredning.

Støtte til udvikling af tekniske hjælpemidler

PULJE: Frem til den 18. april kan man søge Fonden om Forebyggelse og Fastholdelse om støtte til at udvikle tekniske hjælpemidler, der kan reducere arbejdsbetinget fysisk belastning i nedslidningstruede brancher. Man kan også søge støtte til at videreudvikle eksisterende hjælpemidler. Der er afsat i alt 3 mio. kr. til projekterne.

Tilfredshed med Arbejdstilsynets hjemmeside

UNDERSØGELSE: Fire ud af fem brugere mener, at Arbejdstilsynets hjemmeside har det indhold, de har brug for, og at teksterne er lette at forstå. Samlet set viser den brugerundersøgelse, som Arbejdstilsynet gennemførte i november 2015, at 77 pct. af brugerne er tilfredse eller meget tilfredse med hjemmesiden.

KONFERENCER OG ANDRE ARRANGEMENTER

Effekt af at dyrke motion i og udenfor arbejdstiden

FORSVAR: Kortvarig daglig motion i arbejdstiden eller derhjemme? Spørgsmålet er, hvad der er mest effektivt, når man vil reducere sundhedspersonalets smerter i muskler og led. Det er emnet for Markus Due Jakobsens ph.d.-afhandling, som han forsvarer den 19. februar på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Krop og job i industrien

TEMAMØDER: Industriens BAR afholder tre temamøder, hvor man kan få den nyeste viden, værktøj og øvelser samt gode eksempler på, hvordan man kan takle smerter i fx ryg, skuldre og nakke. Møderne henvender sig især til ledere og arbejdsmiljørepræsentanter i industrien. De afholdes den 14. marts i Viborg, den 17. marts i Sønderborg og den 4. april i Korsør.

Arbejdsmiljørigtig projektering

GÅ-HJEM-MØDER: BAR Bygge & Anlæg inviterer sammen med organisationerne og Videntjeneste om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere til to gå-hjem-møder om arbejdsmiljørigtig projektering. IDA Byg er medarrangør af møderne. Møderne afholdes den 29. februar i Allerød og den 7. marts i Vejle.

Arbejdsmiljøuddannelserne: Hvem uddanner underviserne?

KURSUS: Hvert år uddannes flere tusinde arbejdsmiljørepræsentanter. Underviserne på kurserne skal også uddannes. For at kunne undervise på arbejdsmiljøuddannelserne skal underviserne bl.a. have gennemført et underviserkursus, som udbydes af Arbejdstilsynet. Næste kursus starter i april (uge 14).

NYE BRANCHEVEJLEDNINGER

Støj på kontoret

VEJLEDNING: BAR Kontors branchevejledning om støj på kontoret retter sig mod alle kontortyper, men hovedvægten er lagt på kontorer med flere personer. Vejledningen indeholder bl.a. gode råd til indretning, møblering og adfærd. Herudover indeholder vejledningen fire tjeklister, som arbejdspladsen kan bruge til at komme igennem en række overvejelser om støj og forstyrrelse.

Nye opgaver, omlægning, ny teknologi?

VEJLEDNING: BAR transport og engros står sammen med Industriens BAR bag en ny branchevejledning - Forandrings GPS - der giver virksomhederne værktøj til at arbejde med forandringer. Forandrings GPS'en navigerer virksomhederne rundt til fire holdepunkter, som sikrer, at man kommer hele vejen rundt om forandringerne.

VÆRKTØJ, PJECER OG ANDRE NYE MATERIALER OM ARBEJDSMILJØ

Har du lyttet til dine fødder i dag?

TEMASIDE: Efter en dag med gående og stående arbejde, kan man få ømme og trætte fødder. BAR Handel har derfor oprettet en særlig temaside med gode råd om, hvordan man passer bedst muligt på sine fødder, og hvad man kan gøre for at behandle og pleje dem godt. Temasiden indeholder også en lille film med en fod-rap.

Giv samarbejdet et serviceeftersyn

VÆRKTØJ: En elektronisk version af det spørgeskema om social kapital, som Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø her udviklet, gør det nu lettere at måle den sociale kapital i virksomheden og følge op på resultaterne. Målet er at øge både effektivitet og arbejdsglæde.

Overblik over arbejdsmiljø på kontorer

FAKTAARK: BAR Kontors faktaark er blevet revideret og har fået nyt layout. Faktaarkene handler om alt fra arbejdsborde og arbejdsmiljøorganisation til tastatur og mus samt temperatur og træk.

Arbejdsmiljøværktøj til den faglige undervisning

VÆRKTØJ: BAR Bygge & Anlæg står bag fem værktøj, der kan hjælpe erhvervsskolerne med at give lærlinge en bedre forståelse for, hvordan man sikrer et godt arbejdsmiljø. Værktøjet tager udgangspunkt i velkendte og afprøvede metoder, der bruges i byggevirksomheder. Materialerne er udviklet og afprøvet i samarbejde med faglærere og lærlinge landet over - og udformet, så de passer i en undervisningssammenhæng.

Trusler og vold på arbejdspladsen

TEMASIDE: Mere end hvert fjerde voldsovergreb i Danmark sker på arbejdspladsen. Vold er aldrig et individuelt problem, og derfor er forebyggelse af vold også et fælles anliggende for arbejdspladsen. BAR SoSu, BAR FOKA og BAR U&F har på arbejdsmiljøweb.dk samlet en lang række materialer om forebyggelse og håndtering af vold og trusler på arbejdspladsen.

Innovative arbejdspladser får mere tilfredse medarbejdere

VÆRKTØJ: Innovationstesten.dk er et nyt online-værktøj, som Center for Offentlig Innovation (COI) har udviklet. Testen viser, hvordan den enkelte arbejdsplads placerer sig i forhold til andre, når det kommer til evnen til at tage nye løsninger i brug. Samtidig viser nye tal fra COI, at arbejdspladser, der inddrager medarbejderne i at udtænke nye løsninger, kan opnå højere kvalitet, større effektivitet og mere tilfredse medarbejdere.

Nyt design til arbejdsmiljoviden.dk

DESIGN: Arbejdsmiljoviden.dk har fået et nyt og mere læsevenligt design, som både passer til mobil, tablet og computer.

---

Send en e-post til E-nyt redaktionen, hvis du har forslag til forbedringer og ændringer eller andre kommentarer til Arbejdstilsynets e-nyhedsbrev.