Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Nyhedsbrev

E-nyt nr. 9 - 26. november 2015

Styrket kontrolindsats for ordnede forhold på arbejdsmarkedet

FINANSLOVSAFTALE: Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkepart er enige om at styrke kontrolindsatsen for ordnede forhold på det danske arbejdsmarked. Det indgår derfor i finanslovaftalen for 2016, at de midler, der har været afsat til at indføre et obligatorisk sikkerhedskort i byggeriet, omprioriteres. Midlerne bruges i stedet til at videreføre den koordinerede myndighedsindsats i 2017, til at styrke kontrollen med udenlandske virksomheder og selvstændige samt til at styrke RUT-registret. 

Fare for nedstyrtning på mange byggepladser

AKTION: Arbejdstilsynet konstaterede på en uvarslet aktion i begyndelsen af november, at en række byggepladser har alvorlige problemer med sikkerheden. Arbejdstilsynet besøgte 101 byggepladser og måtte give 167 forbud og strakspåbud. Arbejdstilsynet vil i nærmeste fremtid besøge de byggepladser igen, som fik strakspåbud eller forbud.

Vindere af ArbejdsmiljøPrisen 2015

PRISUDDELING: Arla amba Birkum Ost, Frelsens Hær Genbrug, Center for Social Indsats på Lolland og Schneider Electric Danmark A/S er netop blevet kåret som vindere af ArbejdsmiljøPrisen 2015 i hver sin kategori. I anledning af ArbejdsmiljøPrisens 10-års jubilæum er der også uddelt en særlig ærespris til entreprenørvirksomheden Hoffmann A/S for virksomhedens evne til at fastholde og udvikle arbejdsmiljøindsatsen på den lidt længere bane.   

Arbejdstilsynet har vundet sag ved EU-Domstolen

EU-DOM: EU-Domstolen har givet Arbejdstilsynet og EU-Kommissionen medhold i, at en farlig multifunktionsmaskine ikke må markedsføres i EU-landene. Det er første gang, at et dansk markedsføringsforbud er blevet prøvet ved EU-Domstolen. Sagen blev anlagt af en italiensk fabrikant, som ville have omstødt Arbejdstilsynets markedsføringsforbud.

Arbejdstilsynet har et godt omdømme

UNDERSØGELSE: Arbejdstilsynet ligger på en 8. plads ud af 40 offentlige organisationer og ministerier i Danmark, hvis omdømme er blevet bedømt af lidt over 9.000 danskere. Kriterierne for vurderingen er spørgsmål om etik, ansvarlighed, arbejdsplads, ledelse, services og udvikling. Undersøgelsen er gennemført af Reputation Institute.

Systematisk review om effekterne af virkemidler på arbejdsmiljøområdet

UDBUD: Arbejdstilsynet udbyder en systematisk litteraturgennemgang af den forsknings-baserede viden om effekten af virkemidler på arbejdsmiljøområdet på medarbejderes eksponering, helbred og fastholdelse samt virksomhedernes produktivitet. Litteraturgennem-gangen skal give Arbejdstilsynet og andre relevante aktører et bedre og mere evidensbaseret grundlag for at iværksætte initiativer på arbejdsmiljøområdet. Der er afsat 1 mio. kr. til litteraturgennemgangen. Ansøgningsfristen er den 1. februar 2016.

Rapport om børn og unges arbejdsmiljø

RAPPORT: Arbejdsmiljørådet har igennem en årrække haft børn, unge og nyansattes arbejdsmiljø på dagsordenen. Rådet udarbejder derfor en årlig status om børn og unges arbejdsmiljø med overblik over, hvor der fremadrettet kan være behov for at anbefale indsatser og initiativer.

Hver tredje danske virksomhed bruger psykologer

FOREBYGGELSE: Mange danske virksomheder ringer til en psykolog, når de har brug for hjælp til at håndtere og forebygge stress, mobning, dårligt samarbejde eller andre problemer på arbejdspladsen. Ifølge en ny undersøgelse fra Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur bruger 38 pct. af de danske virksomheder psykologer. Danmark ligger dermed væsentligt over EU-gennemsnittet, som er på ca. 17 pct.

Fællestræning på arbejdspladsen gør arbejdet mindre anstrengende

STUDIE: Nyt studie blandt 200 sygeplejersker m.fl. viser, at det er mere effektivt at træne på arbejdspladsen sammen med kollegerne end at træne derhjemme. Den oplevede fysiske anstrengelse ved arbejdet med patienter blev således reduceret mere ved at træne på arbejdspladsen end ved at træne derhjemme. Studiet er gennemført af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Søg forebyggelsespakker inden den 14. december

FOREBYGGELSESPAKKER: Det vil fra 2016 ikke være muligt at søge forebyggelsespakker, fordi ordningen ophører. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse anbefaler derfor, at alle interesserede virksomheder - private og offentlige - indsender deres ansøgning til forebyggelsespakker snarest - og inden den 14. december 2015.

Den digitale besøgsrapport er blevet godt modtaget

DIGITALISERING: Virksomhederne har taget positivt imod Arbejdstilsynets digitale besøgsrapport, som de sidste seks uger har været afprøvet på tilsynsbesøg. Virksomhederne har givet udtryk for, at den nye besøgsrapport både er et brugbart værktøj til deres arbejde med arbejdsmiljø og til samarbejdet med Arbejdstilsynet.

KONFERENCER OG ANDRE ARRANGEMENTER

Stress, søvn og sundhed

FOREDRAG: Stress, søvn og sundhed - hvordan hænger det sammen? Göran Kecklund, lektor og leder af Stressforskningscenteret ved Stockholms Universitet, giver et bud, når han holder foredrag i forbindelse med et ph.d.-forsvar. Foredraget holdes på engelsk på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø torsdag den 3. december.

Fysiologiske effekter af flere nattevagter i træk

FORSVAR: Hvad er bedst, mange eller få nattevagter i træk? Og hvad er de akutte fysiologiske effekter af antallet af nattevagter i træk? Det har ph.d.-studerende Marie Aarrebo Jensen undersøgt blandt politifolk med natarbejde. Hun forsvarer sin ph.d.-afhandling torsdag den 3. december på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljø Roadshow 2016

MØDER: Dansk Industri, CO-industri og Lederne er arrangører af en møderække, hvor man kan få input til, hvordan virksomhederne kan tage fat på at løse uhensigtsmæssige arbejdsmiljøforhold og få gode ideer til forbedringer af de eksisterende arbejdsmiljøforhold. Årets "Arbejdsmiljø Roadshow 2016" løber af stablen fra den 25. januar og tre uger frem forskellige steder rundt i hele landet. Møderne er gratis. Link til tilmelding.

NYE BRANCHEVEJLEDNINGER

Støj på kontoret

VEJLEDNING: BAR Kontor har udgivet en branchevejledning om støj på kontorer, hvor man bl.a. kan læse om, hvordan man indretter kontorarbejdspladser bedst i forhold til god akustik. Vejledningen giver desuden gode råd om indretning, både i forhold til type af arbejde og kontorets fysiske rammer, møblering og adfærd. Vejledningen handler om alle kontortyper, men hovedvægten er lagt på kontorer med flere personer.

Modtagelse af nye kolleger

VEJLEDNING: Der er gode grunde til at gøre en indsats for at se nærmere på, hvordan vi modtager og oplærer nye kolleger. BAR transport og engros har derfor udarbejdet branchevejledningen "Modtagerkultur", som giver en kort introduktion til de tre grundpiller i en god instruktion: Viden, holdning og adfærd. Vejledningen er målrettet arbejdsmiljø-organisationen og giver også gode råd og viden om, hvordan man kan tage godt imod nye kollegaer på den rigtige måde.

Ansvarsfordeling i forhold til arbejdsmiljøet

VEJLEDNING: Hvis skyld er det, hvis noget går galt i virksomheden? Og hvem har ansvaret for, at virksomhedens regler bliver overholdt? Det og meget mere giver BAR transport og engros svarene på i en ny branchevejledning om pligter, ansvar og potentielle gevinster. Vejledningen giver en kort introduktion til ansvarsfordelingen mellem arbejdsgiver, leder/mellemleder og medarbejder i forhold til arbejdsmiljøet på virksomheder i transportbranchen.

Godt arbejdsmiljø i køkkenet starter med byggeplanlægning

VEJLEDNING: Både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø skal tænkes med fra starten ved ombygning, renovering og nybyggeri af store produktionskøkkener og mindre køkkener i daginstitutioner. BAR Social & Sundhed har derfor udarbejdet en branchevejledning om planlægning af bygge- eller renoveringsprocessen, der giver anvisninger og gode råd om bl.a. lokaler, indretning, indeklima, udstyr og hygiejne.

VÆRKTØJ, PJECER OG ANDRE NYE MATERIALER OM ARBEJDSMILJØ

Sikkert og rigtigt arbejde i butikker

FILM: BAR Handel har lanceret en ny webside med ti film og tips til, hvordan man sikkert og rigtigt bl.a. løfter, bruger kartonknive, tager varer fra reolen og bruger stiger, palleløftere, maskiner samt andre tekniske hjælpemidler. Filmene kan bruges til at instruere nyansatte, men også til at genopfriske den sikre adfærd hos andre medarbejdere. De centrale råd i filmene kan printes fra hjemmesiden som plakater og hænges op. 

Det pædagogiske køkken

GUIDE: Daginstitutionens køkken er ikke bare et sted for produktion af mad. Det er også en arbejdsplads, som dagligt skal danne ramme om et godt arbejdsliv for køkkenets medarbejdere. BAR Social & Sundhed har skrevet en guide til, hvad man på arbejdspladsen kan gøre for at sikre, at alle får en god dag i køkkenet. Guiden er rettet mod ledelse, MED-udvalg og arbejdsmiljøorganisation.

Når team trives

FOLDER: Teamsamarbejde er blevet en udbredt måde at organisere samarbejdet på i uddannelsessektoren. BAR Undervisning & Forskning har i en ny folder beskrevet potentialer og problemer i teamsamarbejdet i uddannelsessektoren. Formålet med folderen er at inspirere den enkelte uddannelsesinstitution til at løfte teamsamarbejdet op på et højere niveau. Folderen beskriver potentielle gevinster, typiske faldgruber, forudsætninger for succes samt erfaringer.

Arbejdsmiljø i luften

FOLDER: BAR transport og engros har i samarbejde med Arbejdsmiljørådet for Luftfart udgivet pjecen "Få arbejdsmiljøarbejdet i luften". Den skal sikre, at medlemmerne af arbejdsmiljø-organisationen og de kolleger, der overvejer at stille op som arbejdsmiljørepræsentant, har det fornødne kendskab til reglerne om arbejdsmiljøarbejdet. Folderen indeholder også en række bud på, hvordan man rent praktisk kan følge reglerne og arbejde for et bedre arbejdsmiljø.

Gode råd til gravide gartnerimedarbejdere

TEMASIDE: Gravide, der er ansat i gartneri eller væksthus, kan få gode råd og viden til deres arbejde med pesticider på en ny temahjemmeside. Formålet med den nye side er at give gravide gartnerimedarbejdere et godt og sikkert arbejdsmiljø. Temasiden er udarbejdet af Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik i Odense og finansieret af BAR Jord til Bord.

FACEBOOK: På en ny Facebook-side om forflytning kan man få input og inspiration til, hvordan man kan arbejde med forflytning af personer. Man kan også give sine gode ideer videre, så andre kan få glæde af dem. Det er BAR Social & Sundhed, der står bag siden. 

---

Send en e-post til E-nyt redaktionen, hvis du har forslag til forbedringer og ændringer eller andre kommentarer til Arbejdstilsynets e-nyhedsbrev.