Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Nyhedsbrev

E-nyt nr. 8 - 29. oktober 2015

Målretning af det risikobaserede tilsyn

REGLER: Det risikobaserede tilsyn skal i højere grad målrettes, så det retter sig mod de virksomheder, der har de største arbejdsmiljøproblemer. Det er et af elementerne i det lovforslag om ændring af arbejdsmiljøloven, som beskæftigelsesministeren netop har fremsat i Folketinget. Andre elementer i lovforslaget, der implementerer den politiske aftale om en styrket arbejdsmiljøindsats, er, at virksomheder, som groft overtræder reglerne, fremover vil blive offentliggjort på Arbejdstilsynets hjemmeside. Også regler om digital varsling af virksomhederne samt forsøg med at anmelde de risikobaserede tilsyn indgår i lovforslaget, der forventes at træde i kraft den 1. januar 2016.

Weekendarbejde kan også være farligt arbejde

TILSYN: Der var problemer med sikkerheden på adskillige af de 131 byggepladser, som Arbejdstilsynet besøgte i forbindelse en aktion i slutningen af september. Formålet med aktionen var bl.a. at tjekke, hvordan det står til med sikkerheden ved renoverings- og reparationsopgaver, når håndværkere udfører arbejde hos private. Det er et arbejde, der ofte foregår uden for almindelig arbejdstid. Der blev givet i alt 49 strakspåbud og forbud i forbindelse med aktionen.

Ny bilateral aftale med Slovakiet

ARBEJDSMARKED: Myndighederne i Danmark og Slovakiet skal arbejde tættere sammen for at sikre ordnede forhold, når udstationerede slovakkere kommer til Danmark for at arbejde. Det er resultatet af en ny bilateral aftale med Slovakiet. Aftalen bidrager bl.a. til at sikre en større gennemsigtighed, så myndighederne lettere kan tjekke, om slovakiske virksomheder reelt er etableret i hjemlandet, når de udstationerer medarbejdere i Danmark.

Flere arbejdsulykker i offshorebranchen i 2014

STATISTIK: Der skete ca. dobbelt så mange offshoreulykker pr. arbejdstime i 2014 sammenlignet med året før. Heldigvis er de fleste ulykker mindre alvorlige som eksempelvis fald-, snuble- og vridulykker. Det viser Arbejdstilsynets årlige opgørelse over ulykker i branchen.

Danmark har den europæiske førertrøje i at vurdere risici på jobbet

UNDERSØGELSE: Danmark er et af de lande, der laver flest arbejdspladsvurderinger (APV). En undersøgelse fra Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur viser således, at ni ud af ti danske arbejdspladser udarbejder APV, mens det gennemsnitligt set kun er 76 pct. af de europæiske arbejdspladser, der udarbejder APV, selv om det er et lovkrav i hele Europa.

Kønnet er med til at bestemme din fremtid på jobbet

ANALYSER: Kvinder er ansat i det offentlige, mænd i det private. Arbejdsmarkedet er skarpt kønsopdelt ligesom uddannelsessystemet og arbejdet i familien. Men der er også positive udviklingstræk. Det kom frem på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs heldagsmøde om kvinders arbejdsmiljø.

Fire ud af ti får ikke nok søvn

UMDERSØGELSE: Fire ud af ti får ikke nok søvn til at føle sig udhvilet. Det handler enten om familiemæssige eller arbejdsrelaterede problemer, der forhindrer den livgivende nattesøvn. Det viser en ny undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed. Den manglende søvn påvirker ifølge søvnekspert Mikael Rasmussen bl.a. koncentration, ydeevne, hukommelse, kreativitet og opmærksomhed, ligesom søvnforstyrrelser kan gå ud over helbredet.

Tre tips til en bedre pause

UNDERSØGELSE: Et empirisk studie fra Baylor University viser, at en pause ikke bare er en pause. Der er nemlig stor forskel på udbyttet alt efter, hvornår på dagen, man holder pause, og hvad man vælger at bruge den på. Se de tre tips til en bedre pause.

Arbejdstilsynet afprøver digital besøgsrapport

DIGITALISERING: Arbejdstilsynet afprøver frem til den 20. november en ny digital besøgsrapport, som skal gøre dokumentationen af, hvad der er sket på et tilsynsbesøg mere overskuelig og let tilgængelig for virksomhederne. Afprøvningen skal medvirke til, at den nye digitale løsning virker bedst muligt, når den forventes fuldt implementeret i marts 2016. 

Få økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning

PULJE: Offentlige og private virksomheder i særligt nedslidningstruede brancher kan søge Arbejdstilsynet om at få halvdelen af deres udgifter til autoriseret arbejdsmiljørådgivning refunderet. Der er ca. 8,9 mio. kr. i puljen.  

KONFERENCER OG ANDRE ARRANGEMENTER

Få gode råd og vejledning til at bekæmpe seksuel chikane på arbejdspladsen

KONFERENCE: Seksuel chikane er et alvorligt problem, når det rammer en arbejdsplads. Samtidig kan det være et vanskeligt emne at arbejde med, da det er forbundet med mange tabuer og fordomme. Derfor sætter Arbejdstilsynet fokus på emnet på en konference den 24. november i Vejle. På konferencen vil der bl.a. være fokus på de dilemmaer, der kan være i forbindelse med seksuel chikane, og der bliver mulighed for at møde rådgivere og arbejdspladser, der har positive erfaringer med at forebygge og håndtere seksuel chikane. Det er gratis at deltage.

Forebyggelse af kriminalitet i vejgodstransporten

KONFERENCE: BAR transport og engros er vært ved en konference den 11. november i Nyborg om kriminalitet i vejgodstransportbranchen. På programmet er emner som tyveri af diesel, erhvervsnabohjælp, hjælp til ofrene for kriminalitet og forebyggelse af transportkriminalitet. Konferencen slutter af med en paneldebat om, hvad der er de største udfordringer med kriminalitet i branchen og løsninger på dem.

Måling af partikler fra forbrændingsmotorer

TEMAMØDE: Interessegruppe for Gasanalyse og Transportens Innovationsnetværk inviterer til temamøde om måling af partikler fra forbrændingsmotorer. Temamødet afholdes den 18. november i samarbejde med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Godt arbejdsmiljø i renoveringsprojekter

MØDER: Der stilles store krav til planlægning og samarbejde i renoveringsprojekter, hvis projekterne skal gennemføres med godt arbejdsmiljø, i en god kvalitet og til tiden. BAR Bygge & Anlæg og bl.a. organisationerne inviterer derfor til en række møder om renovering, som henvender sig til bygherrer, bygherrerådgivere, projekterende, arbejdsmiljøkoordinatorer og entreprenører. Møderne afholdes henholdsvis den 24. november i Aarhus og den 25. november i Vejle.

Perspektiver på "arbejdstid"

GÅ-HJEM-MØDE: Hvad betyder arbejdstiden for fællesskabet på arbejdspladsen, for vores helbred og for familielivet? Og ikke mindst: Hvad kan vi gøre for at håndtere tiden på moderne danske arbejdspladser? Det kan man få mere at vide om på et gå-hjem-møde, som Center for Studier i Arbejdsliv (CSA) og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) afholder den 25. november i København.

Vær med når ArbejdsmiljøPrisen uddeles

ARBEJDSMILJØPRISEN: ArbejdsmiljøPrisen 2015 uddeles den 26. november i København til fire vindere inden for kategorierne arbejdsulykker, muskel- og skeletpåvirkninger, psykisk arbejdsmiljø og samarbejde om arbejdsmiljø. Beskæftigelsesministeren vi samtidig uddele en særlig ærespris i anledning af ArbejdsmiljøPrisens 10-års jubilæum. 

NYE BRANCHEVEJLEDNINGER

Beredskabsplan ved falddæmpende udstyr

FAKTAARK: Nogle arbejdsopgaver i højden udføres sikrest med brug af tekniske hjælpemidler og andre kræver brug af fælles sikkerhedsforanstaltninger som fx stilladser og rækværk. Men falddæmpende udstyr er en nødløsning og må kun bruges, hvis ikke andet er muligt. BAR Bygge & Anlæg har lavet et faktaark om, hvordan medarbejdere og virksomheden skal forholde sig, hvis der sker en ulykke eller et fald, når der bliver arbejdet med falddæmpende udstyr.

VÆRKTØJ, PJECER OG ANDRE NYE MATERIALER OM ARBEJDSMILJØ

Fem trin til trivsel på arbejdspladsen

GUIDE: Videncenter for Arbejdsmiljø har lanceret den digitale guide "5 trin til trivsel". Guiden leder arbejdspladsen gennem fem faser, der kan bruges til at skabe bedre trivsel.

Trivsel og kvalitet i virtuelt arbejde

GUIDE: BAR FOKA har udarbejdet en guide, som skal bidrage til, at virtuelt samarbejde får så positiv indflydelse på trivslen og arbejdsmiljøet som muligt. Virtuelt samarbejde vinder frem på kontorarbejdspladser i den offentlige og i den finansielle sektor, og det kan være med til at forbedre arbejdsmiljøet fx via mere effektive arbejdsgange samt nedsat tidsforbrug og rejseomkostninger.

Risikovurdering i transportbranchen

GUIDE: Risikovurdering er emnet for en ny guide, som BAR transport og engros har udarbejdet til arbejdsmiljøorganisationen. En risikovurdering handler om at forestille sig, hvilke risici der er ved et bestemt stykke arbejde og så holde risiciene op mod sandsynligheden for, at uheldet er ude. Endelig skal man vurdere, hvad man kan gøre for at forebygge, at risiciene opstår. Nogle af de risici, der er forbundet med at arbejde i transportbranchen, er fx tunge løft og risiko for vold fra passagerer.

Godt skolebyggeri

FOLDER: Inspiration og viden om byggeri og renovering af skoler og uddannelsesinstitutioner er emnet for hjemmesiden Godtskolebyggeri.dk, som BAR Undervisning & Forskning står bag. En folder giver en kort introduktion til hjemmesiden og de tilhørende materialer, som bl.a. handler om roller og ansvar i byggeprocesser af skoler, viden og materialer om indeklima samt information om byggeri og indretning af faglokaler.

---

Send en e-post til E-nyt redaktionen, hvis du har forslag til forbedringer og ændringer eller andre kommentarer til Arbejdstilsynets e-nyhedsbrev.