Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Flere overtrædelsestyper kan nu straffes med et administrativt bødeforelæg

Listen over overtrædelser, der kan medføre et administrativt bødeforelæg, blev den 3. oktober 2015 udvidet med nye områder inden for reglerne om tekniske hjælpemidler og om farlige stoffer og materialer.

Hvis en virksomhed groft overtræder arbejdsmiljølovgivningen, kan overtrædelsen medføre en straffesag. Arbejdstilsynet kan rejse en straffesag på to måder: Ved at anmelde overtrædelsen til politiet, som herefter rejser straffesagen, eller ved at udstede et administrativt bødeforelæg til virksomheden. Et administrativt bødeforelæg betyder, at sagen kan afgøres uden, at politiet og domstolene bliver involveret. Det er en betingelse for at anvende administrative bødeforelæg, at der er tale om en klar og ukompliceret overtrædelse, og at virksomheden accepterer, at sagen afgøres på denne måde.

Som en del af den politiske aftale fra marts 2015 om en styrket arbejdsmiljøindsats blev det besluttet at revidere den eksisterende bødebekendtgørelse, der fastsætter i hvilke tilfælde Arbejdstilsynet kan udstede et administrativt bødeforelæg.

Bødebekendtgørelsen er blevet opdateret med de overtrædelsestyper, hvor der siden den sidste revision i 2002 er kommet fast retspraksis for bødeniveauet. Det er nemlig en forudsætning for, at Arbejdstilsynet kan udstede administrative bøder.

Fremover kan Arbejdstilsynet også udstede administrative bødeforelæg ved disse overtrædelser:

Tekniske hjælpemidler:

  • Klart uforsvarlig brug af et teknisk hjælpemiddel til arbejde, det ikke er egnet eller tilpasset til
  • Klart uforsvarlig opstilling af et teknisk hjælpemiddel.

Farlige stoffer og materialer:

  • Klart uforsvarligt arbejde med stoffer og materialer med kræftfremkaldende virkning (asbest)
  • Klart uforsvarligt arbejde, der medfører udsættelse for kræftfremkaldende påvirkning (svejserøg)

Bekendtgørelsen trådte i kraft den 3. oktober 2015. 

 Se bekendtgørelsen