Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Nyhedsbrev

E-nyt nr. 7 - 24. september 2015

Problemer med sikkerheden ved 60 pct. af vejarbejder

TILSYN: Ved ca. 60 pct. af de vejarbejder, Arbejdstilsynet besøgte på en landsdækkende aktion i september, var der problemer med sikkerheden. Arbejdsgiverne havde ikke gjort nok for at sikre, at bilerne overholdt den nedsatte hastighed omkring vejarbejdet. 

Bygherrer bærer et stort ansvar for sikkerheden på byggepladser

TILSYN: Arbejdstilsynet besøgte i begyndelsen af september de 96 byggepladser, hvor der ved aktionen i august var problemer med arbejdsmiljøet. Aktionen viste, at flere bygherrer fortsat havde problemer med at overholde deres forpligtelser til at koordinere sikkerheden i fællesområder. Arbejdstilsynet gav derfor 87 nye strakspåbud og forbud fordelt på de 96 byggepladser.

Flere overtrædelsestyper kan nu straffes med et administrativt bødeforelæg

REGLER: Listen over overtrædelser, der kan medføre et administrativt bødeforelæg, bliver den 1. oktober 2015 udvidet med nye områder inden for reglerne om tekniske hjælpemidler og om farlige stoffer og materialer.

Flere arbejdsulykker når det boomer i byggesektoren

UNDERSØGELSE: Der sker flere ulykker på byggepladserne i opgangstider. Det skyldes bl.a., at sikkerhedsadfærden ændrer sig. Det viser et studie, der har sammenlignet de registrerede arbejdsulykker hos Arbejdstilsynet med arbejdsulykker, som kommer ind på Odense Universitetshospitals skadestue i perioden 1984-2010, hvor der har været både byggebooms og nedgang.

Angst og rygsmerter koster på fraværskontoen

RAPPORT: Psykiske lidelser som depression, angst og skizofreni er blandt de seks sygdomme, der oftest sender danskerne ud af arbejdsmarkedet, mens smerter i ryg og nakke ligger i spidsen af feltet over lidelser, som belaster flest danskere i dagligdagen. Det koster både på fraværskontoen og på tilknytningen til arbejdsmarkedet, viser en ny rapport fra Sundhedsstyrelsen.

Stillesiddende arbejde medfører tilsyneladende ikke øget risiko for tidlig død

UNDERSØGELSE: Langt flere sidder stille på deres arbejde i mere end tre fjerdedele af deres arbejdstid end tidligere. Forskere fra bl.a. Det Nationale Videncenter for Arbejdsmiljø har i et nyt studie koblet disse oplysninger med oplysninger om dødelighed. Resultatet tyder på, at meget stillesiddende arbejde ikke medfører forøget risiko for tidlig død.

Venlige personer bliver oftest forstyrret

AFHANDLING: Det er oftest de venlige kolleger, der bliver afbrudt og forstyrret i store kontorlandskaber. Det viser en afhandling fra det svenske stressforskningsinstitut, der har undersøgt, hvordan fysisk arbejdsmiljø på kontorer påvirker de ansattes produktivitet.

Fysisk træning i arbejdstiden styrker relationer mellem kolleger

UNDERSØGELSE: Fysisk træning med kolleger på arbejdspladsen kan forbedre medarbejdernes fysiske helbred. Men det er ikke den eneste fordel. En ny dansk-svensk undersøgelse viser nemlig, at fælles fysisk træning også kan medvirke til at styrke samarbejdsrelationer mellem kollegaer i et team.    

En skole uden vold og trusler

FOREBYGGELSE: En ny forebyggelsespakke hjælper skolerne med at skabe en arbejdsplads, hvor medarbejderne og ledelsen ved, hvad de skal gøre for at identificere og forebygge episoder med vold og trusler. Og hvor medarbejderne og ledelsen ved, hvordan de skal håndtere de episoder med vold og trusler, der opstår. Forebyggelsespakken lanceres den 25. september kl. 11.

KONFERENCER OG ANDRE ARRANGEMENTER

Seksuel chikane på arbejdspladsen

KONFERENCE: Dilemmaer i forbindelse med seksuel chikane og gode råd til arbejdspladser, der vil arbejde med at forebygge seksuel chikane, er blandt emnerne på Arbejdstilsynets konference om seksuel chikane. Konferencen afholdes den 24. november i Vejle og henvender sig til virksomheder og arbejdsmiljøprofessionelle, der ønsker at arbejde med at forebygge og håndtere seksuel chikane. Det er gratis at deltage. 

Kvinders arbejdsmiljø før, nu og fremover

KONFERENCE: Arbejdstider, det kønsopdelte arbejdsmarked, risikoen for reproduktionsskader og meget andet. I anledning af 100-året for kvinders valgret sætter Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø fokus på kvinders arbejdsmiljø den 30. september med en række faglige oplæg. Tilmelding senest den 28. september.

Måling og forebyggelse af hårdt fysisk arbejde

GÅ-HJEM-MØDE: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø sætter fokus på brug af bevægelsesmålere til at måle fysisk aktivitet på jobbet samt på fortolkning af resultaterne fra målerne. Det sker på et gå-hjem-møde den 8. oktober, hvor NFA præsenterer to projekter, hvor man har brugt bevægelsesmålere til at få oplysninger om deltagernes fysiske aktivitet. 

Arbejdsmiljøindsatsen i Danmark og Europa

GÅ-HJEM-MØDE: Hvordan ser det ud med arbejdsmiljøindsatsen i Europa og i Danmark? Det er emnet for et gå-hjem-møde den 19. oktober på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), hvor direktøren for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur kommer på besøg. Samtidig præsenterer NFA danske data om håndtering af risici i arbejdsmiljøet.

Konferencer om psykisk arbejdsmiljø i Arbejdsmiljøugen

KONFERENCER: Der afholdes to konferencer i Arbejdsmiljøugen som led i Arbejdsmiljø-agenturets kampagne om psykisk arbejdsmiljø: Konference om psykisk arbejdsmiljø og produktivitet den 20. oktober i København og konferencen "Fra stress til trivsel hos ledere" den 22. oktober i Kolding. 

Topmøde om arbejdsmiljø i industrien

MØDE: BAR Industri afholder topmøde den 21. oktober i Bredsted med inspiration til medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen i industrivirksomheder. Der vil være oplæg og præsentation af værktøj til arbejdet med arbejdsmiljøindsatsen. Arrangementet er gratis.

Psykosocialt arbejdsmiljø og helbred

GÅ-HJEM-MØDE: Det psykosociale arbejdsmiljø på danske arbejdspladser er et prioriteret område i den nationale handlingsplan frem til 2020. Hvad ved vi om det? Og hvad gør vi i praksis for at håndtere denne problematik? Det er emnet for et gå-hjem-møde på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø den 21. oktober.

Udveksling af arbejdsmiljøerfaringer i byggebranchen

WORKSHOPS: BAR Bygge & Anlæg inviterer sammen med flere organisationer til en række workshops om, hvordan man kan overføre arbejdsmiljøerfaringer fra store projekter til mindre projekter. Der bliver taget udgangspunkt i projektet DNU, Det Nye Universitetshospital i Aarhus, hvor bygherren har sat ambitiøse arbejdsmiljømål. De tre workshops finder sted den 27. oktober i Kolding, den 28. oktober i Viby J og den 3. november i Virum.

NYE BRANCHEVEJLEDNINGER

Guide om forflytning til social- og sundhedspersonale

VEJLEDNING: God forflytningsteknik forebygger nedslidning og forhindrer arbejdsulykker. Ny branchevejledning fra BAR SoSu beskriver de vigtigste elementer i god forflytning og forudsætningerne for, at man kan bruge dem. Målgruppen for vejledningen er ansatte, elever og studerende på social- og sundhedsområdet.

VÆRKTØJ, PJECER OG ANDRE NYE MATERIALER OM ARBEJDSMILJØ

Skab en god dialog om forandringer

VÆRKTØJ: Omstruktureringer, fusioner og andre forandringer kan påvirke arbejdsmiljøet. Nu kan I få hjælp til at skabe dialog om forandringer på arbejdspladsen med et nyt værktøj fra Videncenter for Arbejdsmiljø. Forandringsværktøjet gør det muligt for medarbejderne at sætte ord på deres usikkerhed og giver lederen mulighed for at målrette kommunikation, involvering og støtte til de aktuelle behov på arbejdspladsen.

Trivsel og effektivitet i åbne kontormiljøer

GUIDER: Åbne kontormiljøer er blevet standarden, når det offentlige og finanssektoren ind-retter nye kontorer. Erfaringerne viser, at især indeklima og forstyrrelser kan give problemer i åbne kontorer. BAR Finans/Offentlig Kontor & Administration har derfor lavet to målrettede guider, der giver bud på, hvordan man kan tackle de to problemer: Bedre indeklima i åbne kontormiljøer og Forstyrrelser i åbne kontormiljøer. De to guider er suppleret med en guide til de vigtigste overvejelser, inden man etablerer åbne kontormiljøer: Etablering af åbne kontormiljøer.

Nyt værktøj til arbejdsmiljøkoordinatorer ved anlægsarbejde

TJEKLISTE: BAR Bygge & Anlæg og flere organisationer holdt i maj to informations- og netværksmøder om arbejdsmiljø ved anlægsarbejde. Et resultat af møderne blev en tjekliste til brug for arbejdsmiljøkoordinatorer ved anlægsarbejde.

---

Send en e-post til E-nyt redaktionen, hvis du har forslag til forbedringer og ændringer eller andre kommentarer til Arbejdstilsynets e-nyhedsbrev.