Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Nyhedsbrev

E-nyt nr. 6 - 27. august 2015

Jørn Neergaard Larsen ny beskæftigelsesminister

REGERING: Jørn Neergaard Larsen blev i juni udnævnt til beskæftigelsesminister i Venstre-regeringen. Han er født den 11. februar 1949 på Falster og kommer fra en stilling som administrerende direktør hos Dansk Arbejdsgiverforening (DA). 

Unges arbejdsmiljø tjekket i sommerferien

TILSYN: Arbejdstilsynet har i juli gennemført en sommerjobindsats rettet mod de steder, hvor der arbejder unge under 18 år. Det sker bl.a., fordi der hver sommer er ca. 150 unge under 18 år, der kommer til skade på jobbet.

Farligt arbejde på mange byggepladser

TILSYN: Arbejdstilsynet aktion på landets byggepladser i sidste uge viste, at bygherren og entreprenørerne mange steder havde gjort en god indsats for sikkerheden på byggepladsen. Men der var også en del steder, hvor sikkerhedsprocedurerne ikke blev overholdt, og hvor arbejdet derfor blev udført med risici for ulykker.  Arbejdstilsynets besøg på i alt 156 byggepladser resulterede i 196 forbud og strakspåbud.

Nu kan virksomheder lave APV online

VÆRKTØJ: Arbejdstilsynets nye online APV-værktøj gør det lettere at udarbejde den lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV). Værktøjet henvender sig særligt til mindre virksomheder med under ti medarbejdere, men kan også med fordel bruges af større virksomheder. 

Ny At-vejledning om stilladsregler

REGLER: Ny At-vejledning om ”Stilladsopstillerens ansvar” handler om krav til indretning og opstilling af systemstilladser til bl.a. facade- og murerarbejde samt til totalinddækkede stilladser. Vejledningen henvender sig til stilladsopstillere som henholdsvis leverandører og som arbejdsgivere.

Reglerne om samarbejde om sikkerhed og sundhed skal skærpes

REGLER PÅ VEJ: Som en del af den politiske aftale om "En styrket arbejdsmiljøindsats - Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø" skal reglerne om samarbejde om sikkerhed og sundhed skærpes. De nye regler forventes at træde i kraft den 1. januar 2016. 

Undersøgelse af arbejdsmiljøaktørernes samarbejde om vejledning og information af virksomhederne

UDBUD: Det er et element i strategien for arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020, at der skal iværksættes en ekstern undersøgelse af, hvordan de forskellige arbejdsmiljøaktører (Arbejdstilsynet, BAR'ene og Videncenter for Arbejdsmiljø) kan styrke samarbejdet om at informere og vejlede virksomhederne. Tilbud skal være Arbejdstilsynet i hænde senest den 30. september.  

Vil du være med til at teste "Min side" på Arbejdstilsynets hjemmeside?

BRUGERTEST: Arbejdstilsynet søger arbejdsmiljøledere, arbejdsmiljørepræsentanter og andre flittige brugere af Arbejdstilsynets hjemmeside til at teste ny personaliseringsløsning.

Faktorer i det psykosociale arbejdsmiljø kan forstyrre nattesøvnen

KORTLÆGNING: Høje krav i arbejdet eller god social støtte fra kolleger? Det psykosociale arbejdsmiljø kan være afgørende for, om man sover godt eller dårligt. Det viser en ny rapport fra Vidensråd for Forebyggelse, som kortlægger den eksisterende viden om søvn og sundhed.

Benchmarking gavner arbejdsmiljøet

RAPPORT: Muligheden for at benchmarke og udveksle erfaringer i uformelle netværk med andre virksomheder kan gøre en stor forskel for arbejdsmiljøet. Det viser en ny rapport fra Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur, der har set på 24 europæiske benchmarking-netværk for at finde ud af, hvad der virker.

Får man ondt i ryggen af at sidde meget ned på jobbet?

UNDERSØGELSE: At sidde meget ned påvirker helbredet negativt og øger risikoen for diabetes, hjertekarsygdom og for tidlig død. Men det øger tilsyneladende ikke risikoen for at få ondt i ryggen, hvis man sidder meget ned, og det vil forskere fra Det Nationale Forskningscenter nu undersøge nærmere. Resultaterne skal give anbefalinger til virksomheder og myndigheder.

Har I Danmarks bedste arbejdsmiljø?

ARBEJDSMILJØPRIS: Har din arbejdsplads gjort en særlig indsats for et bedre arbejdsmiljø? Så vær med i kapløbet om at vinde ArbejdsmiljøPrisen 2015. Sidste frist for at indstille en arbejdsplads er den 10. september. ArbejdsmiljøPrisen uddeles den 26. november, hvor Arbejdsmiljørådet for 10. gang kårer årets vindere.

KONFERENCER OG ANDRE ARRANGEMENTER

Indeklima i kontormiljøer – nye danske og internationale erfaringer

GÅ-HJEM-MØDE: Indeklimaproblemer i kontormiljøet - på dansk og internationalt plan. Det er emnet på et gå-hjem-møde den 9. september i København, hvor både interne og eksterne eksperter forelægger deres viden og analyserer årsager og virkninger.

Arbejdsmiljøkonference for brand- og redningsfolk

KONFERENCE: BAR transport og engros inviterer til den årlige arbejdsmiljøkonference den 22. september på Fyn. Programmet er bredt sammensat med forskellige temaer i brand- og redningsbranchen, herunder psykisk arbejdsmiljø og kemi. Der vil også være mulighed for at se nye produkter til forbedring af arbejdsmiljøet. Tilmeldingsfristen er den 1. september. 

Psykisk arbejdsmiljø og produktivitet

KONFERENCE: Hvordan er et godt psykisk arbejdsmiljø med til at højne både trivsel og produktivitet? Og hvad siger forskningen om sammenhæng mellem psykisk arbejdsmiljø og produktivitet? Det er emnet for en halvdagskonference den 20. oktober i København, der arrangeres af arbejdsmarkedets parter, Videncenter for Arbejdsmiljø, NFA og Arbejdstilsynet som led i Det Europæiske Arbejdsmiljøagenturs kampagne om psykisk arbejdsmiljø. Konferencen byder også på erfaringer og metoder fra virksomheder, der har arbejdet med problemstillingen.

Fra stress til trivsel hos ledere

KONFERENCE: Hvordan ville jeres arbejdsplads se ud, hvis en leder gik ned med stress? Gør I nok for at forebygge, at det sker? Det er udgangspunktet for en halvdagskonference, som Arbejdstilsynet og Lederne inviterer til den 22. oktober i Kolding med fokus på, hvordan man på arbejdspladsen kan arbejde målrettet med at forebygge og håndtere, at lederne rammes af stress.

Inspiration til arbejdet med psykisk arbejdsmiljø

KONFERENCE: Torsdag den 22. oktober i Kolding sætter BAR transport og engros fokus på psykisk arbejdsmiljø. På den gratis heldagskonference vil forskellige temaer inden for psykisk arbejdsmiljø blive berørt, og om eftermiddagen er der mulighed for at deltage i forskellige workshops. Tilmeldingsfristen er den 9. oktober.

Konference om seksuel chikane

KONFERENCE: Arbejdstilsynet afholder en konference, der henvender sig til virksomheder og arbejdsmiljøprofessionelle, der ønsker at arbejde med forebyggelse og håndtering af seksuel chikane. Konferencen kommer til at foregå den 24. november i Vejle. Det vil være gratis at deltage. Der er endnu ikke åbent for tilmeldinger.

Arbejdsmiljø og helbred i Danmark – se oplæg fra gå-hjem-møde på video

VIDEO: Resultaterne fra den største danske spørgeskemaundersøgelse om arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2014 var temaet på et gå-hjem-møde i juni på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Oplæggene fra analysechef Elsa Bach, analytiker Jesper Møller Pedersen og professor Reiner Rugulies, alle fra NFA, er nu tilgængelige på tre videofilm.

NYE BRANCHEVEJLEDNINGER

Sikring af unges arbejdsmiljø på kontor

VEJLEDNING: "Ansættelse af unge under 18 år og arbejdsmiljøet" er titlen på en ny branchevejledning fra BAR Kontor, der henvender sig til arbejdsgivere, og gør opmærksom på de særlige regler, der skal beskytte de unge. Den beskriver bl.a. krav om grundig instruktion, hvad de unge må løfte, de særlige regler for unges arbejdstider, og hvad de må beskæftige sig med.

Handsker som personligt værnemiddel

VEJLEDNING: Hænderne er et udsat arbejdsredskab afhængigt af, hvilke arbejdsopgaver man udfører. Men de rigtige handsker kan ofte beskytte mod påvirkninger som slitage, stik, vibrationer samt kulde og varme. BAR transport og engros har udarbejdet en ny branchevejledning om handsker, der viser de mest brugte former for handsker inden for godstransport og på lagre.

Få styr på kemikalierne i industrien

VEJLEDNING: Ny branchevejledning fra BAR Industri sætter fokus på, hvordan man kan opnå et sikkert og sundt arbejdsmiljø i industrien, når man arbejder med sundhedsfarlige stoffer og materialer. Målet er at undgå arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser, at undgå påbud og bøder fra myndigheder samt at opfylde krav fra kunder, leverandører og samarbejdspartnere. 

Sikkert arbejde i højden i landbruget

VEJLEDNING: Ved arbejde i højden er der stor risiko for at styrte ned og komme alvorligt til skade. BAR Jord til Bord har derfor udarbejdet branchevejledningen ”Sikkert arbejde i højden”, som sætter fokus på, hvordan man planlægger og udfører arbejdet i højden sikkerhedsmæssigt forsvarlig og dermed nedsætter risiko for fatale følger ved fald fra selv lave højder.

Sikkerhed ved arbejde med gylle

VEJLEDNING: BAR Jord til Bord har udarbejdet en branchevejledning om sikkerhed ved arbejde med gylle. Vejledningen oplyser landmænd og ansatte om det fokus, der skal være på arbejdsmiljøet i og omkring gyllesystemer, tanke og pumpebrønde, så der ikke opstår sundheds- eller helbredsskader. Vejledningen indeholder også fem faktaark med konkrete situationer, hvor det er beskrevet, hvordan gyllen skal håndteres. 

VÆRKTØJ, PJECER OG ANDRE NYE MATERIALER OM ARBEJDSMILJØ

Hold mobning udenfor

VÆRKTØJ: En ud af ni føler sig udsat for mobning på jobbet. Nyt værktøj fra Videncenter for Arbejdsmiljø gør det nemmere at identificere og få øje på mobning på arbejdspladsen, at forebygge mobning og at håndtere konflikter og mobbesager på arbejdspladsen.

Ergonomi på kontoret

FILM: BAR Kontor har udarbejdet en række videofilm med fokus på ergonomi på kontoret. Filmene giver gode råd om forskellige områder af ergonomi, herunder variation, indretning af arbejdspladsen samt ideer til udstræknings- og elastikøvelser, der kan gøres på kontoret eller derhjemme. Filmen med udstræknings- og elastikøvelser er lavet, så man kan sætte filmen på og lave øvelserne samtidig med, at filmen kører. 

Fem trin til trivsel

TEMASIDE: Videncenter for Arbejdsmiljø har samlet sine bedste råd i en digital guide til at forbedre trivslen og forebygge stress på arbejdet. Guiden viser trin for trin, hvordan man kan tage næste skridt mod bedre trivsel.

Derfor skal vi bevæge os - også på arbejdet

TEMASIDE: Hvad er der egentlig galt i at sidde på sin stol og passe sit arbejde hele dagen? BAR FOKA har samlet fakta og argumenter om at bevæge sig på arbejdet på en ny temaside, hvor man også kan finde en PowerPoint-præsentation med tilhørende noter, som kan bruges som motivation til nudging og bevægelse.

---

Send en e-post til E-nyt redaktionen, hvis du har forslag til forbedringer og ændringer eller andre kommentarer til Arbejdstilsynets e-nyhedsbrev.

 

Job i Arbejdstilsynet

Projektleder med styr på data og digital kreativitet

Ulykkesfaglig medarbejder

Nye regler

Ny lov

Offshoresikkerhedsloven - 831 - 1. juli 2015

Ny At-vejledning

Stilladsopstillerens ansvar - At-vejledning 45.1 - juni 2015

Nye bekendtgørelser på offshoreområdet

Ophævelse af forskellige bekendtgørelser i forbindelse med sammenlægning af totalharmoni-seringsbekendtgørelser i medfør af offshoresikkerhedsloven med tilsvarende bekendtgørelser udstedt i medfør af lov om indretning af produkter m.v. (produktloven) - 798 - 24. juni 2015

Beskyttelse mod risici ved udsættelse for kunstig optisk stråling i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. - 841 - 29. juni 2015

Beskyttelse mod støjbelastning m.v. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. - 842 - 29. juni 2015

Beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. - 843 - 29. juni 2015

Anvendelse af personlige værnemidler i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. - 844 - 29. juni 2015

Arbejde ved skærmterminaler i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. - 845 - 29. juni 2015

Manuel håndtering af byrder i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. - 846 - 29. juni 2015

Beskyttelse mod udsættelse for vibrationer i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. - 847 - 29. juni 2015

Lægelig kontrol med arbejde med ioniserende stråling i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. - 848 - 29. juni 2015