Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Nyhedsbrev

E-nyt nr. 1 - 29. januar 2015

Arbejdstilsynet følger byggepladser tæt

AKTION: Arbejdstilsynet besøgte i går et større antal byggepladser for at følge op på, om de havde fået rettet op på de farlige forhold fra aktionen den 15. januar. Heldigvis havde mange byggepladser taget ved lære af det første besøg og klarede tilsynet uden, at det gav anledning til yderligere. Men desværre blev der også giver 131 nye strakspåbud og forbud, så ikke alle havde lært lektien og fået styr på sikkerheden. Læs også Byggepladser er stadig farlige arbejdspladser om aktionen den 15. januar.

Mange restauranter fik besøg af myndighederne

SOCIAL DUMPING: Arbejdstilsynet, SKAT og politiet har gennemført årets første fællesaktion mod social dumping. Aktionen var rettet mod restaurationsbranchen, der beskæftiger mange udlændinge. Arbejdstilsynet kontrollerede 102 virksomheder, hvilket førte til 94 reaktioner. Af disse handlede 34 om alvorlige overtrædelser af arbejdsmiljøloven. 

Arbejdstilsynet fører tilsyn med offshoresikkerhed

TILSYN: Arbejdstilsynet har den 1. januar overtaget ansvaret for at føre tilsyn med sikkerhed og sundhed på offshoreanlæg i Nordsøen og for at godkende de arbejder, der skal udføres offshore. Det betyder i praksis, at Energistyrelsens offshoresikkerhedsenhed er flyttet til Arbejdstilsynet.  

Nye arbejdsmiljøregler vedtaget

REGLER: Folketinget har vedtaget at ændre arbejdsmiljølovgivningen fra den 1. februar, hvor der kommer nye regler om bl.a. frivilligt arbejde, arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid og Arbejdstilsynets adgang til eksterne oplysninger. 

Elevatorer skal ikke længere anmeldes

REGLER: Den 1. februar ophører pligten til at anmelde fast opstillede elevatorer. Det betyder, at ejeren af en fastopstllet elevator ikke længere skal oplyse Arbejdstilsynet om, hvor elevatoren opstilles, og hvilket firma der fører eftersyn med den. Ændringen er et led i en modernisering af de nationale regler om elevatorer, som Arbejdstilsynet har arbejdet på.   

At-vejledning om oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet

REGLER: Ny At-vejledning handler om kravene til oplæring og instruktion af de ansatte samt om, hvordan arbejdsgiveren skal føre effektivt tilsyn med, at de ansatte udfører arbejdet på en farefri måde. Vejledningen giver endvidere anvisninger på, hvordan arbejdsgiveren kan vurdere og sikre sig, at oplæring, instruktion og tilsyn er tilstrækkelig. 

Nye krav til mobile arbejdsplatforme

REGLER: En ny harmoniseret standard om mobile arbejdsplatforme træder i kraft den 31. januar. Standarden indeholder skærpede krav til sammenkoblingen af arbejdsplatforme (mandskabskurve) og maskine (typisk en teleskoplæsser).

Fastsættelse af kodenumre ved overgang til CLP

OVERSÆTTELSE: Arbejdstilsynet har lavet en oversættelsestabel til virksomheder, der skal fastsætte kodenumre på baggrund af klassificeringer efter CLP-forordningen. Tabellen oversætter klassificeringer i bekendtgørelsen om fastsættelse af kodenumre fra Miljøstyrelsens hidtidige klassificeringssystem til klassificeringer efter CLP-forordningen.

Forebyggelsespakker til bl.a. landbrug og frisører

STØTTE: Virksomheder i landbruget, frisørbranchen, tekstil- og papirbranchen samt i nærings- og nydelsesmiddelsindustrien kan nu få hjælp til at undgå uhensigtsmæssige løft og dårlige arbejdsstillinger. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse dækker lønnen for de timer, som virksomheden bruger på at gennemføre forebyggelsespakken.

Undgå ulykker ved træfældning

FOREBYGGELSE: Vintermånederne er "sæson" for dødsulykker og andre alvorlige ulykker på grund af træfældning. Skaderne sker typisk, fordi man bliver ramt af træstammen eller grene, når træet fældes. Ulykkerne sker typisk for personer, som ikke arbejder med træfældning til dagligt. Læs mere om, hvordan man kan undgå ulykker ved træfældning.

Ny teknologi kan skabe stress

TEKNOSTRESS: Brugen af ny teknologi på arbejdspladsen kan skabe stress hos medarbejdere - bl.a. fordi det invaderer privatlivet og skaber jobusikkerhed. Men det kan forebygges med støtte og kompetenceudvikling, viser ny norsk forskning.

Træning på arbejdspladsen er mere effektiv end at træne hjemme

UNDERSØGELSE: Fysisk træning sammen med kolleger på arbejdspladsen er mere effektiv til at nedbringe smerter i muskler og led, reducere brugen af smertestillende medicin og øge muskelstyrken end at træne hjemme. Det viser et nyt studie fra bl.a. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø blandt medarbejdere på danske hospitaler.

Mig-tid gør dig til en mere engageret medarbejder

UNDERSØGELSE: Britisk undersøgelse viser, at mængden og kvaliteten af mig-tid - altså tid hvor vi har mulighed for at være os selv uden forstyrrelser - har indflydelse på, hvordan vi performer på jobbet. Regelmæssig mig-tid har således betydning for, hvor engagererede medarbejdere vi er, og hvor tilfredse vi i det hele taget er med vores liv, viser undersøgelsen.

Ros til Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

EVALUERING: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) er blevet evalueret af et panel af internationale forskere. Panelet konkluderer, at NFA’s videnskabelig produktion er meget tilfredsstillende både med hensyn til artikler publiceret i internationale tidsskrifter og videnskabelig kvalitet.

Arbejdsmiljøforskningsfonden indkalder ansøgninger

PULJE: Arbejdsmiljøforskningsfonden indkalder ansøgninger til en ny ansøgningsrunde inden for temaerne psykisk arbejdsmiljø, arbejdsulykker, muskel- og skeletbesvær, virkemidler i arbejdsmiljøarbejdet samt en arbejdsmedicinsk udredning. Der er afsat ca. 30 mio. kr. til runden. Ansøgningsfristen er den 2. marts.

Spændende konklusioner på Forskningsfondens årskonference

ARTIKEL: Arbejdsmiljøforskningsfondens årlige konference bød på spændende konklusioner og resultater fra en række forsknings- og udviklingsprojekter, som er blevet gennemført med støtte fra fonden. Blandt emnerne var psykisk arbejdsmiljø, støj på arbejdspladsen, muskel- og skeletbesvær samt tilbagevenden til arbejdet.

Nyt på Arbejdstilsynets hjemmeside

Nye temasider: Temasiderne om ulykker, muskel-skeletbesvær, psykisk arbejdsmiljø og unges arbejde har fået nyt indhold, ny struktur og et nyt udseende. Temaer om andre arbejdsmiljøemner som fx indeklima, støj og kemi vil gennemgå den samme ”kur” i løbet af foråret.

Nem adgang til de vigtigste regler: Hvis man skal finde de vigtigste regler om fx maskiner eller arbejdsstillinger, er det ikke længere nødvendigt at se både under At-vejledninger og under bekendtgørelser. De vigtigste regler er nemlig samlet i en fælles struktur, der gør det nemmere og hurtigere at finde det, man leder efter. 

Integration af EU-regler: EU-forordningerne er lagt sammen med lovene, og information om produktdirektiverne er lagt sammen med de bekendtgørelser, der implementerer direktiverne i Danmark.

Generel tilfredshed med hjemmesiden

UNDERSØGELSE: Ca. 82 pct. af de ca. 1.000 personer, der deltog i en brugerundersøgelse af Arbejdstilsynets hjemmeside svarer, at de samlet set er tilfredse med hjemmesiden. Det er fem pct. højere end i 2013. Undersøgelsen viser samtidig, at de fleste besøger hjemmesiden for at finde information om regler. Desuden er der mange, som søger hjælp til at løse et arbejdsmiljøproblem eller finde generel information om arbejdsmiljø. 

KONFERENCER OG ANDRE ARRANGEMENTER

Job og Krop i industrien 

TEMAMØDER: Industriens BAR afholder i samarbejde med "Rejseholdet" fra Videncenter for Arbejdsmiljø fem temamøder rundt i landet, hvor man kan få viden, værktøj, øvelser og gode eksempler på, hvordan industriarbejdspladser kan takle smerter i fx ryg, skuldre og nakke. Møderne afholdes den 23. februar i Odense, den 3. marts i Esbjerg, den 4. marts i Aalborg, den 16. marts i Roskilde og den 17. marts i Silkeborg. 

NYE BRANCHEVEJLEDNINGER

Støj - vurdering og forebyggelse

VEJLEDNING: Medarbejderne i industrien bliver udsat for støj fra et stort antal forskellige kilder - håndværktøj, maskiner, køretøjer og procesanlæg. Ny branchevejledning fra Industriens BAR giver grundlæggende viden om støj, sikkerhedsforanstaltninger ved støjende arbejde og generelle metoder til støjdæmpning med fokus på adfærd.

Undgå ulykker 

VEJLEDNING: BAR SoSu sætter i en ny branchevejledning fokus på, hvordan man kan forebygge arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren. Formålet med vejledningen er at påvirke sikkerhedskulturen, så ulykker ikke bare bliver opfattet som et vilkår ved arbejdet, men som noget mandet kan lade sig gøre at forebygge. Vejledningen henvender sig til alle, som har ansvar og opgaver i forhold til arbejdsulykker fx ledere, medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen og interne arbejdsmiljøkonsulenter.

Når arbejdstøjet er et værnemiddel

VEJLEDNING: Tøj er ikke bare tøj. Tøj kan faktisk være et værnemiddel for en lastbilchauffør, som kan komme ud for lidt af hvert under de daglige ture. BAR transport og engros har derfor udgivet en branchevejledning, der henvender sig til chauffører, og gennemgår de forskellige typer af beklædning, som kræves til de forskellige opgaver.

VÆRKTØJ, PJECER OG ANDRE NYE MATERIALER OM ARBEJDSMILJØ

Unge og nyansatte

TEMASIDE: Arbejdsmiljørådet har tre overordnede principper om unge, nyansatte og arbejdsmiljø, som bør være indeholdt i en god modtagekultur på arbejdspladsen. Det drejer sig om unge og nyansattes risiko i arbejdet, at betragte unge og nyansatte som en forskelligartet gruppe samt hvilke elementer der bør inddrages i den forebyggende indsats. Læs mere på rådets temaside om unge og nyansatte. 

Sunde arbejdsrytmer - bedre samspil mellem tid og opgaver

FOLDER: Sunde arbejdsrytmer handler om arbejdstid, vagtplaner og pauser, men også om hvordan vi oplever tiden. Ny folder fra BAR SoSu giver inspiration til arbejdsmiljørepræsen-tanter og ledere i social- og sundhedssektoren om, hvordan man kan forbedre kvaliteten af tiden til gavn for både ansatte og de borgere, patienter eller børn, man skal hjælpe. 

Værktøj til medarbejdere i ældreplejen

VÆRKTØJ: Medarbejdere i ældreplejen med direkte borgerkontakt kan med en ny guide og fem kortfilm på egen hånd lave en analyse af deres arbejdsmiljø. Formålet med analysen er at synliggøre faktorer i arbejdet, der giver udfordringer eller skaber arbejdsglæde og dermed sætte gang i en diskussion om arbejdsmiljøet. Værktøjet er udarbejdet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. 

Hygiejneregler for besøgende i svinestalde

FAKTAARK: "Hygiejneregler for besøgende i svinestalde" er titlen på et nyt faktaark, som er udarbejdet af BAR Jord til Bord, Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg og Statens Serum Instituts Rådgivningstjeneste for MRSA i husdyr. Faktaarket indeholder gode råd om at reducere risikoen for at viderebringe MRSA til andre personer og stalde. De gode råd er rettet mod bl.a. dyrlæger, chauffører, håndværkere og skoleklasser.

Fakta om loddearbejde

FAKTAARK: I forbindelse med loddearbejde er der risiko for at blive udsat for en række sundhedsskadelige påvirkninger som fx sundhedsskadelige dampe og stænk fra loddetin og flussmidler. Et nyt faktaark fra BAR Bygge & Anlæg beskriver de særlige forhold, man skal være opmærksomme på, og de foranstaltninger man kan tage.

Sikkert arbejdsmiljø i lufthavne

UNDERVISNINGSMATERIALE: Nyt materiale fra BAR transport og engros kan bruges som supplement til det undervisningsmateriale, der normalt bruges på arbejdsmiljøuddannelserne, så man sikrer, at der kommer fokus på de særlige forhold i lufthavne. Det nye instruktions-materiale kan desuden bruges til lufthavnenes egen instruktion af medarbejdere. 

Tekniske hjælpemidler og gode løsninger i byggebranchen

TEMASIDE: BAR Bygge & Anlæg har udarbejdet en oversigt over arbejdsmiljøvenlige tekniske hjælpemidler og ergonomisk gode løsninger til bygge- og anlægsbranchen. Man kan fx bruge oversigten til at finde ud af, om der findes et teknisk hjælpemiddel til den opgave, man står for at skulle løse.

---