Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Nyhedsbrev

E-nyt nr. 8 - 25. september 2014

Det kan være farligt at være vejarbejder

AKTION: Når man som vejarbejder skal udføre sit arbejde samtidig med, at trafikken skal afvikles, kan der opstå farlige situationer. Arbejdstilsynet var derfor på aktion i september for at tjekke, om risiciene bliver forebygget tilstrækkeligt. Det var ikke tilfældet på 35 af de i alt 50 steder med vejarbejde, som Arbejdstilsynet besøgte.

Øget kontrol med metrobyggeri fortsætter

TILSYN: En opgørelse fra Arbejdstilsynet viser, at Metrobyggeriet siden maj har modtaget 97 strakspåbud, som gives ved alvorlige arbejdsmiljøproblemer. Selv om der er tegn på, at antallet af arbejdsulykker på metrobyggeriet er på vej ned, er sikkerheden dermed stadig for dårlig. Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen har derfor besluttet at forlænge det skærpede tilsyn med metrobyggeriet i yderligere tre måneder. 

Man skal også passe på sine ansatte i weekenden

AKTION: Arbejdstilsynet tog lørdag den 6. september på aktion for at tjekke arbejdsmiljøet på landets byggepladser, hvor der er en del aktivitet i weeenden. Arbejdstilsynet besøgte 144 byggepladser i forbindelse med aktionen og afgav 83 forbud og strakspåbud - for det er jo de samme arbejdsmiljøregler, der gælder alle ugens syv dage. Det betyder, at man som arbejdsgiver har de samme pligter til at passe på sine ansatte, når de arbejder i weekenden.

Myndigheder i fælles aktion mod social dumping

AKTION: Arbejdstilsynet, politiet og SKAT gennemførte i begyndelsen af september årets femte landsdækkende aktion mod social dumping. Arbejdstilsynet gennemførte 91 besøg i løbet af dagen og af gav 76 reaktioner. Af disse var 54 reaktioner for alvorlige overtrædelser af arbejdsmiljøloven. Desuden var ni udenlandske virksomheder ikke korrekt anmeldt i Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT).

To besøg er ikke altid nok

AKTION: Det var ikke alle byggepladser, der havde lært lektien, da Arbejdstilsynet i starten af september var på besøg på de byggepladser, der ikke havde styr på sikkerheden ved en lignende aktion to uger tidligere. Til trods for, at det var kendt, at der ville blive gennemført en opfølgningsaktion, blev der igen givet reaktioner for alvorlige overtrædelser af arbejdsmiljø-loven på 48 af de 116 besøgte byggepladser.

Anmeldte erhvervssygdomme 2013

ÅRSOPGØRELSE: Arbejdstilsynets årsopgørelse over anmeldte erhvervssygdomme og
sundhedsskadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet i 2013 er nu udkommet. Årsopgørelsen indeholder statistiske oplysninger om sygdomstilfælde og arbejdsmiljøpåvirkninger, der er anmeldt i 2013. Opgørelsen består af en rapport og et bilag, der indeholder mere detaljerede oplysninger end rapporten.

Virksomhedernes kemikalieforbrug er stort set uændret

RAPPORT: Arbejdstilsynets opgørelse over brugen af farlige kemikalier i Danmark i 2012 viser, at mængderne af virksomhedernes kemikalieforbrug har været ret konstante gennem de seneste år. I rapporten er der lagt vægt på at trække de brancher frem, som har registreret de største mængder af farlige kemikalier. Rapporten ser også på forbruget af faremærkede stoffer og kræftfremkaldende stoffer.  

Taxivognmænd kan få hjælp til at søge en forebyggelsespakke

TILSKUD: Nu bliver det nemmere for taxi- og busvognmænd at søge forebyggelsespakken ”bedre kundekontakt”. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse giver nemlig nu mulighed for, at bestillingskontoret kan søge en forebyggelsespakke på vegne af op til ni vognmænd. Det betyder, at bestillingskontoret fungerer som tovholder, indkalder til møder, tilmelder deltagerne til AMU-kurset om konflikthåndtering osv., når pakken skal gennemføres. 

Ny europæisk wiki om arbejdsmiljø

VIDENDELING: Udveksling af troværdig og professionel viden om arbejdsmiljø mellem fagfolk i Europa er målet med et nyt webopslagsværk - en såkaldt wiki - som Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur har lanceret. Den nye OSH-wiki skal være en pålidelig kilde til arbejdsmiljøoplysninger, hvor akkrediterede forfattere hurtigt og let kan skabe og redigere indhold. Der er allerede nu knap 300 artikler på den nye wiki. 

Evaluering af effekten af det risikobaserede tilsyn på mellemlangt sigt

UDBUD: Hvilke effekter har Arbejdstilsynets afgørelser om muskel-skeletbelastninger, psykisk arbejdsmiljø og ulykkesrisici på mellemlangt sigt - det vil sige effekter, der kan måles ca. to år efter afgørelsen. Det er det overordnede formålet med den opgave, der nu udbydes. Der er frist for afgivelse af tilbud på løsning af evalueringsopgaven den 31. oktober. 

Arbejdstilsynets brugerundersøgelse 2014

EVALUERING: Arbejdstilsynets årlige brugerundersøgelse gennemføres i september blandt virksomheder, der har fået risikobaseret tilsyn og særlig indsats besøg i 2014. Det er Capa-House, som gennemfører brugerundersøgelsen for Arbejdstilsynet. Vi håber på besvarelser fra alle de virksomheder, som har modtaget et spørgeskema pr. mail.  

KONFERENCER OG ANDRE ARRANGEMENTER

Hudtoksikologi i arbejdsmiljøsammenhæng

FORELÆSNINGER: Hvad gør kemiske stoffer ved huden, og hvordan undersøges det? Hvilken retning kan det forventes, at undersøgelserne vil tage i fremtiden? Det er emnet for den anden af i alt seks forelæsninger om toksikologi i arbejdsmiljøet, der finder sted den 9. oktober på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.  

Arbejdsmiljøtopmøde i Odense

KONFERENCE: I-BAR afholder for første gang et arbejdsmiljøtopmøde for medlemmer af arbejdsmiljøorganisation i industrivirksomheder. Formålet med arrangementet, der afholdes den 22. oktober i Odense, er at præsentere værktøj og give inspiration til virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde. Topmødet er en blanding af oplæg i plenum og mere praksisorienterede oplæg i parallelsessioner om APV, trivselsundersøgelser, kemikalier og gennemførelse af virksomhedsinterne kampagner.  

NFA’s forskning i psykisk arbejdsmiljø

GÅ-HJEM-MØDER: Social kapital, medarbejderinddragelse, stress og arbejdsevne. Det er emnerne på to gå-hjem-møder i uge 43, hvor Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) præsenterer resultater af sin forskning i psykisk arbejdsmiljø. Arrangementerne, der afholdes som led i den europæiske arbejdsmiljøuge, finder sted den 21. og 22. oktober.  

Forsigtighedstilgang: Gevinst eller stopklods

KONFERENCE: Temaet for Kemiens Dag 2014 er, hvordan man bruger forsigtighedsprincippet i virksomheden. Der bliver sat fokus på, hvilken rolle forsigtighed spiller for reguleringen af kemikalier i både Danmark og EU. Desuden bliver der set kritisk på, om forsigtighedstilgangen hæmmer virksomhedernes lyst til og muligheder for innovation. Kemiens Dag 2014 afholdes den 20. november i København.

VÆRKTØJ, PJECER OG ANDRE NYE MATERIALER OM ARBEJDSMILJØ

Pas på unge, nyansatte og udenlandske medarbejdere

FAKTAARK: BAR Bygge & Anlæg har udarbejdet tre nye faktaark med tilhørende tjeklister om, hvordan virksomheden passer på de nyansattehvordan virksomheden passer på de unge samt om, hvordan virksomheden passer på udenlandske medarbejdere. Faktaarkene giver gode råd om, hvordan man kan opfylde lovens krav og samtidig give medarbejdere den bedste start på et arbejdsliv i den danske bygge- og anlægsbranche – uden at komme til skade. De tilhørende tjeklister kan bruges i forbindelse med instruktion af de nye medarbejdere. 

Stræk ud når du kan

NUDGE KATALOG: Mange af os bevæger os ikke så meget i det daglige – og især ikke på jobbet. Når kroppen ikke bruges, øges risikoen for muskel- og ledskader, vi får oftere hovedpine og spændinger, og vi har mindre energi i hverdagen. Et nyt katalog fra BAR FOKA introducerer begrebet "nudge" og beskriver fem nudge-redskaber, der er lige til at implementere for en repræsentant for arbejdsmiljøorganisationen. 

Dig og dit tidsmiljø

Har du tid til fordybelse og koncentration, når det er nødvendigt? Er arbejdet velkoordineret med kollegerne og med kun få forstyrrelser? Så har du de bedste muligheder for at få noget fra hånden, og det kan både mærkes på det psykiske arbejdsmiljø og på produktiviteten. Forskere fra Roskilde Universitet har udviklet en ny måde at se og forstå arbejdstiden på. Det kan man læse mere om på arbejdsmiljøweb.dk, hvor man også kan finde syv gode råd til, hvordan man får et bedre tidsmiljø.

Systematisk arbejde med sygefravær - fra fravær til nærvær

VÆRKTØJ: BAR Service har revideret værktøjskasse om systematisk arbejde med sygefravær. Formålet med materialet er at give inspiration og gode råd til at, hvordan ledere og medarbejdere i fælledskab eller hver for sig kan bidrage til indsatsen. Værktøjskassen indeholder derfor gode råd til både ledere, medarbejdere, arbejdsmiljøorganisation og tillidsrepræsentanter om, hvordan de kan bidrage til at nedbringe sygefravær.

---