Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Nyhedsbrev

E-nyt nr. 7 - 28. august 2014

Fare for nedstyrtning er stadig det største og farligste problem på byggepladser

AKTION: Arbejdstilsynet har igen måttet konstatere, at der på landets byggepladser er alt for lidt fokus på de risici, der er for at falde ned fra eller igennem tage, stilladser o.l. På de 187 byggepladser, som Arbejdstilsynet besøgte på en landsdækkende aktion i august, blev der givet 86 strakspåbud og forbud, fordi der var fare for nedstyrtning.

Lovforslag om arbejdsmiljø sendt i høring

LOVFORSLAG: Foreninger, der er baseret på frivilligt arbejde, skal undtages fra kravet om at udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Det fremgår af et lovforslag, der også har til formål at forebygge arbejdsrelateret vold og trusler, der finder sted uden for arbejdstiden, samt at give Arbejdstilsynets adgang til eksterne registerdata, som skal bruges til at målrette tilsynsindsatsen yderligere over for virksomheder med forhøjet risiko for dårligt arbejdsmiljø.

Tilsynsindsats skal respektere danske medarbejderes privatliv

LOVFORSLAG: - Det er en misforståelse at tro, at Arbejdstilsynet nu skal til at kontrollere løn- og ansættelsesvilkår på danske arbejdspladser. Det siger Arbejdstilsynets direktør Peter Vesterheden efter, at et lovforslag, der bl.a. skal styrke Arbejdstilsynets muligheder for at målrette sit tilsyn, har ført til kritik. - Med lovforslaget får Arbejdstilsynet adgang til en række data, som skal bruges til at udpege de virksomheder, hvor der er risiko for alvorlige arbejdsmiljøproblemer, siger Peter Vesterheden.

På forkant med forandringer i folkeskolen

SKOLESTART: Det er vigtigt, at skolerne tager hånd om det psykiske arbejdsmiljø før, under og efter de forandringer, der følger af skolereformen og lærernes nye arbejdstids-regler. Det er det centrale budskab i de råd om at gennemføre forandringsprocesser, som Arbejdstilsynet har udarbejdet til folkeskolerne.

Slagterier kan få konsulentbistand til gennemførelse af forebyggelsespakker

TILSKUD: Fremover kan slagterierne vælge at bruge en konsulent i op til ti timer til at hjælpe med at gennemføre en forebyggelsespakke. Fonden for forebyggelse og fastholdelse dækker udgifterne til konsulenten med op til 1.000 kr. i timen.

Evalueringsrapport om samarbejdet i virksomheder om arbejdsmiljø (AMO)

EVALUERING: Virker de nye regler om AMO, der trådte i kraft i 2010, efter hensigten? Det er kort fortalt det spørgsmål, der belyses i en evaluering, som et konsortium under ledelse af Oxford Research har gennemført. Evalueringen viser, at reglerne fungerer hensigts-mæssigt i de virksomheder, der har implementeret dem, og at disse virksomheder vurderer regelsættet som positivt. I forhold til udbredelsen er der visse mangler – især i forhold til tilbud om supplerende uddannelse, som ca. 1/3 af deltagerne i arbejdsmiljøorganisationen ikke har fået.

Fysisk arbejdsmiljø og produktivitet hænger sammen

FORSKNING: Et godt fysisk arbejdsmiljø smitter af på virksomhedens produktivitet. Det viser et nyt forskningsprojekt fra Nordisk Ministerråd , der over tre år har undersøgt sammenhængen mellem arbejdsmiljø og produktivitet i et stort antal private virksomheder i Norden. Det vigtigste resultat for Danmark er den stærke og meget robuste sammenhæng mellem fysisk arbejdsmiljø i bred forstand og produktivitet på tværs af brancherne, siger chefkonsulent Otto Melchior Poulsen fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, der har været med til at udarbejde rapporten. 

Lav grad af indflydelse og lav ledelseskvalitet giver risiko for langvarigt sygefravær

FORSKNING: En lav eller moderat grad af indflydelse i arbejdet eller en lav grad af ledelseskvalitet giver en markant forøget risiko for sygefravær på over tre sammenhængende uger. Risikoen for langvarigt sygefravær nedsættes, hvis medarbejderne oplever, at arbejdsmængden er rimelig. Det viser et registerstudie om fire forskellige jobgrupper, som bl.a. fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har gennemført.

Lav grad af indflydelse kan øge risiko for førtidspension

FORSKNING: En lav grad af indflydelse i arbejdet er en faktor i det psykiske arbejdsmiljø, som medfører en forøget risiko for at blive førtidspensioneret. Det viser en undersøgelse blandt godt 40.000 lønmodtagere, som bl.a. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø står bag. Resultaterne tyder på, at det i højere grad er manglen på indflydelse i arbejdet, end mere "traditionelle" risikofaktorer som højt arbejdstempo og stor arbejdsmængde, der kan føre til førtidspension.

Rapport og spørgeskema om social kapital på arbejdspladsen

RAPPORT: Social kapital er et relativt nyt begreb i arbejdsmiljøforskningen. Er der en høj grad af social kapital i en virksomhed, vil det antageligt kunne bidrage til at forbedre arbejdsmiljøet og skabe en bedre opgaveløsning. Men området er på flere måder uudforsket, der er ingen håndfaste resultater, og begrebet defineres forskelligt i litteraturen. Det tager Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø fat på i en ny dokumentations-rapport, der også omfatter et nyt spørgeskema til måling af den sociale kapital

Forskningsfonden har udvalgt nye projekter til støtte

PULJE: Arbejdsmiljøforskningsfonden har i starten af august uddelt 28,3 mio. kr. til i alt 11 forsknings- og udviklingsprojekter. Temaerne for ansøgningsrunden var arbejdsulykker, psykisk arbejdsmiljø, muskel- og skeletbesvær samt virkemidler i arbejdsmiljøarbejdet. 

Slut med rettelsesblade til At-vejledninger

REGLER: Nogle At-vejledninger har hidtil haft såkaldte rettelsesblade med ændringer i forhold til den oprindelige tekst. Disse ændringer er nu skrevet ind i At-vejledningerne. Der er tale om en teknisk opdatering, der gør, at man nu kan læse hele teksten i ét dokument.

Dansk arbejdsmiljøfilm vinder international pris

PRIS: BAR Service & Tjenesteydelser har vundet en pris på den internationale Media Festival for Prevention 2014 med filmen "Videohilsen, der ender i en tragisk ulykke". Filmen handler om en ung pige, der optager en videohilsen til sin mor fra sit nye arbejde i et restaurationskøkken. Men i et øjebliks uopmærksomhed får en stor gryde med tomatsuppe ud over sig. Filmen er lavet for at sætte fokus på de 2.700 nyansatte unge, der hvert år kommer til skade på jobbet. 

KONFERENCER OG ANDRE ARRANGEMENTER

Forelæsninger om toksikologi i arbejdsmiljøet

FORELÆSNING: Hvornår begyndte vi at anvende kemiske stoffer i arbejdsmiljøet? Hvordan kan de skade os? Og hvordan sikrer vi, at medarbejdere ikke bliver syge af at håndtere kemiske stoffer i arbejdsmiljøet? Det kan man bl.a. høre om i seks forelæsninger om toksikologi i arbejdsmiljøet, som Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø afholder. Den første forelæsning "Introduktion til toksikologi i arbejdsmiljøet" er onsdag den 3. september kl. 14.30 i København.

Et godt psykisk arbejdsmiljø - når vi skal rumme mennesker med nedsat arbejdsevne

KONFERENCE: Det psykiske arbejdsmiljø kan komme under pres både, når en medarbejder med nedsat arbejdsevne skal fastholdes, eller kommer udefra og skal inkluderes på arbejdspladsen. Presset kan være på dem, der ønskes fastholdt eller inkluderet, men kan også være på de øvrige medarbejdere. Få inspiration, gode råd og konkrete værktøjer med hjem fra Arbejdsmiljørådets konference den 22. september i København. Det er gratis at deltage.

Arbejdsmiljø for brand- og redningsfolk

KONFERENCE: Brancheudvalget for brand og redning under BAR transport og engros inviterer til konference den 30. september i Nyborg, hvor arbejdsmiljøet for brand- og redningsfolk er i fokus. Der er tilrettelagt et omfattende program om bl.a. det seneste nye om sammenhængen mellem kræft og brandfolkenes arbejdsmiljø. Andre indslag er præsentation af en ny indsatsdragt og en rapport fra "Projekt bryd smittekæden".

Har du råd til en arbejdsulykke?

INFORMATIONSMØDER: "Har du råd til en arbejdsulykke?" er titlen på en række informationsmøder for små bygge- og anlægsvirksomheder, som BAR Bygge & Anlæg gennemfører i efteråret. Møderne indeholder både information om regler, inspiration til løsninger og mulighed for dialog og hjælp. De første møder afholdes den 16. september i Hjørring, den 17. september i Aalborg, den 18. september i Thisted, den 23. september i Hillerød, den 24. september i Roskilde og den 25. september i Rødovre.

Skab forandringsrobusthed i din organisation

EKSPERIMENTARIUM: Er din organisation rustet til de forandringer, I står overfor? Kan I gennemføre forandringsprocesser, så I sikrer trivsel og god opgaveløsning undervejs? Kender I jeres roller og ansvar? Tag en tur i BAR FOKA's eksperimentarium for ledere og tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter og afprøv værktøj, der kan styrke forandringsrobustheden på kontorarbejdspladser i den offentlige og finansielle sektor. Eksperimentariet afholdes den 20. oktober i Odense.

Samarbejde og psykisk arbejdsmiljø

KONFERENCE: Hvis man som virksomhed vil arbejde aktivt med psykisk arbejdsmiljø, er det en god ide at starte med samarbejde og relationer på arbejdspladsen, der har betydning for både trivslen og bundlinjen. Derfor holder arbejdsmarkedets parter i samarbejde med Videnscenter for Arbejdsmiljø og Arbejdstilsynet en halvdagskonference den 24. oktober kl. 10-13 i København. Konferencen er et led i Det Europæiske Arbejdsmiljøagenturs kampagne om psykisk arbejdsmiljø.

NYE BRANCHEVEJLEDNINGER

Håndtering af bly i bygninger

VEJLEDNING: Ny branchevejledning fra BAR Bygge & Anlæg om håndtering af bly i bygninger er delt op i tre dele: Den første del handler om forekomsten af bly, skadevirkningerne samt regler om forundersøgelser og blodprøver. Den anden handler om de forskellige aktørers ansvar og pligter, og den tredje giver konkrete anvisninger på forholdsregler og arbejdsmetoder i otte forskellige arbejdsprocesser.

Lommebog for afmærkning af vejarbejde

VEJLEDNING: Uanset størrelsen af et vejarbejde kan det skabe farlige situationer for både trafikanter og de ansatte. Det er derfor vigtigt, at afmærkningen er omhyggelig både ved planlægningen og ved udførelsen af arbejdet. Det kan man læse mere om i BAR Bygge & Anlægs branchevejledning "Lommebog for afmærkning af vejarbejde m.m.".

Der er også udgivet en Håndbog for afmærkning af vejarbejder m.m., der giver vejarbejdets parter et fælles grundlag for planlægning, projektering og udførelse af vejarbejde.

Opstilling og nedtagning af stilladser

VEJLEDNING: BAR Bygge & Anlæg har revideret branchevejledningen om opstilling og nedtagning af stilladser. Det nye i vejledningen er bl.a., at den ved hjælp af tekst og illustrationer beskriver, hvordan man konkret kan sikre mod nedstyrtning og gennemstyrtning ved opstilling og nedtagning af stilladser. Vejledningen henvender sig især til virksomheder og medarbejdere, der bygger stilladser, samt til bygherrer, projekterende og entreprenører, der forestår byggeprojekter.

VÆRKTØJ, PJECER OG ANDRE NYE MATERIALER OM ARBEJDSMILJØ

Kom godt i gang med arbejdsmiljøarbejdet

TEMASIDE: "Kom godt i gang med arbejdsmiljøarbejdet" er titlen på en ny hjemmeside, hvor man kan få overblik over reglerne om arbejdsmiljø og inspiration til arbejdsmiljø-arbejdet. Temahjemmesiden med viden og inspiration til, hvordan arbejdsmiljøarbejdet kan gribes an, er udarbejdet af Arbejdsmiljørådet i samarbejde med Videncenter for Arbejdsmiljø.

Redskaber til at håndtere forandringer

PJECE: "Sikker kurs i en god forandringsproces" er navnet på en ny pjece, hvori BAR SoSu forslår aktiviteter, som arbejdspladsen kan sætte i gang for at sikre at godt psykisk arbejdsmiljø, når der sker forandringer. Pjecen indeholder syv værktøjer, der fremmer den gode kommunikation og understøtter en aktiv deltagelse i en forandringsproces. Nogle stiller skarpt på ledelse. Andre har til formål at styrke arbejdet med kerneopgaven og at øge tillid på arbejdspladsen.