Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Nyhedsbrev

E-nyt nr. 6 - 26. juni 2014

Ét besøg af Arbejdstilsynet virker - men to virker bedre

AKTION: Arbejdstilsynet har igen besøgt de byggepladser, hvor man i maj konstaterede væsentlige sikkerhedsproblemer. Resultatet var, at mere end ni ud af ti af de sikkerhedsproblemer, som Arbejdstilsynet havde reageret overfor i maj, var blevet løst i mellemtiden. Aktionen viste desværre også, at der stadig er alt for mange byggepladser, hvor der ikke sker varige forbedringer. Arbejdstilsynet måtte derfor på aktionen give 130 nye strakspåbud og forbud.

Mange lovbrud i sommervarmen

SOCIAL DUMPING: Det var ikke kun solen, der gav sved på panden, da Arbejdstilsynet, SKAT og politiet rykkede ud for at tjekke udenlandske virksomheder og ansatte på årets fjerde fællesaktion mod social dumping. For alle tre myndigheder blev det nemlig en travl dag, hvor der både blev afsløret dårligt arbejdsmiljø, snyd med skat og moms samt personer uden gyldig arbejdstilladelse.

Ny aftale om sikkerhedskort i byggeriet

SIKKEREDSKORT: En aftale mellem regeringen, SF og Enhedslisten om et nyt sikkerhedskort i byggeriet skal modvirke social dumping og sætte mere fokus på arbejdsmiljøet i bygge- og anlægsbranchen, hvor der er størst risiko for alvorlige arbejdsulykker. Med det nye sikkerhedskort vil det samtidig blive klart for de ansatte, hvordan de er stillet, hvis de kommer til skade på arbejdspladsen. Kortet bliver implementeret inden sommeren 2015.

Stilladsmontører skal sikres mod at styrte ned

FOREBYGGELSE: Arbejdstilsynet har siden den 1. juni håndhævet reglen om, at ansatte, der arbejder med opstilling, ændring og nedtagning af stilladser, skal være fuldt fysisk sikret mod nedstyrtning. Reglen gælder uanset, om der bliver opstillet, ændret eller nedtaget facadestilladser, rullestilladser og bukkestilladser, eller om der fx bliver arbejdet med totalinddækning af stilladser.   

Fælles budskaber i indsatsen for et bedre arbejdsmiljø blandt unge og nyansatte

FOREBYGGELSE: Forebyggelsesindsatsen overfor unge og nyansatte skal tage højde for forskellighed frem for kun at se på alder og anciennitet. Det er et af budskaberne fra Arbejdsmiljørådets "Task Force om unge og nyansatte", der i halvandet år har haft fokus på, hvad der skal til for at ændre på ulykkesstatistikken, så fx unge håndværkere ikke rammes to-tre gange oftere af arbejdsskader end deres ældre kolleger. 

Rengøringsmidler og andre forbrugerprodukter undersøgt for effekter på luftvejene

UNDERSØGELSE: 15 kategorier af rengøringsmidler, produkter til personlig pleje og luftfriskere, som har det tilfælles, at de kan forurene indendørsluften, er i et fælles europæisk projekt - kaldet EPHECT-projektet - blevet undersøgt for sundhedsmæssige virkninger på luftvejene. Resultaterne af projektet har både relevans i hjemmene og på arbejdspladsen.  

Arbejdsmiljøforskningsfonden starter ny ansøgningsrunde

PULJE: Det er nu tid til en ny ansøgningsrunde til Arbejdsmiljøforskningsfonden. Fonden afsætter midler til forskning indenfor de tre prioriterede områder: Arbejdsulykker, psykisk arbejdsmiljø og muskel- og skeletbesvær. Desuden afsættes der midler til forskning indenfor og virkemidler i arbejdsmiljøarbejdet, ligesom fonden indkalder ansøgninger til en arbejdsmedicinsk udredning og til to specifikke forskningsopslag. Der er afsat ca. 29 mio. kr. til forskningen, og ansøgningsfristen er 1. september.

Evaluering af BAR’s aktiviteter

RAPPORTER: Arbejdstilsynet har i 2013 fået gennemført en evaluering af branche-arbejdsmiljørådenes (BAR) formidlingsaktiviteter 2007-12. Evalueringen er nu færdig og afrapporteret i en slutrapport, der præsenterer de samlede evalueringsaktiviteter, samt to arbejdsrapporter. Arbejdsrapport A præsenterer resultaterne af de enkelte evaluerede aktiviteter. I arbejdsrapport B er resultaterne samlet for hver enkelt BAR med fokus på, hvilken læring der kan drages af evalueringen.

Arbejdsmiljøprisen 2014

PRIS: Har din arbejdsplads gjort en forskel for arbejdsmiljøet? Så deltag i kapløbet om at vinde Arbejdsmiljøprisen 2014, der uddeles til virksomheder, der har gjort en særlig indsats indenfor arbejdsulykker, muskel-skeletpåvirkninger, psykisk arbejdsmiljø eller arbejdsmiljø som strategisk element. Sidste frist for at indstille en virksomhed er den 19. september. Arbejdsmiljøprisen overrækkes på en konference den 27. november i København. 

KONFERENCER OG ANDRE ARRANGEMENTER

Forebyg stress

EFTERMIDDAGSMØDER: Forebyggelse af stress er temaet for tre gratis eftermiddagsmøder, som BAR Kontor arrangerer i efteråret. Møderne henvender sig især til leder- og medarbejderrepræsentanter i arbejdsmiljøorganisationen på private kontorarbejdspladser, men andre interesserede er velkomne. Møderne finder sted i København den 23. oktober (der er venteliste til dette møde), i Middelfart den 28. oktober og Aalborg den 5. november.

NYE BRANCHEVEJLEDNINGER

Godt lys på kontoret

VEJLEDNING: Ny udgave af BAR Kontors branchevejledning om belysninger sætter bl.a. fokus på dagslys, kunstig belysning, samspil mellem dagslys og kunstig belysning, valg af belysning samt vedligeholdelse og rengøring. Vejledningen henvender sig til medarbejdere og arbejdsgivere på kontorarbejdspladser, men kan også bruges som introduktionsmateriale af projekterende og rådgivere.

Forebyg mobning

VEJLEDNING: Mobningens mange ansigter, virksomheder med mobning, konsekvenser, forebyggelse og mobbepolitik er blandt emnerne i BAR Kontors branchevejledning om forebyggelse af mobning på kontorarbejdspladser. Vejledningen er et supplement til BAR Kontors onlineværktøj om mobning, der indeholder små film og refleksionsspørgsmål.  

VÆRKTØJ, PJECER OG ANDRE NYE MATERIALER OM ARBEJDSMILJØ

Gode råd om arbejdsmiljødrøftelse på kontorområdet

PJECE: En gang om året skal alle arbejdspladser holde en arbejdsmiljødrøftelse. BAR Kontor har til brug for denne drøftelse udarbejdet en pjece, der giver forslag til, hvad drøftelsen skal handle om, hvem der skal deltage samt forslag til en dagsorden. Pjecen hedder ”Den årlige arbejdsmiljødrøftelse”.

Viden om stress på mobilen

TEMASIDE: Videncenter for Arbejdsmiljøs kampagnesite "Fra stress til trivsel" er blevet relanceret i en ny udgave, der også er tilpasset mobiltelefon og tablet.

Fokus på vidners rolle ved mobning

VÆRKTØJ: ”Grib ind – Godt kollegaskab uden mobning” er titlen på et nyt værktøj, som sætter fokus på vidners rolle i situationer med mobning. Værktøjet er udarbejdet af BAR SoSu og bygget op omkring to filmklip og seks vidnetyper, som man kan diskutere ud fra klippene. Vidnetyperne repræsenterer forskellige måder at reagere på i svære situationer.

Hjælp til de svære samtaler

VÆRKTØJ: Emner som mistrivsel, fravær, utilstrækkelig arbejdsindsats, mobning, misbrug og samarbejdsproblemer kan være svære for ledere at tale med medarbejderne om. Videnshuset Cabi har derfor udgivet et katalog med råd og værktøj til, hvad lederne kan gøre før, under og efter samtalen, så de får det bedste ud af den.

APV-værktøj skal sætte fokus på lederes psykiske arbejdsmiljø

VÆRKTØJ: BAR service og tjenesteydelser har udviklet to værktøjer til virksomheder og mellemledere, der ønsker at sætte fokus på APV og ledernes psykiske arbejdsmiljø. Det ene værktøj er til lederens eget brug og kan anvendes til at øge bevidstheden og opmærksomheden på egne udfordringer. Det andet værktøj er udviklet til større arbejdspladser, hvor man ofte har en mere systematisk tilgang til arbejdsmiljøarbejdet. 

Lydhåndbog kan hjælpe ordblinde chauffører

VÆRKTØJ: At være ordblind chauffør har hidtil været et problem, når der kom sms’er eller mails fra vognmanden. Men nu har Transportsektorens Uddannelsesfond lavet en lydhåndbog for ordblinde, som tilbydes alle chauffører. Den kan gemmes på en smartphone eller et memorystick, så chaufføren kan sidde i lastbilen og høre, hvad han kan gøre for at overkomme sine læsevanskeligheder.  

---