Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Nyhedsbrev

E-nyt nr. 5 - 22. maj 2014

Arbejdsmiljøregler gælder også i weekenden

AKTION: Mindre byggepladser i bl.a. villa- og sommerhusområder fik besøg, da Arbejdstilsynet en lørdag i begyndelsen af maj tog på aktion for at tjekke arbejdsmiljøet på landets byggepladser. Arbejdstilsynet besøgte i alt 107 byggepladser og afgav 48 forbud og strakspåbud for overtrædelser af arbejdsmiljøreglerne.

Landsdækkende aktion mod social dumping på restauranter

SOCIAL DUMPING: Arbejdstilsynet, SKAT og politiet har været på årets tredje landsdækkende aktion med fokus på social dumping. Også Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) deltog i aktionen, der denne gang især rettede sig mod restaurationsbranchen. Arbejdstilsynet gennemførte 121 kontrolbesøg i løbet af den aften, aktionen varede, og afgav i alt 108 reaktioner for overtrædelser af arbejdsmiljøreglerne. 

Kontrol med metrobyggeri skærpes

TILSYN: Antallet af arbejdsulykker i forbindelse med byggeriet af Cityringen er en tredjedel højere end gennemsnittet i bygge- og anlægsbranchen. Derfor skærper beskæftigelsesminister Mette Frederiksen nu tilsynet med arbejdet. Det betyder, at antallet af tilsynsførende fra Arbejdstilsynet øges fra tre til fem i de næste tre måneder.  

Mange får anerkendt en erhvervssygdom

REDEGØRELSE: Der anerkendes fortsat væsentligt flere erhvervssygdomme, end før arbejdsskadereformen trådte i kraft i 2005. Det viser Erhvervssygdomsudvalgets årlige redegørelse. Den diagnose, hvor den største andel erhvervssygdomme bliver anerkendt, er hudsygdomme, mens skulder- og nakkesygdomme samt psykiske sygdomme er blandt de sygdomme, der har den laveste anerkendelsesprocent. 

Ni ud af ti danskere har gode arbejdsforhold

UNDERSØGELSE: 94 pct. af danskerne mener, at deres arbejdsforhold er gode. Det er det højeste i EU, hvor gennemsnittet er 77 pct. Samtidig mener knap ni ud af ti danskere, at de har interessante arbejdsopgaver, at de kan arbejde selvstændigt, at de bliver taget med på råd og at der er en god balance mellem arbejde og fritid. Danskerne er dermed de EU-borgere, der er mest tilfredse med deres arbejdsforhold. Det fremgår af en undersøgelse, som EU-Kommissionen har foretaget blandt godt 26.000 europæiske lønmodtagere.

Metode til at forebygge arbejdsulykker i byggebranchen

PROJEKT: Toolbox-møder er en udbredt metode til at forebygge arbejdsulykker i bygge-branchen i Storbritannien og USA. Et nyt toårigt projekt på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) skal bl.a. undersøge, hvordan metoden kan tilpasses til danske byggepladser. NFA søger derfor bygge- og anlægsvirksomheder, der er interesserede i at deltage i projektet. 

Hvordan bliver det lettere at lave APV?

VÆRKTØJ: Arbejdstilsynet er i gang med at udvikle et nyt APV-værktøj, som skal gøre det lettere for mindre virksomheder at udarbejde arbejdspladsvurdering. For at sikre, at det endelige produkt bedst muligt imødekommer virksomhedernes ønsker og behov, inviterer Arbejdstilsynet virksomheder med under ti ansatte til at bidrage med deres ideer og forslag.  

KONFERENCER OG ANDRE ARRANGEMENTER

Social kapital - en ressource det er værd at kende

TEMAMØDER: Industriens BAR og TekSam afholder temamøder om social kapital den 27. maj i Aalborg og den 6. juni i Kolding. Fokus er på, hvordan de relationer, som skabes i forbindelse med løsning af arbejdsopgaver, kan udvikles og øges til gavn for trivsel og produktivitet.

Forebyggelse af ulykker i små bygge- og anlægsvirksomheder

INFORMATIONSMØDE: BAR Bygge & Anlæg inviterer til informationsmøde om, hvordan små bygge- og anlægsvirksomheder kan knække ulykkeskurven. Det sker den 27. maj kl. 13-16 i Rønne. Arrangementet er gratis, men kræver tilmelding. Der afholdes lignede møder 13 andre steder rundt om i landet i løbet af efteråret.

Projekteringslederens arbejdsmiljøopgaver

INFORMATIONS- OG NETVÆRKSMØDER: BAR Bygge & Anlæg har taget initiativ til en række informations- og netværksmøder om projekteringslederens arbejdsmiljøopgaver og samarbejdet med arbejdsmiljøkoordinator. Initiativet har baggrund i handleplanen "Knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker". Møderne er gratis og foregår den 2. juni i Kolding, den 3. juni i Silkeborg og den 25. juni i Glostrup.  

NYE BRANCHEVEJLEDNINGER

UV-vejledning

VEJLEDNING: UV-farver og -lakker kan indeholde stærkt allergifremkaldende stoffer. Derfor er det vigtigt, at ledelse og medarbejdere har styr på bl.a. arbejdsrutiner, instruktion, brug af værnemidler, teknisk udstyr og affaldshåndtering i omgangen med farverne. Ny branchevejledning fra Grafisk BAR beskriver de væsentligste problemer ved UV-produkter og de nødvendige forholdsregler i forbindelse med brugen af dem.   

VÆRKTØJ, PJECER OG ANDRE NYE MATERIALER OM ARBEJDSMILJØ

Hotline for rådgivere i byggebranchen

HOTLINE: En ny gratis hotline for rådgivere i byggebranchen er blevet lanceret af BAR Bygge & Anlæg, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Danske Arkitektvirksomheder. Den er målrettet bygherrer, rådgivere og projekterende, som kan få rådgivning og viden om at undgå arbejdsulykker, inden et byggeri sættes i gang. Hotlinen kan kontaktes på hverdage mellem klokken 8.30 og 15 på tlf. 40 80 14 00 eller på hotline@bar-ba.dk.

Stræk ud når du kan

KATALOG: Flere og flere danskere har en stillesiddende hverdag. Når kroppen ikke bruges, øges risikoen for muskel- og ledskader, vi får oftere hovedpine og spændinger og vi har mindre energi i hverdagen. Nyt katalog fra BAR FOKA indeholder fem redskaber til at forebygge disse risici. Der er tale om nudge-redskaber, der tager udgangspunkt i vores vaner, psykologi og opmærksomhed, og der gives grundig instruktion. 

Film om forebyggelse af trusler og vold

FILM: BAR FOKA har udarbejdet fire film om, hvordan man stopper konflikter og undgår vold. Filmene varer 7-10 minutter og indeholder realistiske situationer fra hverdagen i den offentlige og den finansielle sektor: Et kundemøde i en bank, en kontrol i en kiosk, et møde på jobcenteret og en dialog ved skranken på et ambulatorium. Den tilhørende folder - Før vold bliver til virkelighed - vejleder om, hvordan filmene kan bruges, og de temaer og spørgsmål, de lægger op til at drøfte. 

Kort og godt om supplerende uddannelse

FOLDER: Grafisk BAR har udgivet en folder om reglerne for tilbud om supplerende uddannelse. Folderen indeholder endvidere korte interviews om supplerende uddannelse med seks forskellige grafiske virksomheder.

Arbejdsmiljøansvar for kommuner som bygherrer

FOLDER: BAR Bygge & Anlæg har udarbejdet en folder om bygherrerollen. Folderen henvender sig særligt til kommunerne, men er relevant for alle bygherrer. En kommune har et arbejdsmiljøansvar som bygherre, hvis der skal udføres bygge-, anlægs- og vedligeholdelsesopgaver, hvor det må forventes, at mindst to virksomheder udfører arbejde samtidigt.

Opdaterede faktaark til butikker

FAKTAARK: BAR Handels faktaark er blevet revideret og har fået nyt layout. De giver et hurtigt indblik i detailhandlens arbejdsmiljøforhold. De indeholder lovkrav, gode råd til arbejdsmiljø-arbejdet og henvisning til relevant materiale. Faktaarkene handler om arbejdsmiljøarbejdet, fysisk arbejdsmiljø, psykisk arbejdsmiljø, unge under 18 år samt om løft, træk og skub.

Nyhedsbrev om ulykker i social- og sundhedsbranchen

NYHEDSBREV: BAR SoSu's nyhedsbrev "Undgå Ulykker" sætter fokus på, hvordan man kan arbejde med forebyggelse af arbejdsulykker i branchen. Nyhedsbrevet udkommer seks gange om året, og temaerne kan fx dække over emner som stik- og skæreskader, faldulykker, voldsforebyggelse, trafik og skader på grund af tunge løft.

---