Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Nyhedsbrev

E-nyt nr. 4 - 24. april 2014

Dårligt arbejdsmiljø og skattesnyd afsløret på byggepladser

SOCIAL DUMPING: Ikke alt foregik efter reglerne, da Arbejdstilsynet, SKAT og politiet tjekkede udenlandske virksomheder og ansatte i byggebranchen ved årets anden aktion mod social dumping. Arbejdstilsynet gennemførte i alt 91 kontrolbesøg og gav 73 reaktioner, heraf 61 for alvorlige overtrædelser af arbejdsmiljøloven. Aktionen afslørede herudover snyd med skat og moms samt personer uden gyldig arbejdstilladelse.

Fartforseelser ved vejarbejde straffes dobbelt så hårdt

STRAF: Ny lov betyder en fordobling af bøder til bilister, som overskrider hastigheds-begrænsningerne ved vejarbejder. De nye regler betyder også, at bilister, som kører for stærkt ved vejarbejder, kan få en betinget frakendelse af kørekortet ved hastighedsoverskridelser på 40 pct. – modsat 60 pct. tidligere. Loven trådte i kraft den 15. april. 

Stor tilfredshed med Arbejdstilsynet

BRUGERUNDERSØGELSE: 80 pct. af de virksomheder, som Arbejdstilsynet har ført tilsyn med i 2013 oplever, at de i høj eller meget høj grad har fået en fair og professionel behandling i kontakten med Arbejdstilsynet. Samtidig har 79 pct. af de virksomheder, som har fået et påbud fra Arbejdstilsynet, i høj eller meget høj grad løst de påpegede arbejdsmiljøproblemer. Det viser en ny brugerundersøgelse, som Arbejdstilsynet har fået gennemført blandt 1.079 brugere. 

Forebyg alvorlige ulykker ved vejgodstransport

FOREBYGGELSE: I Arbejdstilsynets materiale "Undgå alvorlige ulykker og dødsulykker i vejgodstransportbranchen" kan virksomhederne finde gode råd til at forebygge alvorlige ulykker og dødsulykker i branchen. De enkle råd og budskaber tager udgangspunkt i de alvorlige ulykker, der sker flest af i branchen. De gode råd er lige til at printe ud og hænge op.

Flere sygedage blandt medarbejdere i storrumskontorer

UNDERSØGELSE: Forskere fra Stockholms Universitet har undersøgt sygefraværet hos knap 2.000 medarbejdere i storrumskontorer. Konklusionen er, at traditionelle storrumskontorer er dårligere for medarbejdernes helbred end enmandskontorer. Forskerne mener, det bl.a. kan skyldes forstyrrende elementer i omgivelserne, samt at gruppedynamikken i et storrumskontor kan betyde, at medarbejderne kommer på arbejde, selv om de er syge.

Rollekonflikter på jobbet kan give smerter i kroppen

UNDERSØGELSE: Psykisk krævende arbejde i form af rollekonflikter og lav indflydelse kan øge risikoen for smerter i nakke, ryg og hoved. Det viser en ny doktordisputats fra det norske arbejdsmiljøinstitut, STAMI, der har undersøgt 3.500 medarbejdere i forskellige norske virksomheder.

Fokus på stress i ny europæisk kampagne

KAMPAGNE: Det betaler sig at arbejde med problemer i det psykiske arbejds­miljø, der i følge Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur er skyld i mere end halvdelen af alle sygedage. Agenturet har derfor netop indledt en toårig kampagne med fokus på håndtering af stress og risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Formålet er at yde støtte og vejledning, så ansatte og virksomheder lærer at genkende og tackle stress. Læs også ny europæisk kampagne 2014-15.

KONFERENCER OG ANDRE ARRANGEMENTER

Hør oplæg fra tre internationale nanoforskere

OPLÆG: Nanomaterialers giftighed, eksperimentel udforskning af nanomaterialer samt allergiske effekter af kulstofnanorør. Det er emnerne, når tre internationale nanoforskere holder oplæg på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø den 30. april kl. 10.15-11.45. Tilmelding er ikke nødvendig.

Mulige helbredseffekter af nanofilmprodukter

TEMAMØDE: Nanofilmprodukter til overfladebehandling af fx gulve og fliser kan give alvorlige skader i lungerne, hvis de indåndes. Hør mere om, hvordan de forskellige stoffer i sprayprodukterne påvirker lungerne, og hvordan man kan beskytte sig, på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs temamøde den 15. maj kl. 10-11.30 i København. Der er tilmeldingsfrist den 13. maj.

Forebyggelse af stik- og skæreskader

TEMADAG: Danske Regioner afholder temadag om forebyggelse af stik- og skæreskader den 12. maj i  København. Temagaden handler bl.a. om baggrunden for EU-direktivet om stik- og skæreskader, registering af stikskader samt om forebyggelse med særlig fokus på brug af sikkerhedsprodukter og deres driftsøkonomi. 

Information om forebyggelsespakker og seniorpakker

INFORMATIONSMØDER: Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse er vært ved tre informa-tionsmøder om de tilbud, fonden har til virksomheder: Forebyggelsespakker, seniorpakker, fleksjobbonus og inspirationskatalog om arbejdsmiljø. Møderne finder sted den 21. maj i Aalborg, den 22. maj i København og den 27. maj i Fredericia.

Forebyg mobning

EFTERMIDDAGSMØDER: BAR Kontor afholder to eftermiddagsmøder om forebyggelse af mobning den 2. juni i Middelfart og den 3. juni i København. Møderne henvender sig især til leder- og medarbejderrepræsentanter fra arbejdsmiljøorganisationer på private kontorarbejdspladser, men andre interesserede er også velkomne. 

NYE BRANCHEVEJLEDNINGER

Psykisk arbejdsmiljø

VEJLEDNING: Er det psykiske arbejdsmiljø godt, udfører medarbejderne deres arbejde bedre uden at blive syge og nedslidte. Det er budskabet i en ny branchevejledning fra Industriens BAR om psykisk arbejdsmiljø. Vejledningen indeholder forslag til, hvordan man kan undersøge det psykiske arbejdsmiljø i virksomheden og beskriver de forhold, der kan påvirke det psykiske arbejdsmiljø.  

Engelsk udgave af vejledning om håndtering af gipsplader

VEJLEDNING: BAR Bygge & Anlægs branchevejledning om håndtering af gipsplader er nu kommet i en engelsk udgave, der hedder Industry Guide on Handling Plaster Boards.

Sikker opsætning og nedtagning af rullestilladser

FAKTAARK: Medarbejderne skal være sikret mod nedstyrtning, når de opsætter og nedtager rullestilladser. BAR Bygge & Anlæg beskriver i en video og et faktaark, hvordan det kan gøres. Faktaarket giver også gode råd om og anvisninger på, hvordan rullestilladser i øvrigt kan bruges forsvarligt.

Høst af kål på den gammeldags facon

FAKTAARK: Høst af kål er hårdt for kroppen, da det foregår manuelt. BAR Jord til Bord har derfor udarbejdet et faktaark, hvor man kan læse mere om bl.a. korrekt arbejdsteknik, variation i arbejdsopgaverne og nogle enkle råd om forebyggelse af skader.   

VÆRKTØJ, PJECER OG ANDRE NYE MATERIALER OM ARBEJDSMILJØ

Fastholdelse og inklusion på arbejdspladsen

TEMASIDE: Videncenter for Arbejdsmiljø har lanceret en temaside om fastholdelse og inklusion på arbejdspladsen. Siden indeholder forskningsbaseret viden, god praksis og anbefalinger til, hvordan medarbejdere med nedsat arbejdsevne, ledere, kolleger og arbejdsmiljøorganisationer sikrer et godt psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med inklusion og fastholdelse. Se temasiden om inklusion og fastholdelse.

VIDEO: Se også en video, hvor seks arbejdspladser fortæller om deres erfaringer med at være på forkant med forandringerne, inddrage medarbejderne, sikre kommunikationen og igangsætte supporthandlinger under forandringerne. 

Arbejdsmiljø på film

VIDEO: BAR Bygge & Anlæg har produceret en række videoer om god arbejdsmiljøpraksis i bygge- og anlægsprojekter. Filmene og andet materiale findes på Byggeriets Sikkerhedsplayer, som er et værktøj, man kan bruge til at lave præsentationer med forskellige materialer fra BAR Bygge & Anlæg. Man skal logge ind med e-mail og adgangskode for at få adgang til Byggeriets Sikkerhedsplayer. Se også videoen introduktion til Byggeriets Sikkerhedsplayer.

Psykisk APV+

FOLDER: Ny folder fra BAR SoSu præsenterer erfaringer med APV og psykisk arbejdsmiljø fra ni arbejdspladser på social- og sundhedsområdet. Det fælles fokus er, hvordan arbejds-pladserne følger op på kortlægningen af arbejdsmiljøet, og hvordan de får APV-arbejdet integreret i de øvrige udviklingsaktiviteter. Folderen henvender sig til alle, der har ansvar for at designe og drive APV-processer eller som fungerer som rådgivere og hjælpere i disse processer. 

Dialog om arbejdsmiljø

KAMPAGNE: Industriens BAR har lanceret kampagnen ”Dialog om arbejdsmiljø”, der skal styrke samarbejdet mellem topledelsen og virksomhedens arbejdsmiljørepræsentanter, chefer og ledere samt HR-ansvarlige. Kampagnen omfatter bl.a. en pjece med gode råd om, hvordan dialogen kan foregå, og diskussionsoplæg i form af fire små film, der illustrerer fire karikerede virksomhedscases.

App fra BAR Bygge & Anlæg nu også til Android

APP: BAR Bygge & Anlægs app til iPad og iPhone, som gik i luften i august 2013, er nu også blevet tilgængelig via Android. App’en indeholder alle branchearbejdsmiljørådets materialer, så de er lettilgængelige, når behovet opstår.

---