Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Nyhedsbrev

E-nyt nr. 3 - 28. marts 2014

Arbejdstilsynet får ny direktør

Peter Vesterheden er udnævnt som ny direktør for Arbejdstilsynet pr. 14. april. Peter Vesterheden har siden 2002 været chef for Københavns Fængsler og var før det koncernpersonalechef i DSB. Peter Vesterheden har også tidligere været ansat i Danmarks Radio, på Rigshospitalet og i forsvaret. Peter Vesterheden afløser Jens Jensen, der gik på pension den 1. februar i år.  

Regeringen vil undtage frivilligt arbejde fra APV-krav

ARBEJDSPLADSVURDERING: Nonprofit organisationer og foreninger, hvor borgerne laver frivilligt arbejde, skal ikke bruge tid og kræfter på at udarbejde arbejdspladsvurderinger (APV). Det mener beskæftigelsesminister Mette Frederiksen, som med et nyt forslag vil sikre, at frivilligt arbejde bliver undtaget fra krav om APV.

Arbejdstilsynet har fokus på nedfaldende genstande på byggepladser

TILSYN: Alvorlige ulykker, hvor personer bliver ramt af faldende genstande, er blandt de fem mest udbredte typer af ulykker på byggepladser. Arbejdstilsynet har derfor haft fokus på fare for nedfaldende genstande på årets første to byggepladsaktioner i henholdsvis februar og marts.  

Asbest på en byggeplads og mange kontrolsager gav myndighederne en travl dag

SOCIAL DUMPING: En byggeplads, hvor arbejdet med asbest måtte indstilles, og et større antal sager om skat og moms. Det var en del af resultatet, da Arbejdstilsynet, SKAT og politiet i starten af marts gennemførte årets første store landsdækkende aktion mod social dumping.

Nye At-vejledninger om fald fra højden på byggepladser

REGLER: Arbejdstilsynet har udarbejdet to nye At-vejledninger om fald fra højden på byggepladser og fald fra højden ved arbejde på tage.

Digital kommunikation på arbejdsmiljøområdet

REGLER: Folketinget har vedtaget et lovforslag, som betyder, at der nu er hjemmel i arbejdsmiljøloven til at stille krav om, at skriftlig kommunikation mellem Arbejdstilsynet og virksomheder skal foregå digitalt. Det bliver dog først obligatorisk at kommunikere digitalt med Arbejdstilsynet om fx tilbagemeldinger på påbud, når der udstedes bekendtgørelser herom, og når de tekniske løsninger er til rådighed i løbet af de kommende år. Herefter bliver der en overgangsperiode, hvor virksomhederne kan vænne sig til at bruge den ny digitale kommunikationsvej.  

Økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning

TILSKUD: Der er stadig penge tilbage i puljen for 2014 om støtte til arbejdsmiljørådgivning. Offentlige og private virksomheder i særligt nedslidningstruede brancher kan søge Arbejdstilsynet om at få halvdelen af deres udgifter til autoriseret arbejdsmiljørådgivning refunderet.

Europæisk kampagne om forebyggelse af glid og fald i samme niveau

KAMPAGNE: En ny EU-støttet kampagne i 26 europæiske lande sætter fokus på de mange arbejdsulykker, der sker, fordi man snubler eller falder i samme niveau. Baggrunden er, at hele 24 pct. af alle arbejdsulykker i EU skyldes glid eller fald i samme niveau. Kampagnen retter sig især mod fødevareindustrien, metalindustrien, sundhedssektoren, hotel, restaurant og catering samt detail- og engroshandel. 

Reform skal bane vej for tillid på offentlige arbejdspladser

REFORM: Syv principper om tillid, samarbejde og rum til faglighed er omdrejningspunktet i en ny tillidsreform, der er blevet skudt i gang af regeringen, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, FTF, OAO og Akademikerne. Målet er, at de syv principper skal føre til udvikling af nye arbejdsgange og styreformer på de offentlige arbejdspladser.

Arbejdsmiljøforskningsfonden støtter 19 nye forskningsprojekter

FORSKNING: Arbejdsmiljøforskningsfonden har bevilliget 26,7 mio. kr. til 19 projekter indenfor psykisk arbejdsmiljø, arbejdsulykker, muskel- og skeletbesvær samt virkemidler i arbejdsmiljøarbejdet.  

Brug af hjælpemidler kan forebygge rygskader

UNDERSØGELSE: Sundhedsmedarbejdere, der dagligt forflytter patienter, har markant større risiko for at få rygskader i forbindelse med arbejdet end kolleger, der ikke forflytter patienter dagligt. Konsekvent brug af hjælpemidler i arbejdet kan reducere risikoen med op til 40 pct., viser en ny undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. 

Beskæftigede er blandt de mindst stressede

UNDERSØGELSE: Man hører ofte folk sige, at deres arbejde er stressende. Men faktisk er de beskæftigede den gruppe, hvor færrest er stressede, hvis man ser bort fra efterlønsmod-tagere. Hvor eksempelvis 61,8 pct. af kontanthjælpsmodtagerne og 50,4 pct. af førtids-pensionisterne siger, at de er stressede, er tallet kun 15,8 pct. for de beskæftigede. Det fremgår af Den Nationale Sundhedsprofil for 2013, som Sundhedsstyrelsen har offentliggjort.  

Medarbejdere vil ændre sundhedsvaner uden brug af professionelle hjælpere

UNDERSØGELSE: Adgang til frugtkurv, mulighed for træning på jobbet eller gratis træning var det, som flest medarbejdere ønskede sig. Selv om medarbejderne ønskede at ændre sund-hedsvaner, blev muligheden for at få hjælp fra arbejdspladsens "Wellness-service" prioritet lavt. Det viser en undersøgelse blandt godt 15.000 politifolk, administrative medarbejdere, advokater, mekanikere og andre ansatte i politiet, som fik tilbud om sundhedsfremme på jobbet. 

Sådan får man langtidsfriske medarbejdere

UNDERSØGELSE: 36 pct. af Region Sjællands medarbejdere er langtidsfriske. Det vil sige, at de højst har haft fem sygedage om året to år i træk. De langtidsfriske udpeger ifølge en undersøgelse, som Region Sjælland har foretaget, fire faktorer som de væsentligste for, at de er tilfredse med deres arbejde, nemlig at de synes, at arbejdet er meningsfuldt, at de har gode kolleger, at de har indflydelse på, hvordan arbejdet skal udføres, samt at de kan levere god kvalitet.  

Kontrol skal forebygge ulykker med lejet udstyr i byggeriet

CERTIFICERING: Lejede maskiner og materiel på byggepladserne skal være i orden og håndteres rigtigt. Det er målet for en ny certificeringsordning fra Materielsektionen i Dansk Byggeri, der er et led i indsatsen mod arbejdsulykker. En ny certificeringsordning skal sikre, at lejede maskiner og materiel på byggepladserne er i orden, at materiel og maskiner håndteres rigtigt, og at man løbende arbejder med forebyggelse og forbedring af sikkerheden på byggepladser. 

KONFERENCER OG ANDRE ARRANGEMENTER

Uddannelse til arbejdsmiljøunderviser?

KURSUS: Hvert år uddannes flere tusinde arbejdsmiljørepræsentanter. Underviserne på kurserne skal også uddannes. For at kunne undervise på arbejdsmiljøuddannelserne skal underviserne bl.a. have gennemført et underviserkursus, som udbydes af Arbejdstilsynet. Næste kursus starter i uge 25, og det er tid til at tilmelde sig.  

Håndter konflikter

EFTERMIDDAGSMØDER: BAR Kontor afholder to eftermiddagsmøder om konflikthåndtering den 7. maj i Aarhus og den 26. maj i København. Møderne henvender sig især til leder- og
medarbejderrepræsentanter fra arbejdsmiljøorganisationer på private kontorarbejdspladser, men andre interesserede er også velkomne.

NYE BRANCHEVEJLEDNINGER

Tømning og fyldning af containere

VEJLEDNING: Arbejdet med containere og trailere kan foregå mange forskellige steder og det kræver forskellig planlægning afhængig af, om de ansatte skal tømme en container eller en trailer samt om de skal fylde den til kargo, til et andet lager eller direkte til en butik eller virksomhed. Ny branchevejledning fra BAR transport og engros samler gode erfaringer og giver arbejdsmiljøorganisationen, ansatte og ledere på lagre og terminaler et overblik over, hvordan man bedst kan planlægge og udføre arbejdet.  

Autolakering

VEJLEDNING: Autolakering er et af de områder, hvor det er vigtigt med et forebyggende arbejdsmiljøarbejde i autobranchen. Den nye branchevejledning fra Industriens BAR kommer bl.a. rundt om planlægning, APV og substitution, anskaffelse og brug af slibemaskiner, faremærkning samt brug af personlige værnemidler og forebyggende hudplejemidler. Vejledningen indeholder også en tjekliste over de vigtigste opmærksomhedspunkter. 

Jeg kører varer og gods i bil under 3500 kg

VEJLEDNING: Branchevejledning henvender til alle, der kører varer og gods i varevogne, kassevogne, pick-ups og andre biler op til 3,5 tons. Formålet med vejledningen fra BAR transport og engros er at give den enkelte chauffør og hans leder et overblik over de arbejdsmiljøforhold, der har betydning i det daglige arbejde. Vejledningen indeholder derfor bl.a. information om indretning af førerpladsen, indkøb af biler, vibrationer, tunge løft og gode råd om personlige værnemidler.

Partikelfiltre i tunge køretøjer

VEJLEDNING: Ny branchevejledning fra Industriens BAR handler om udskiftning og rensning af de partikelfiltre, der er monteret på dieseldrevne køretøjers udstødningssystem for at tilbageholde sundhedsskadelig sod og askepartikler. Vejledningen sætter fokus på, hvordan de ansatte kan undgå de sundhedsskadelige påvirkninger, når de skal udskifte og rense de brugte filtre, samt på de ergonomiske udfordringer, der følger af, at partikelfiltre på lastbiler, busser og entreprenørmaskiner typisk vejer 40-45 kg.  

---