Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Nyhedsbrev

E-nyt nr. 11 - 18. december 2014

Lovforslag om højere RUT-bøder sendt i høring

SOCIAL DUMPING: Det skal være dobbelt så dyrt, når virksomheder mere end én gang lader være at anmelde sig i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Samtidig får Arbejdstilsynet mulighed for at udstede administrative bødeforelæg i disse tilfælde. Det fremgår af et lovforslag, der er sendt i høring i begyndelsen af december. 

Forslag til et moderne arbejdsskadesystem

ARBEJDSSKADER: Hurtigere afgørelser i arbejdsskadesager og en bedre indsats til mennesker med en arbejdsskade skal sikre, at flere vender tilbage til arbejdsmarkedet. Det er hovedbudskabet fra beskæftigelsesministerens ekspertudvalg, der har offentliggjort en rapport med 27 forslag til, hvordan arbejdsskadeområdet kan moderniseres. 

Arbejdstilsynets rejsehold skal forebygge vold på arbejdet

FOREBYGGELSE: Arbejdstilsynets nye rejsehold skal gennem dialog med bl.a. kommunerne bidrage til at styrke forebyggelsen af vold på arbejdspladsen. Første fase af rejseholdets aktiviteter omfatter dialog med den øverste ledelse i kommuner, regioner og relevante institutioner. Arbejdstilsynet vil i anden fase tilrettelægge aktiviteter, som skal styrke kommuner og regioners voldsforebyggelse. 

Fodbold og zumba med kollegerne giver færre smerter

FOREBYGGELSE: Fodbold og zumba er motionsformer, som er effektive til at forbedre kondition og mindske fedtprocenten. Det har desuden en positiv effekt på bl.a. smerter og ømhed i kroppen, viser et ph.d.-studie om ansatte på et norsk hospital, der netop er forsvaret på Københavns Universitet.

Er der sammenhæng mellem arbejdstider, ulykker og hjertesygdom?

FORSKNING: Bliver hjerte-karsystemet påvirket af vores arbejdstider? Og kommer unge på aften- eller natarbejde oftere ud for arbejdsulykker end ældre med samme arbejdstider? Det vil forskerne bag et nyt treårigt forskningsprojekt bl.a. gerne finde svar på.

Hellere hurtigt tilbage til job end en stor erstatning

UNDERSØGELSE: Næsten 60.000 danskere kommer til skade på jobbet hvert år. Stillet over for valget mellem at få størst mulig erstatning og at vende hurtigt tilbage til job, siger mindre end 10 pct. af de ulykkesramte, at de vil gå efter den højest mulige erstatning. Det viser en ny undersøgelse, som Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) har foretaget blandt 1.266 skadelidte.

Manglende tolerance over for kollegaer med psykisk lidelse

UNDERSØGELSE: Medarbejdere med varige psykiske lidelser som skizofreni og maniodepres-sion kan have sværere ved at blive inkluderet på danske arbejdspladser. Det viser en ny undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) blandt godt 6.000 lønmodtagere. Her angiver 39 pct., at de i nogen eller høj grad er betænkelige ved at arbejde sammen med personer med en varig psykisk lidelse.

KONFERENCER OG ANDRE ARRANGEMENTER

Arbejdsmiljøforskningsfondens årskonference 2015

KONFERENCE: Arbejdsmiljøforskningsfonden afholder den 14. januar 2015 sin årlige konference. Konferencen henvender sig til relevante myndigheder, forskere, faglige og politiske organisationer, branchearbejdsmiljøråd og arbejdsmiljørådgivere med henblik på at opdatere dem om de seneste forskningsresultater inden for arbejdsmiljø.

REACH og forholdet mellem REACH og arbejdsmiljø

INFORMATIONSMØDE: Arbejdstilsynet og Miljøstyrelsen inviterer alle interesserede til informationsmøde om REACH den 15. januar i København. REACH trådte i kraft i 2007 og indfases frem til den 1. juni 2018. På vej mod 2018 er det nu et godt tidspunkt til en midtvejsstatus for REACH's betydning for det kemiske arbejdsmiljø. Miljøstyrelsen og Arbejdstilsynet vil på mødet give et samlet bud på REACH's betydning for brugere, virksomheder og arbejdsmiljøet. 

Seminarer om social kapital

INVITATION: Industriens BAR, TekSam og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø tilbyder ti industrielle virksomheder at deltage gratis i tre seminarer om metoder til udvikling af social kapital. På seminarene præsenteres deltagerne for den nyeste viden om metoder til udvikling af gode relationer og velfungerende teams. Målet er, at seminarerne sammen med den forskningsfaglige viden kan danne grundlag for udvikling af en guide til industrien. 

NYE BRANCHEVEJLEDNINGER

Forebyggelse og håndtering af røveri i dagligvarebutikker

VEJLEDNING: BAR Handel har udgivet ny branchevejledning om forebyggelse og håndtering af røveri i dagligvarebutikker. I vejledningen kan man få overblik, hente viden, inspiration og gode råd om risikovurdering og forebyggelse af røveri i dagligvarebutikker. Der er i vejledningen lagt vægt på at give butikken et værktøj til at vurdere sin risiko for røveri. 

APV-guide til industrien

VEJLEDNING: Branchevejledning fra Industriens BAR beskriver, hvordan virksomheden kan arbejde med sin arbejdspladsvurdering og den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Vejledningen omfatter et APV-tjekskema, en skabelon til "fotosafari", en APV-planche til arbejdsmiljø-problemer fra dialogmøde samt en skabelon til en APV-handlingsplan.

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø

VEJLEDNING: Det kan ikke undgås, at forandringer påvirker det psykiske arbejdsmiljø i større eller mindre grad fx i form af usikkerhed, utryghed, manglende information og flere spørgsmål end svar. Ny branchevejledning fra BAR Kontor er først og fremmest skrevet som en støtte til AMO-medlemmer, når de skal forholde sig til forandringer og deres indvirkning på det psykiske arbejdsmiljø.

Sikkerhed ved montage, reparation og eftersyn af elevatorer

VEJLEDNING: Kort branchevejledning fra Industriens BAR handler om reglerne for sikkerhed ved elevatorer. Folderen illustrerer, hvor man som elevatorejer skal være særlig påpasselig. Overholdes reglerne ikke, kan inspektionsorganerne ikke godkende elevatoren.

Håndtering af emballerede varer i fødevareindustrien

VEJLEDNING: Når håndledsbelastningerne skal nedbringes og forebygges, sker det efter en række forebyggelsesprincipper, som retter sig mod forskellige faktorer: Tekniske hjælpemidler, arbejdspladsens indretning, udførelsen af arbejdet samt emballagetyper og udformning. Det er emnet for en ny branchevejledning fra Industriens BAR.

VÆRKTØJ, PJECER OG ANDRE NYE MATERIALER OM ARBEJDSMILJØ

Analyse af arbejdsulykker

VÆRKTØJ: En ulykke kommer sjældent alene, så derfor har Arbejdstilsynet udviklet værktøjet "Guide til læring af ulykker", som virksomheden kan bruge til at analysere, hvad der gik galt i forbindelse med en ulykke. Ved at analysere en ulykke kan virksomheden få god viden om forhold, som medfører manglende sikkerhed i arbejdet. Guiden indeholder 15 kategorier af mulige årsager til en arbejdsulykke. 

Stresshåndtering i mindre virksomheder

VÆRKTØJ: Små og mellemstore virksomheder kan nu få hjælp til at håndtere stress på arbejdspladsen med et nyt værktøj fra Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur. Værktøjet indeholder bl.a. enkle forklaringer på risici og årsagerne, råd om, hvordan man opdager problemer tidligt, og hvordan man kan iværksætte tiltag samt praktiske eksempler på forebyggelse og risikostyring. 

Før vold bliver til virkelighed

KORTFILM: At kunne yde service i trygge rammer er helt afgørende for et godt arbejdsmiljø, og derfor har BAR KOFA produceret fire korte film med realistiske situationer fra hverdagen i den offentlige og den finansielle sektor. Filmene er tænkt som inspirationsmateriale til at skabe et godt arbejdsmiljø for de ansatte, der hver dag har mange direkte kontakter med borgere og kunder. Der er også udgivet en folder om, hvordan filmene kan bruges.

Når samtaler er svære

FOLDER: Ny folder fra Industriens BAR handler om at bruge samtaler til at fastholde medarbejdere og til at drage og vise omsorg. Formålet med folderen er at give ledere med personaleansvar anvendelig viden og inspiration til at samtale med medarbejdere – især når det handler om svære situationer. 

Gode råd til chaufføren i den daglige trafik

FOLDER: Rådet for Sikker Trafik har udgivet en folder til arbejdsgivere og medarbejdere med gode råd til et godt arbejdsmiljø, når der skal køres ude i trafikken. Lastbiler og varebiler er høje, tunge og ofte læsset med materialer og værktøj. Det betyder, at de har ringere køreegenskaber og er vanskeligere at håndtere i kritiske situationer end personbiler. Der er også lavet en video om emnet.

Undervisning trods mistrivsel

FOLDER: "Tæt på mistrivsel" sætter fokus på arbejdsmiljøet for undervisere, der er "tæt på mistrivsel". Det vil sige, hvordan man som uddannelsesinstitution sikrer, at underviserne har mulighed for at løse deres kerneopgave – også når den omfatter elever, studerende og kursister, der bringer alvorlige personlige eller sociale problemer med ind i klasserummet. BAR Undervisning & Forskning står bag folderen. 

Ny udgave af "Under Hjelmene"

AVIS: Arbejdsmiljøavisen "Under Hjelmene" handler denne gang om, hvordan man planlægger og udfører arbejde med faldsikringsudstyr. Faldsikring bruges mere og mere på landets byggepladser, men det er noget, som kræver grundig planlægning, inden arbejdet går i gang. Andre emner er støv, DM i Skills, forebyggelse af ulykker og it. Det er gratis at abonnere på avisen.

Sikkert arbejde med gylletanke og fortanke

FAKTAARK: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg har udarbejdet to faktaark, der beskriver de arbejdsmiljø- og sikkerhedsmæssige forhold, man skal være opmærksom på, når man håndterer gylle. Gylle håndteres i forskellige situationer, og i faktaarkene beskrives, hvilke forholdsregler der kan tages i forbindelse med arbejde med gylletanke og fortank for at minimere risiko for forgiftning af gyllegas.

Sygefravær

VÆRKTØJ: BAR Service- og Tjenesteydelser har revideret værktøjskassen om at arbejde systematisk med sygefravær – fra fravær til nærvær. Værktøjskassen indeholder inspiration og gode råd til at håndtere sygefraværet og skabe et godt arbejdsmiljø.

---