Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Nyhedsbrev

E-nyt nr. 1 - 23. januar 2014

Handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen

FOREBYGGELSE: Arbejdstilsynet og de centrale organisationer i byggeriet har udarbejdet en fælles handleplan mod arbejdsulykker i byggeriet. Handleplanen omfatter 50 konkrete initiativer, der bl.a. er målrettet lærlinge og nyansatte, udenlandsk arbejdskraft, små virksomheder og bygherrer.

Se også BAR Bygge & Anlægs stillingsopslag efter konsulenter til to initiativer, der handler om henholdsvis øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen (lærlinge) og en indsats over for bygherrer og rådgivere. 

Ti gode råd skal forebygge vold på arbejdet

FOREBYGGELSE: Vold og trusler på arbejdspladsen er et stort problem ikke mindst for SOSU-assistenter, specialpædagoger og fængselsbetjente, der ofte bliver udsat for overgreb, der psykisk sætter dybe spor. Arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet har derfor udarbejdet er pjece med ti gode råd til, hvordan man undgår vold på arbejdet. 

Bedre arbejdsmiljø i plast-, glas- og betonvirksomheder

FOREBYGGELSE: Virksomheder i plast-, glas- og betonindustrien kan nu forebygge tunge løft, dårlige arbejdsstillinger og styrke trivslen med en forebyggelsespakke. Forebyggelsespakken er udarbejdet i to versioner: En, der især henvender sig til virksomheder i plastindustrien, og en til virksomheder i betonindustrien.

Sammenhæng mellem indflydelse i arbejdet og smerter i lænderyggen

FORSKNING: Kvindelige medarbejdere i ældreplejen, som rapporterede en lav eller moderat grad af indflydelse i arbejdet, havde – sammenlignet med kvinder med en høj grad af indflydelse i arbejdet – en signifikant forøget risiko for langvarige smerter i lænderyggen. Det viser et studie, som er udført af bl.a. Det Nationale Forskningscenter for Arbejsmiljø.

Ansøgningsrunde i Arbejdsmiljøforskningsfonden

PULJE: Arbejdsmiljøforskningsfonden indkalder til en ny ansøgningsrunde inden for temaerne psykisk arbejdsmiljø, arbejdsulykker, muskel- og skeletbesvær og virkemidler i arbejdsmiljøarbejdet samt en arbejdsmedicinsk udredning. Der er afsat 30 mio. kr. til temaerne og ansøgningsfrist den 3. marts 2014.

Forskningsmidler giver øget viden om fremtidens arbejdsmiljø

ARTIKEL: De nyeste forskningsresultater fra 13 spændende projekter blev præsenteret af engagerede forskere på Arbejdsmiljøforskningsfondens årlige konference. Alle projekter er gennemført med støtte fra fonden. 

KONFERENCER OG ANDRE ARRANGEMENTER

Styr på arbejdsmiljøet - Arbejdsmiljø Roadshow 2014

MØDER: "Arbejdsmiljø Roadshow 2014" gennemføres frem til den 6. februar i København, Værløse, Odense, Aarhus, Aalborg, Herning og Esbjerg. Fælles for arrangementerne er, at deltagerne får friske input til, hvordan virksomhederne kan tage fat på at løse uhensigtsmæssige arbejdsmiljøforhold og gode ideer til forbedringer af eksisterende arbejdsmiljøforhold.

NYE BRANCHEVEJLEDNINGER

Brug af personlige værnemidler

VEJLEDNING: "Hvem har ansvaret, og hvor skal de personlige værnemidler benyttes?" er undertitlen på en ny branchevejledning fra Industriens BAR. Vejledningen indeholder bl.a. oplysninger om, hvornår forskellige typer af personlige værnemidler som høreværn, sikkerhedsforklæde og beskyttelseshjelm skal bruges, og hvad man særligt skal huske i forbindelse med det konkrete værnemiddel.

Helkropvibrationer

VEJLEDNING: Ny branchevejledning fra Industriens BAR handler om helbredsproblemer og sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med helkropsvibrationer. Vejledningen oplyser om, hvordan man kan beregne vibrationsbelastningen samt om, hvordan man kan måle vibrationer i virksomheden. Endelig indeholder vejledningen en tjekliste, som virksomheden kan bruge ved indkøb af nye maskiner og anlæg. 

Limning

VEJLEDNING: ”Brug så få lime som muligt. Brug altid de mindst farlige lime og brug dem altid sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt”. Det er budskabet i en ny branchevejledning fra Industriens BAR, der viser vejen til et sikkert og sundt arbejdsmiljø, når man arbejder med limning. Vejledningen henvender sig især til autobranchen, men der er også gode råd og vejledning at hente for andre brancher.  

Serviceleverandører

VEJLEDNING: Ny branchevejledning fra Industriens BAR sætter fokus på arbejdsmiljøforhold, når andre firmaer udfører opgaver i industrivirksomheder, eventuelt som en del af produktionen. Vejledningen gennemgår de arbejdsmiljøspørgsmål, som industrivirksomheden og serviceleverandøren skal være opmærksomme på før og efter, at de indgår kontrakt. Vejledningen vedrører alle former for serviceopgaver, herunder bygge- og anlægsarbejder. 

VÆRKTØJ, PJECER OG ANDRE NYE MATERIALER OM ARBEJDSMILJØ

Forebyg ulykker! 

FOLDER: Grafisk BAR har udarbejdet en folder om, hvordan man forebygger ulykker bl.a. gennem et struktureret arbejde med forebyggelse, opbygning af en sikkerhedskultur samt kortlægning af risici.

Er arbejdsulykken anmeldt?

FOLDER: Ny folder fra Grafisk BAR beskriver trin for trin, hvad man som arbejdsgiver og arbejdstager skal foretage sig i tilfælde af en arbejdsulykke. Formålet med folderen er at skabe overblik over anmeldelsesforløbet og dermed gøre det lettere.

AMO i praksis - en vej til et godt arbejdsmiljø!

FOLDER: Grafisk BAR har udarbejdet en 12-siders folder, der beskriver reglerne om arbejdsmiljødrøftelse, kompetenceudvikling og supplerende uddannelse. Folderen indeholder endvidere interviews med en række grafiske virksomheder om deres arbejde med arbejdsmiljøorganisation (AMO).

---

 

 

Nye regler

Ny bekendtgørelse 

Arbejdsmiljøforskningsfonden - 1677 - 3. december 2013

Regler på vej

Love

Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og ændring af lov om indretning m.v. af visse produkter (Obligatorisk digital kommunikation m.v.)