Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Det virker at inddrage sygefravær i APV

Nyhed den 9. juni 2016

”Det er nemt, det giver mindre sygefravær, prøv det”. Sådan kunne man sammenfatte resultatet af en undersøgelse, som ser på fordele og ulemper ved kravet om, at virksomhederne skal inddrage sygefravær i deres arbejdspladsvurdering (APV).

En ny undersøgelse viser, at virksomheder, der aktivt inddrager sygefravær i deres APV-arbejde, ofte oplever, at det hjælper dem til at identificere og fjerne arbejdsmiljøproblemer, som påvirker sygefraværet.

Undersøgelsen bygger på oplysninger fra godt 1000 virksomheder og er udarbejdet af Oxford Research for Arbejdstilsynet.

Blandt de virksomheder, der havde inddraget sygefravær i deres APV-arbejde, oplyste 37 pct., at de kunne iværksætte mere målrettede tiltag til at forbedre arbejdsmiljøet. Og hos knap en tredjedel (31 pct.) havde det faktisk bidraget til at nedbringe virksomhedens sygefravær.

Herudover oplevede 53 pct., at de ved at inddrage sygefravær havde fået et bedre overblik over deres sygefravær, mens 48 pct. havde fået en større bevidsthed om, hvad der udløser sygefraværet.

Kontorchef i Arbejdstilsynet Anette Lerche siger om undersøgelsen:

”Undersøgelsen viser, at det kan være en klar fordel for virksomhederne at inddrage sygefravær i deres APV-arbejde. Det hjælper dem til at identificere og dermed handle på nogle af de problemer i arbejdsmiljøet, der systematisk fører til højt sygefravær. Det åbner op for langsigtede og permanente forbedringer i både arbejdsmiljøet og i nedbringelsen af sygefraværet”.

Det har siden 2004 været et lovkrav, at virksomhederne skal inddrage deres sygefravær, når de udarbejder arbejdspladsvurdering.

Fakta om undersøgelsen af sygefravær og APV

Undersøgelsen er foretaget af Oxford Research for Arbejdstilsynet i perioden 21. april til 30. juni 2015.

Udover en spørgeskemaundersøgelse blandt 1029 virksomheder, er der gennemført 19 arbejdspladsstudier og interview med sekretariaterne for seks branchearbejdsmiljøråd.

93 pct. af virksomhederne havde lavet en APV inden for de seneste 3 år. Knap halvdelen (41 pct.) havde inddraget sygefravær i APV-arbejdet.