Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Nye bekendtgørelser om elevatorer og rulletrapper

26. maj 2015

Tre nye bekendtgørelser om elevatorer og rulletrapper er resultatet af en modernisering af reglerne på området. De nuværende regler svarer ikke længere til den tekniske og samfundsmæssige udvikling, så der har været behov for at nytænke reglerne og gøre dem lettere at forstå.

De nye regler, som træder i kraft den 1. september 2015, er relevante for bl.a. ejere af elevatorer eller rulletrapper samt for installatører, inspektionsorganer og servicefolk, som allerede nu kan begynde at forberede sig på ændringerne.

Nedenfor kan du læse de vigtigste ændringer i bekendtgørelserne.

Anvendelse af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner

 • Bekendtgørelsen omfatter som noget nyt også løfteplatforme med løftehøjde under 3 m.
 • Rulletrapper og rullefortove er nu omfattet af de samme krav til inspektion og kontrol som elevatorer.
 • Inspektionsorganet kan udstede en midlertidig inspektionsattest i de tilfælde, hvor der er mindre mangler i de områder, hvor servicefolkene bl.a. udfører kontrol og vedligeholdelse af elevatoren. Det gør det muligt for ejeren at udbedre manglerne, uden elevatoren tages ud af drift.
 • Krav til indholdet af kontroller er skærpet, men antallet af kontroller er reduceret, hvor det er muligt i forhold til installatørens forskrifter.

Adgangsveje til elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner

 • Bekendtgørelsen samler de hidtil gældende regler om adgangsveje. Reglerne var tidligere spredt i de forskellige bekendtgørelser om elevatorer. 
 • Kravene om adgangsveje er nationale og gælder stadigvæk for både ikke CE-mærkede og CE-mærkede elevatorer.

Indretning af ikke CE-mærkede elevatorer

 • Bekendtgørelsen er en sammenfatning af alle væsentlige krav til elevatorer, der ikke er CE-mærket. Uanset tidspunkt for installation er det denne bekendtgørelse, der gælder.
 • På få områder er der sket en skærpelse af reglerne for at øge sikkerheden. Ejeren skal inden 1. januar 2020 opgradere elevatoren, så den lever op til følgende skærpede krav: 
  • Skakten skal beskytte mod kontakt til de farlige bevægelige dele. 
  • Gelænderet på elevatorstolen skal i nogle tilfælde forhøjes. 
  • Bæretov skal fastgøres på en måde, der er lige så sikker som for CE-mærkede elevatorer.

Yderligere information

Du kan læse de nye bekendtgørelser her:

Anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner 

Adgangsveje til elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner 

Indretningskrav til eksisterende elevatorer, der ikke er CE-mærket