Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Nye regler styrker den supplerende arbejdsmiljøuddannelse

16. december 2015

Den 1. januar 2016 træder nye regler i kraft, som skal styrke rammerne for supplerende arbejdsmiljøuddannelse til medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen (AMO).

De nye regler betyder, at AMO i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse skal bidrage til virksomhedens plan for kompetenceudvikling vedrørende supplerende uddannelse.

Det er allerede i dag et krav, at arbejdsgiveren i virksomheder med AMO skal sørge for, at der bliver udarbejdet en plan for kompetenceudvikling for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i AMO vedrørende den supplerende uddannelse.

Reglerne betyder også, at arbejdsgiverens tilbud om supplerende uddannelse til AMOs medlemmer skal kunne dokumenteres over for Arbejdstilsynet.

Der bliver desuden mulighed for, at arbejdsgiveren og de ansatte kan aftale, at den supplerende uddannelse kan tages samlet inden for en valgperiode. Det betyder, at man fx kan vælge ikke at afholde supplerende uddannelse det ene år, men til gengæld afholde 3 dages supplerende uddannelse det næste år. Arbejdsgiveren skal skriftligt over for Arbejdstilsynet kunne dokumentere, hvis der er indgået en sådan aftale.

De nye regler har kun betydning for virksomheder, hvor der er pligt til at oprette AMO.

Ændringerne af reglerne skyldes, at der er lavet en evaluering af AMO-reglerne, som trådte i kraft i 2010. Evalueringen viste, at regelsættet fungerer godt, men at der også er visse mangler. Særligt er det langt fra alle AMO-medlemmer, der får tilbudt og tager imod tilbuddet om supplerende uddannelse.

Materiale om AMO

Reglerne og teksterne om AMO her på hjemmesiden vil være opdateret den 1. januar 2016, når de nye regler træder i kraft.

Du kan læse mere om

•    AMO
•    Arbejdsmiljørepræsentantens opgaver, valg og uddannelse
•    Årlig arbejdsmiljødrøftelse
•    Arbejdsmiljøuddannelse - kursister
•    Arbejdsmiljøuddannelse - udbydere.

Kontakt

Kontorchef Anette Lerche, 72208726.