Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Arbejdstilsynet har et godt omdømme i Danmark

11. november 2015

Arbejdstilsynet ligger på en 8. plads ud af 40 offentlige organisationer og ministerier i Danmark, hvis omdømme netop er blevet bedømt af befolkningen.

Lidt over 9000 danskere har ud fra spørgsmål om etik, ansvarlighed, arbejdsplads, ledelse, services og udvikling givet Arbejdstilsynet en score på 69,2 ud af 100 mulige. Til sammenligning fik Forbrugerombudsmanden på førstepladsen en score på 85, 9.

Omdømme
Figuren viser de emner, der er blevet stillet spørgsmål om for at vurdere Arbejdstilsynets omdømme.

Befolkningens kendskab til de offentlige organisationer og ministerier er også blevet undersøgt, og her svarede 21 pct., at de kender Arbejdstilsynet godt, 61 pct. kender nogenlunde, og 17 pct. har kun hørt navnet. Ingen svarede, at de ikke kender Arbejdstilsynet.

I Arbejdstilsynet bliver undersøgelsen modtaget med tilfredshed, og man vurderer, at scoren er givet, dels fordi der i befolkningen er opbakning til Arbejdstilsynets opgave med at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø, dels for den måde vi dagligt løser vores opgave på. Det kan være lidt af en balancegang på tilsynene både at være den kontrollerende myndighed, der griber ind, hvis arbejdsmiljøet ikke er i orden, samtidig med at vi går i dialog og forklarer, hvorfor vi gør, som vi gør.

Arbejdstilsynets vision er at være kendt som en effektiv offentlig virksomhed, hvor viden omsættes til en målrettet forebyggende arbejdsmiljøindsats.

Kilde: Reputation Institute