Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Arbejdsmiljøforskningsfonden uddeler midler

Arbejdsmiljøforskningsfonden har i december 2015 uddelt 32,7 mio. kr. til i alt 15 forsknings- og udviklingsprojekter. Hovedtemaerne for ansøgningsrunden var ’arbejdsulykker’, ’psykisk arbejdsmiljø’, ’muskel- og skeletbesvær’ og ’virkemidler i arbejdsmiljøarbejdet’. Desuden var der et særskilt opslag om en arbejdsmedicinsk udredning

Projekterne er udvalgt med baggrund i Arbejdsmiljøforskningsfondens stra¬tegi for forskning og udvikling 2014-2015, hvor de fire nævnte hovedtemaer indgår.

Fonden modtog i alt 47 ansøgninger til et samlet ansøgt beløb på 109,3 mio. kr.

Det Videnskabelige Arbejdsmiljøforskningsudvalg og Udvalget for Udvikling og Udredning har foretaget en vurdering af den faglige kvalitet i alle 47 ansøgninger. Det Strategiske Arbejdsmiljøforskningsudvalg har herefter foretaget en vurdering af de fagligt godkendte ansøgninger efter relevanskriterier. Kriterierne er bl.a. en vurdering af, hvor der mangler viden og udvikling indenfor de prioriterede områder, samt en vurdering af projektets overfør- og generaliserbarhed i relation til den samlede arbejdsmiljøindsats.

Udvalget indstillede 15 projekter til at modtage en samlet støtte på op til 32,7 mio. kr., og beskæftigelsesministeren har efterfølgende godkendt indstillingen. Projekterne omfatter tre ph.d.-studier.

Følgende projekter har fået tildelt midler i denne runde:

Psykisk arbejdsmiljø

”Arbejdspladsen som ressource. Internationale forløbsundersøgelser af arbejdspladsressourcer og forbedret psykisk arbejdsmiljø”, KU. Bevilget 4,3 mio. kr.

”Stadig ramt? Et studie af langtidskonsekvenser af vold på arbejdspladsen”, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling. Bevilget 1,0 mio. kr.

”Stressfaktorer på arbejde og i privatliv hos gravide kvinder: Betydning for astma og andre allergiske sygdomme hos børnene”, NFA. Bevilget 2,9 mio. kr.

Muskel- og skeletbesvær

”Teknisk målte fysiske krav i arbejdet og langtidssygefravær” NFA. Bevilget 3,4 mio. kr.

”Nakke-skuldersmerter og erhvervstilknytning blandt tidligere syersker – en opfølgningsundersøgelse”, AMK Herning. Bevilget 0,3 mio. kr.

”Udforskning af arbejdsmiljø og muskuloskeletalt helbred med brug af Den Muskuloskeletale Forskningsdatabase ved Dansk Ramazzini Center”, AMK Herning. Bevilget 1,2 mio. kr.

”Løftearbejde – en risikofaktor for hjertekarsygdom?”, NFA. Bevilget 1,5 mio. kr.

Virkemidler

”Sammenhæng mellem arbejdsmiljø og produktivitet – En registerbaseret follow-up undersøgelse”, NFA. Bevilget 2,6 mio. kr.

”Aktiv gravidpolitik på arbejdspladsen: Mere trivsel og mindre fravær”, AMK Bispebjerg. Bevilget 3,4 mio. kr.

”Praksis- og Evidensbaseret udvikling af anbefalinger i Rådgivning om Muskelskeletbesvær på Arbejdspladsen (PERMA)”, NFA. Bevilget 2,4 mio. kr.

”Sikre praktikvirksomheder”, AMK Herning. Bevilget 1,5 mio. kr.

Ulykker

”Potentiale for forebyggelse af forflytningsulykker og rygsmerter ved brug af tekniske hjælpemidler under patientforflytninger på danske hospitaler”, NFA. Bevilget 3,8 mio. kr.

”Arbejdsmiljøøkonomi i et bygherreperspektiv”, COWI A/S. Bevilget 2,3 mio. kr.

”Fra forskning til praksis i forebyggelsen af arbejdsulykker (R2P-projektet)”, NFA. Bevilget 1,7 mio. kr.

Arbejdsmedicinsk udredning

”Udredning af hvilke erhvervsmæssige belastninger, der kan medføre udvikling af skuldersygdomme”, AMK Aarhus. Bevilget 0,4 mio. kr.

Du kan læse mere om de igangværende projekter.

Fonden takker alle ansøgere for den udviste interesse.