Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Asbest på en byggeplads og mange kontrolsager gav myndighederne en travl dag

Social dumping: Pressemeddelelse den 6. marts 2014 

En byggeplads, hvor arbejdet med asbest måtte indstilles, og et større antal sager vedrørende skat og moms. Det var en del af resultatet, da Arbejdstilsynet, SKAT og Politiet onsdag gennemførte årets første store landsdækkende aktion mod social dumping.

Der var nok at tage fat på, da Arbejdstilsynet, SKAT og Politi onsdag d. 5. marts rykkede ud sammen for at kontrollere udenlandske virksomheder og arbejdstagere i Danmark. Derudover blev der kontrolleret en del danske virksomheder vedrørende korrekt arbejdsudlejebeskatning. Aktionen var rettet primært mod virksomheder inden for byggebranchen og det grønne område. Derudover besøgte myndighederne en række andre virksomheder bl.a. indenfor flytteforretning, autoværksteder, affaldssortering og skrot samt restaurationsbranchen. Arbejdstilsynet kontrollerede arbejdsmiljøforhold og anmeldelser til RUT, SKAT kiggede på moms- og skatteforhold, og Politiet kontrollerede arbejds- og opholdstilladelser.

Hvor der i forbindelse med aktionen ikke umiddelbart var nogle sager for Politiet i denne omgang, var der til gengæld en del at se til for både SKAT og Arbejdstilsynet. 

Asbestarbejde blev stoppet 

Arbejdstilsynet gennemførte i løbet af dagen 92 kontrolbesøg og gav i alt 95 reaktioner. Af disse var 78 reaktioner for alvorlige overtrædelser af arbejdsmiljøloven. Desuden var 9 udenlandske virksomheder ikke korrekt anmeldt i Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT).  Arbejdstilsynet afklarer nu, om der er anledning til at give virksomhederne bøder. Dagens aktion afslørede også asbest på en byggeplads, hvilket resulterede i, at arbejdet med asbest først kan genoptages, når det sker på en fuld forsvarlig måde.

- Når vi ser eksempler på arbejdsforhold, der er så farlige som dette, så sætter vi straks ind. Det bekræfter sammen med de øvrige sager, vi er stødt på under aktionen, at det er vigtigt med fortsat fokus på social dumping og arbejdsmiljøforhold hos de udenlandske virksomheder, siger tilsynschef i Arbejdstilsynet Karsten Bach Christensen.

Fortsat behov for vejledning og kontrol 

SKAT var effektiv og kontrollerede på dagen 119 virksomheder og interviewede 200 udenlandske statsborgere. Ud af disse vurderer SKAT, at der skal følges op overfor 71 virksomheder. Resultaterne viser, at en del virksomheder og deres ansatte fortsat har problemer med korrekt momsregistrering og beskatningsforhold ligesom en del entreprisekontrakter nu skal vurderes af SKAT for at sikre, at der ikke reelt er tale om arbejdsudleje eller ansættelsesforhold med fremadrettet skattebetaling til Danmark.

- Aktionen i går viser, at det er vigtigt, at vi kombineret med disse kontroller får vejledt virksomhederne så godt som muligt. Det er noget, vi har fokus på. Nu følger vi op på alle sagerne og fortsætter indsatsen med at gennemføre fælles kontrolaktioner på området, udtaler underdirektør i SKAT, Gitte Kaae Bjarke.

Aktionen var den første af årets otte landsdækkende aktioner mod social dumping, hvor SKAT, Arbejdstilsynet og Politiet rykker ud sammen. Regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti er med finanslovaftalen for 2014 enige om at fortsætte en styrket og fokuseret myndighedsindsats mod social dumping. Den styrkede indsats gennemføres i perioden 2014-2017. 

Se resultaterne fra aktionen