Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Social dumping aktion: Mange lovbrud i sommervarmen

Pressemeddelelse 18. juni 2014

Det var ikke kun solen, der gav sved på panden, da Arbejdstilsynet, SKAT og politiet rykkede ud for at tjekke udenlandske virksomheder og ansatte på årets fjerde fællesaktion mod social dumping. For alle tre myndigheder blev det nemlig en travl dag, hvor der både blev afsløret dårligt arbejdsmiljø, snyd med skat og moms samt personer uden gyldig arbejdstilladelse.

Der er stadig meget at komme efter, når myndighederne bevæger sig ud på landets byggepladser for at bekæmpe social dumping. Det skete på årets fjerde fællesaktionen, hvor der denne gang var fokus på byggebranchen, hvor der erfaringsmæssigt er mange udlændige beskæftiget. På aktionen tog Arbejdstilsynet sig af at kontrollere arbejdsmiljøforhold og anmeldelser til RUT, SKAT kiggede på moms- og skatteforhold mens politiet kontrollerede arbejds- og opholdstilladelser.

Arbejdstilsynet gennemførte i alt 79 kontrolbesøg og gav i alt 76 reaktioner. Af disse var 63 reaktioner for alvorlige overtrædelser af arbejdsmiljøloven. Desuden var 16 udenlandske virksomheder ikke korrekt anmeldt i Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Arbejdstilsynet afklarer nu, om der er anledning til at give virksomhederne bøder. Aktionen understreger, at der fortsat er brug for at bekæmpe social dumping og dårligt arbejdsmiljø.

- Vi gør i det daglige en stor indsats for at bekæmpe social dumping. Det er dog en klar styrke for indsatsen, at vi er tre myndigheder, der sammen går massivt ud i hele landet og sætte ind over for social dumping på én gang. På gårsdagens aktion blev vi igen bekræftet i, at der er brug for at vi kommer ud sammen. Vi mødte endnu engang på virksomheder, der ikke var registreret korrekt, ligesom vi igen måtte skride ind over for en række arbejdsforhold, som ikke lever op til reglerne på det danske arbejdsmarked, siger tilsynschef i Arbejdstilsynet Karsten Bach Christensen.

SKATs direktør, Jesper Rønnow Simonsen, deltog i den Københavnske del af aktionen:

- Jeg oplevede et godt og professionelt samarbejde mellem myndighederne. Det betød, at kontrollen blev udført roligt og i en respektfuld tone og frem for alt effektivt, så byggeriet ikke blev forstyrret mere end højst nødvendigt.

SKAT besøgte 118 virksomheder på aktionen og har i den forbindelse blandt andet set på skiltning på byggepladser og registrering af ansatte og virksomheder. På nogle virksomheder var der ikke styr på skiltningen, og virksomhederne er enten blevet vejledt om reglerne eller i særligt grove tilfælde sendt til ansvarsvurdering. Desuden fik SKAT hjulpet fem virksomheder med at blive momsregistreret, da det var glippet i deres iver for at komme til at arbejde.

I forbindelse med den landsdækkende aktion konstaterede politiet en sag med en EU-borger om ulovligt arbejde og ophold, mens der i en anden sag med en tredjelandsstatsborger skal foretages yderligere undersøgelser af pågældendes arbejdstilladelse. Politiet foretog i øvrigt anholdelse af 3 EU-borgere og 3 tredjelandsstatsborgere til konstatering af identitet.

Aktionen var den fjerde af i alt otte landsdækkende aktioner mod social dumping, hvor SKAT, Arbejdstilsynet og Politiet rykker ud sammen. Regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti er med finanslovaftalen for 2014 enige om at fortsætte en styrket og fokuseret myndighedsindsats mod social dumping. Den styrkede indsats gennemføres i perioden 2014-2017.

Yderligere oplysninger:

Arbejdstilsynet: Pressechef Jesper Tidemann på telefon 72 20 93 94
SKAT: SKATs pressefunktion på telefon 72 37 09 00
Politiet: Kommunikationsrådgiver Carsten Andersen på telefon 25 10 77 24