Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Arbejdstilsynets særlige tilsynsindsatser skal forebygge nedslidning

Arbejdstilsynet gennemfører i 2014 særlige tilsynsindsatser i fem nedslidningstruede brancher, hvor udvalgte virksomheder får to besøg med 1-6 måneders mellemrum. Tilsynsindsatserne skal hjælpe virksomhederne med at forebygge belastninger af muskler og skelet og med at få et bedre psykisk arbejdsmiljø.

De fem brancher, som får besøg via en særlig indsats, er:

  • Bygge- og anlægsbranchen
  • Gartnerier og landskabspleje
  • Plast, glas og beton
  • Elektronik og
  • Politiet.

De særlige indsatser består af to besøg

De særlige indsatser består af to besøg, hvor de udvalgte virksomheder i de fem brancher får to besøg med 1- 6 måneders mellemrum. På det første besøg vil Arbejdstilsynet primært vejlede mundtligt om, hvordan virksomheden kan arbejde med at undgå belastninger af muskler og skelet og med at få et bedre psykisk arbejdsmiljø.

På det andet besøg vil Arbejdstilsynet drøfte med virksomheden, hvordan den har arbejdet med de emner, som den fik mundtlig vejledning om på første besøg. På det andet besøg vil Arbejdstilsynet desuden kontrollere arbejdsmiljøet og give reaktioner, hvis der konstateres overtrædelser af Arbejdsmiljøloven.

Kontorchef Anette Lerche siger om de særlige indsatser:

- I Arbejdstilsynet forventer vi, at de særlige indsatser på en effektiv måde kan hjælpe virksomhederne i gang med at forebygge nedslidning. Det er vores erfaring, at den mundtlige vejledning, som vi giver på første besøg, sætter gang i arbejdsmiljøarbejdet. At vi gennemfører et andet besøg, hvor vi kontrollerer arbejdsmiljøet, ved vi også kan motivere virksomhederne til selv at gøre noget mellem de to besøg.

Hele Danmark får besøg

Arbejdstilsynet forventer via indsatserne at besøge 1747 virksomheder i 2014. Virksomhederne, som bliver besøgt, vil ligge spredt over hele landet, og de bliver besøgt af tilsynsførende fra Arbejdstilsynets tre tilsynscentre Tilsynscenter Nord, Tilsynscenter Syd og Tilsynscenter Øst. Tre indsatser er begyndt i januar måned, og to starter op i februar.

Resultater fra tidligere indsatser

I 2011-2012 fik 1040 virksomheder inden for bygge- og anlægsbrancherne besøg også som led i en særlig indsats. Resultater fra indsatsen viste, at virksomhederne arbejdede videre ud fra den mundtlige vejledning, som de fik på det første besøg. Arbejdstilsynet vejledte mest på de områder, hvor ansatte løftede, trak eller skubbede i deres arbejde. Der blev også vejledt om arbejdsstillinger og bevægelser. I forbindelse med det psykiske arbejdsmiljø blev der mest vejledt om, hvordan virksomheden bedst kunne håndtere det, når ansatte blev udsat for vold og traumatiske hændelser.

Læs mere

Læs mere om tidligere resultater fra de særlige indsatser mod nedslidning i 2011-2015.

Kontakt

Arbejdstilsynets pressetelefon: 72 20 93 94