Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Rejsehold skal forebygge vold på arbejdet

Gennem dialog med ledelsen i kommuner og regioner samt relevante institutioner skal Arbejdstilsynet bidrage til at styrke forebyggelsen af vold på arbejdspladserne.

Det sker som led i en indsats, som regeringen, SF og Enhedslisten i juni 2014 har indgået en aftale om. Aftalen går ud på, at Arbejdstilsynet etablerer et rejsehold om voldsforebyggelse, som skal gennemføre møder med ledelsen i kommuner, regioner og relevante institutioner.

Rejseholdets aktiviteter er inddelt i to faser. Første fase består i en dialog med den øverste ledelse i udvalgte kommuner, regioner og hospitaler og denne fase vil være afsluttet primo 2015.

Udvælgelsen af kommuner, regioner og hospitaler, der har konkrete erfaringer med voldsforebyggelse, er sket i samarbejde med Danske Regioner og Kommunernes Landsforening.

På møderne i første fase vil Arbejdstilsynet undersøge dilemmaer, udfordringer og gode - såvel som mindre gode - erfaringer med voldsforebyggelse.

Vicedirektør i Arbejdstilsynet, Anne-Marie Vægter Rasmussen, står i spidsen for rejseholdet:

"Initiativet går ud på at få en god dialog med ledelserne ud fra den betragtning, at hvis man skal styrke arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø og især forebygge vold, så er det vigtigt, at ledelsen på stedet går foran og har fokus på det."

Formålet med første fase af rejseholdet er at blive klogere på, hvad de respektive ledelser selv ser som udfordringer, og hvor de synes, der er særlig behov for at sætte ind i forhold til at forebygge vold på offentlige arbejdspladser.

I anden fase vil Arbejdstilsynet på baggrund af den indhentede viden, tilrettelægge aktiviteter, som skal styrke kommuner og regioners voldsforebyggelse. Disse aktiviteter skal løbe i 2015 og 2016, hvor rejseholdet på forskellig vis vil komme bredt ud til kommuner, regioner og relevante institutioner.