Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen

I forbindelse med finanslovsforliget for 2013 blev regeringen og Enhedslisten enige om en række initiativer for at nedbringe antallet af ulykker inden for byggeriet. I den forbindelse blev Arbejdstilsynet og de centrale organisationer i byggeriet bedt om at lave en fælles handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen.

Arbejdet har ført til 50 konkrete initiativer, som i dag er blevet offentliggjort i en fælles handleplan. Initiativerne er blandt andet målrettet lærlinge og nyansatte, udenlandsk arbejdskraft, små virksomheder og bygherrer.