Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

På forkant med forandringer i folkeskolen

15. juli 2014

Det er vigtigt, at skolerne tager hånd om det psykiske arbejdsmiljø før, under og efter de forandringer, der følger af skolereformen og lærernes nye arbejdstidsregler. Det er det centrale budskab i de råd om at gennemføre forandringsprocesser, som Arbejdstilsynet har udarbejdet til folkeskolerne.

Skolereformen og lærernes nye arbejdstidsregler kan have betydning for arbejdsmiljøet på mange skoler. Arbejdstilsynets tilgang er, at vores praksis om at give rum til tilpasninger og afprøvning af forskellige løsninger fastholdes.

Viden og arbejdsro

– Det, som skolerne forventeligt har brug for nu, er viden og arbejdsro, så man kan finde konstruktive og langsigtede løsninger, der passer til den enkelte skole. Arbejdstilsynet har derfor som bidrag til denne proces samlet en række råd om arbejdsmiljøet, som skolerne kan bruge i den videre proces, siger Arbejdstilsynets direktør, Peter Vesterheden. Den centrale pointe i materialet er, at man på den enkelte skole – sammen med ændringerne i rammerne for undervisningen – skal arbejde med at sikre det psykiske arbejdsmiljø for lærere og andre medarbejdergrupper.

Holdbare løsninger

– Udover at bidrage med viden og råd om forandringsprocesser, tror vi, at vi gavner arbejdsmiljøet på skolerne bedst ved – i en overgangsperiode – at give plads til, at man på den enkelte skole kan få ro til at finde gode og holdbare løsninger. Det er i øvrigt i overensstemmelse med Arbejdstilsynets praksis, at vi altid tager et rimeligt hensyn til, at virksomheder, der gennemgår større ændringer, skal have plads til at afprøve forskellige løsninger og indhøste erfaringer, siger Peter Vesterheden.

– Hermed ikke sagt, at Arbejdstilsynet vil se igennem fingre med væsentlige arbejdsmiljøproblemer på skolerne. Hvis vi bliver opmærksomme på uacceptable løsninger som fx arbejdspladser i fugtige kælderrum eller i støjende printerrum, vil vi naturligvis gribe ind, siger han.