Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Fare for nedstyrtning er stadig det største og farligste problem på byggepladser

Arbejdstilsynet har igen måttet konstatere, at der på landets byggepladser er alt for lidt fokus på de risici, der er for at falde ned fra eller igennem tage, stilladser o.l. På de 187 byggepladser, som Arbejdstilsynet besøgte på en landsdækkende aktion den 19. august, blev der givet 86 strakspåbud og forbud, fordi der var fare for nedstyrtning.

 

Fare for nedstyrtning er et tilbagevendende fokuspunkt på Arbejdstilsynets aktioner på byggepladser, fordi konsekvenserne er meget alvorlige skader eller i værste tilfælde dødsfald. Vurderet ud fra det gennemsnitlige antal ulykker, er det statistisk set dobbelt så farligt at arbejde i byggebranchen som i alle andre brancher tilsammen.

Andre fokusområder på aktionen var:

  • Fare for at falde og snuble i samme niveau
  • Fare for at komme til skade ved manuel håndtering
  • Risici for nedfaldende genstande
  • Anden alvorlig fare, der ikke vedrører fokusområderne
  • Fællesforanstaltninger og bygherrens pligter.

I alt gav Arbejdstilsynet 207 forbud og strakspåbud på de 187 besøgte byggepladser.

Arbejdstilsynets vil i nærmeste fremtid besøge de byggepladser igen, som i går fik strakspåbud eller forbud. Hvis forholdende ikke i tilstrækkelig grad er i orden efter de to besøg, følger Arbejdstilsynet yderligere op.  

Læs mere

Du kan læse mere om aktionens resultater.

Arbejdstilsynet har udarbejdet to vejledninger om at forebygge nedstyrtning i forskellige situationer på henholdsvis byggepladser og ved tagarbejde:

2.4.1 - Fald fra højden på byggepladser 
2.4.2 - Fald fra højden ved arbejde på tage.

Arbejdstilsynet har med inddragelse af relevante organisationer udviklet en forebyggelsespakke med hjælp til at forebygge ulykker i byggebranchen. Pakken udbydes af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Læs mere om forebyggelsespakken.

Kontakt

Arbejdstilsynets pressetelefon: 72 20 93 94.